Skip to main content

Hoe ziet de toekomst van de installatietechniek eruit?

  • 22 juni 2023
  • Door: Sjoerd Taam

We bouwen in Nederland steeds duurzamer. Steeds meer huizen en kantoren hebben zonnepanelen en installaties voor de duurzame opwekking van warmte en koude. Die ontwikkeling kan Sjoerd Taam (27), project engineer bij Klomp Technisch Buro, niet snel genoeg gaan. ‘Ik vind dat we er alles aan moeten doen om de aarde beter achter te laten dan we haar hebben gekregen. Om écht impact te maken, zijn grotere slagen nodig. Daarvoor moeten we alle partijen bij elkaar brengen. Dat vraagt om experts die in staat zijn om verder te kijken. Om mezelf daar goed op voor te bereiden, heb ik de opleiding HIT-W bij Avans+ gevolgd.’

Verduurzaming in installatietechniek

Sjoerd wist al vroeg dat hij zich in zijn werk wilde bezighouden met verduurzaming. ‘Na de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde ben ik aan de slag gegaan bij Klomp Technisch Buro. Daarna maakte ik de overstap naar dochteronderneming Iederzon, een startup waar ik me heb beziggehouden met projectmanagement en grootschalige verduurzaming via zonnestroominstallaties. Inmiddels ben ik weer terug bij Klomp als project engineer, maar nu bij de afdeling Klimaattechniek. De huidige vraagstukken in deze tak van de installatietechniek zijn zeer actueel en ik kan er mijn creativiteit helemaal in kwijt.’

Ontwikkelingen en uitdagingen binnen de installatietechniek

‘De complexiteit binnen de installatietechniek neemt steeds verder toe. De branche staat mede door die ontwikkeling voor grote uitdagingen. Gebouwen worden steeds slimmer en je kunt als installateur steeds meer instellen en optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld met sensoren de aanwezigheid van mensen bepalen en daar de inzet van de installaties op afstemmen. Zo kun je onder meer energie besparen op de dagen dat veel mensen thuiswerken. Ook kun je met slimme algoritmes bijdragen aan een vermindering van de netcongestie. Daarnaast komen er steeds meer collectieve warmtenetten om buurten en wijken te verwarmen in plaats individuele installaties per huis.’

Impact maken met grote projecten

Een cruciaal punt daarbij is dat alle relevante partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten. ‘Huis voor huis verduurzamen gaat mij te langzaam. Ik wil echt impact maken. In Amsterdam was ik bijvoorbeeld betrokken bij het verduurzamen van zes woontorens. Die appartementen worden nu niet meer individueel met aardgas verwarmd, maar via een collectief warmtenet. Kijk, dan sla je een flinke slag ineens. Dat vraagt wel om mensen die verder kunnen kijken en die groter durven denken. Mensen die partijen in de omgeving bij elkaar brengen die warmte of koude nodig hebben of juist over hebben. Je moet daarvoor op een hoger niveau kijken, ieders belangen kennen en daarop inspelen. Daarbij heb ik veel gehad aan de opleiding HIT-W. Sterker nog, ik heb zelfs collega’s die de HIT-W eerder hebben gevolgd kunnen bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in de installatietechniek.’

Energietransitie en samenwerking

‘Tijdens de opleiding HIT-W leer je alles over duurzame vormen van installatietechniek, zoals warmte-koude-opslag (WKO), rioolthermie en aquathermie. Dat geeft je de kennis om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Je duikt ook op hoofdlijnen in vakgebieden die raakvlakken hebben met de installatietechniek, zoals bouwkunde. Daardoor kun je beter samenwerken binnen een bouwteam. Daarnaast leer je veel over verandermanagement en stakeholdermanagement. Die kennis en vaardigheden heb je nodig om grote projecten die echt impact hebben tot een goed einde te brengen. Daarvoor moet je immers heel uiteenlopende partijen en belangen samen kunnen brengen.’

Leren van elkaar

‘Het eerste jaar van de opleiding HIT-W begon met een heleboel theorie en was behoorlijk pittig. Ik merkte dat de andere deelnemers meer werkervaring hadden en de lesstof sneller oppikten. Vanaf het tweede jaar zat ik er beter in. Zeker de lessen over de opwekking van duurzame warmte en koude heb ik als een spons opgezogen. Precies wat ik wilde weten! Naast technische kennis heb ik vooral het nodige opgestoken over verandermanagement, projectmatig werken en het samenspel dat nodig is bij complexe projecten. Daarbij heb ik ook zeker veel geleerd van mijn mededeelnemers, die afkomstig waren uit heel verschillende organisaties. Door met elkaar over concrete projecten te praten, wissel je waardevolle kennis uit. Ik had daarnaast veel aan alle aandacht die Avans+ besteedt aan persoonlijke ontwikkeling. Daardoor ben ik als professional gegroeid.’

De toekomst van de installatietechniek

‘Grote verduurzamingsprojecten zijn complexe, veelomvattende vraagstukken met vele stakeholders en belangen. Om die projecten te kunnen doorgronden en in goede banen te kunnen leiden, is de opleiding HIT-W onmisbaar. Kijken we naar de toekomst van de installatietechniek, dan zou het goed zijn als meer mensen de HIT-W zouden volgen, want ook in onze sector slaat de vergrijzing toe. We hebben de komende jaren nog veel méér HIT’ers nodig om ons land verder te verduurzamen.’

Wil jij meewerken aan de verduurzaming?

Verduurzaming gebeurt niet vanzelf. Er moeten slimme oplossingen bedacht worden om energiezuinig en duurzaam te ontwikkelen. Wil jij je hier verder in ontwikkelen? Neem contact op om jouw HIT-traject uit te stippelen. Wil jij jouw organisatie een boost geven? We hebben veel mogelijkheden om specifieke vraagstukken op te pakken en hiermee je werknemers klaar te stomen voor de duurzamere toekomst! 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.