Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Teacher leader: de leraar van de toekomst

  • 01 maart 2023
  • Door: Sjoerd Bos

Teacher leader opleiding

De opleiding ‘Middenmanagement’ is al jaren een gevestigde naam in onderwijsland. Deze opleiding richt zich op leraren die klasoverstijgende taken, coördinerende of (ondersteunende) leidinggevende werkzaamheden ambiëren of verrichten. “Nu zo’n vier jaar geleden zijn we tot de conclusie gekomen dat de opleiding niet goed meer aansloot op de hedendaagse onderwijspraktijk”, vertelt opleidingsmanager Sjoerd Bos. “Daarom heeft Avans+ de opleiding Middenmanagement door ontwikkelt tot een nieuwe opleiding: Teacher leader. Die levert een meer dan gelijkwaardig resultaat op, maar past qua invulling beter bij de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het hedendaagse onderwijs. Door onze keuze voor een modulaire opzet hebben de deelnemers bovendien meer flexibiliteit.”

“Middenmanagement gaat nog uit van de traditionele hark met formele rollen binnen de school: leerkracht - bouwcoördinator - adjunct-directeur - directeur. Steeds vaker zien wij dat het onderwijs en de organisatiestructuur tegenwoordig anders worden ingericht. De organisaties zijn platter geworden en zijn minder hiërarchisch ingericht waardoor alle leden van het team samen verantwoordelijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij is ieders expertise nodig en kan iedereen op zijn eigen gebied een waardevolle bijdrage leveren en op zijn of haar manier leiderschap tonen. Waar de middenmanager van oudsher hiërarchisch boven zijn collega’s stond, pakt de teacher leader nu zelf de regie en gaat op een gelijkwaardig niveau aan de slag met zijn collega’s.”

Wat is teacher leadership?

“Deze regierol vraagt om specifieke vaardigheden en competenties, die uitgebreid aan bod komen tijdens de opleiding Teacher leader. De deelnemers gaan onder meer dieper in op (persoonlijk) leiderschap, verandermanagement en teamcoaching. Zo kunnen zij goed functioneren binnen een team met gespreid leiderschap, zonder een formele functie als leidinggevende. Avans+ speelt hiermee in op de ontwikkelingen binnen het onderwijs, waarbij de regie steeds vaker bij de leraren ligt.”

Persoonlijk leiderschap 

“De opleiding Teacher leader is onder andere bedoeld voor leraren, coördinatoren, projectleiders, sectievoorzitters, leerjaarcoördinatoren met een aantal jaar onderwijservaring die hun talenten ook graag buiten het lokaal willen inzetten en nog meer willen betekenen binnen hun organisatie. Dat betekent ook: willen werken aan je eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Ontdekken wie je bent, waar jij voor staat en waar je jezelf verder in wilt ontwikkelen. Om richting te geven aan je eigen ontwikkelingsplannen is er een ontwikkelassessment aan het begin van de opleiding. Tijdens het ontwikkelassessment gaan we in gesprek over jouw drijfveren, competenties, persoonlijk leiderschap en ambities. Op basis van het gesprek formuleert de deelnemer leerdoelen voor zichzelf waaraan hij tijdens de opleiding gaat werken. Op die manier geef je kleur en richting aan je eigen ontwikkeling. Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer zicht gekregen op de groei die hij heeft doorgemaakt en waar hij nu staat.”

Flexibele en modulaire opleiding

De opbouw en inhoud van deze opleiding is modulair ingericht en hoeft niet lineair gevolgd te worden. Hierdoor is de Teacher leader opleiding flexibel in te richten met een tijdspad wat bij jou past. De modules kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. De opleiding Teacher leader is opgebouwd uit de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Elke module kent een doorlooptijd van 10 weken. Tijdens deze modules ga je ‘hands on’ aan de slag met het sturen op het teamproces en een verandervraag of innovatief vraagstuk binnen de eigen school. Jouw eigen werkcontext is daarin leidend.

Online leren en toepassen in de praktijk

De opleiding Teacher leader is - anders dan de opleiding middenmanagement - meer hybride ingericht. Deelnemers bereiden de lesstof thuis voor en werken met andere deelnemers samen aan opdrachten via ons social-learning-platform. Middels verwerkingsopdrachten gaat men daarna aan de slag in de eigen praktijk. De opgedane ervaring en casuïstiek neemt men mee naar het leerteam en de opleiding, waardoor de bijeenkomsten vooral in het teken staan van verdieping en verbreding. De verbinding met de praktijk, die kenmerkend is voor de aanpak van Avans+, blijft daardoor centraal staan. 

Doorstromen naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam 

Na het behalen van het diploma Teacher leader van Avans+ bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam. Voor de reeds behaalde modules in Teacher leader wordt via de examencommissie een vrijstelling ingeregeld, waardoor de opleiding in een verkorte leerroute van 10 weken behaald kan worden. Na afronding van de module Onderwijsorganisatie ontvangt men het diploma Schoolleider basisbekwaam.

Vrijblijvend advies

Ben je nieuwsgierig geworden naar de opleiding Teacher leader en op zoek naar meer informatie? Download de brochure of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij helpen je graag verder.