Skip to main content

Bezoek di 31 jan. om 19:00u de voorlichtingsavond in Breda. Meld je hier aan

Teacher leader: de leraar van de toekomst

  • 01 oktober 2019
  • Door: Françoise Timmermans

De opleiding ‘Middenmanagement’ is al jaren een gevestigde naam in onderwijsland. Deze is bedoeld voor leraren die klassenoverstijgende taken of een coördinerende of leidinggevende functie ambiëren. “De afgelopen tijd merkten we dat de opleiding niet goed meer aansloot op de praktijk”, vertelt opleidingsmanager Françoise Timmermans. “Daarom heeft Avans+ besloten om Middenmanagement door te ontwikkelen tot een nieuwe opleiding: Teacher leader. Die levert een meer dan gelijkwaardig resultaat op, maar past qua invulling beter bij de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het hedendaagse onderwijs, zoals gespreid leiderschap. Door onze keuze voor een modulaire opzet hebben de deelnemers bovendien meer flexibiliteit.”

“Middenmanagement gaat nog uit van de traditionele ladder met formele rollen binnen de school: leerkracht – bouwcoördinator – directeur. In onze optiek werkt het onderwijs zo niet meer. Alle leden van het team zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Daarbij is ieders expertise nodig en kan iedereen op zijn eigen gebied een waardevolle bijdrage leveren en leiderschap tonen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsontwikkeling, praktijkonderzoek, organisatie en beleid, of collegiaal leren. Waar de middenmanager van oudsher boven zijn collega’s stond, pakt de teacher leader nu meer zelf de regie en gaat op een gelijkwaardig niveau aan de slag met zijn collega’s.”

Gespreid leiderschap

“Deze regierol vraagt om specifieke vaardigheden en competenties, die uitgebreid aan bod komen tijdens de opleiding Teacher leader. De deelnemers gaan onder meer dieper in op leiderschap, verandermanagement en coaching. Zo kunnen zij goed functioneren binnen een team met gespreid leiderschap, zonder een formele rol als coördinator of leidinggevende. Avans+ speelt hiermee in op recente ontwikkelingen binnen het onderwijs, waarbij de regie meer bij de leraren ligt. Daarmee zijn we uniek in Nederland.”

Ontwikkelassessments

“De opleiding Teacher leader is bedoeld voor leraren met een aantal jaren ervaring die hun talenten ook graag buiten het lokaal willen inzetten en nog méér willen betekenen binnen hun organisatie. Dat betekent ook: willen werken aan je eigen ontwikkeling en persoonlijkheid. Ontdekken wie je bent en waar je je verder in wilt ontwikkelen. Daarom plannen we een ontwikkelassessment aan het begin van de opleiding. Ook dat is uniek in Nederland. Tijdens dit gesprek bespreken we de drijfveren, persoonlijkheid en performance van de kandidaat. Die formuleert op basis van het gesprek leerdoelen voor zichzelf. Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer zicht gekregen op de groei die hij heeft doorgemaakt en waar hij nu staat.”

Flexibiliteit

“De opbouw en inhoud van deze opleiding heeft duidelijk raakvlakken met de opleidingen Rekencoördinator en Taalcoördinator. Daarom heeft Avans+ ervoor gekozen om voor alle drie de opleidingen generieke en specifieke modules te ontwikkelen. De deelnemers aan de opleiding Teacher leader volgen de specifieke modules Transformatiemanagement en Teamcoaching, terwijl de deelnemers aan de opleidingen Rekencoördinator en Taalcoördinator de module Reken- of Taaldidactiek volgen. Deze modulaire opzet heeft meerdere voordelen. De deelnemers zijn bijvoorbeeld flexibeler in het plannen en volgen van de verschillende modules. Daarnaast kunnen zij in een beperkte tijd ook twee van deze opleidingen afronden.”

Online leren

“De opleiding Teacher leader is – anders dan zijn voorganger – meer gericht op online leren. Deelnemers bereiden de lesstof thuis voor en werken met andere deelnemers samen aan opdrachten via ons social-learning-platform. Daardoor staan de bijeenkomsten vooral in het teken van verdieping. De verbinding met de praktijk, die zo kenmerkend is voor de aanpak van Avans+, is natuurlijk gebleven. Om de kwaliteit verder te verhogen, zetten we per onderdeel van de opleiding docenten in met specifieke expertise en ervaring in de praktijk.”

Doorstromen

“Avans+ biedt de opleiding Middenmanagement vanaf nu niet meer aan; de opleiding Teacher leader wordt wat ons betreft de nieuwe standaard. Zie het maar als Middenmanagement 2.0. Dat betekent in de eerste plaats dat de opleiding Teacher leader een gelijkwaardig diploma oplevert. Verder blijven de bestaande diploma’s Middenmanagement gewoon geldig. Ook met het nieuwe diploma kunnen deelnemers die een leidinggevende functie ambiëren doorstromen naar de schoolleidersopleiding Basisbekwaam. Zij zijn als teacher leaders helemaal klaar voor de uitdagingen die het onderwijs anno nu te bieden heeft.”

De opleiding Teacher leader start in januari op diverse locaties in Nederland. Dankzij de flexibele opzet van de opleiding is het mogelijk om op meerdere momenten in het jaar in te stromen. Bekijk de opleiding Teacher leader voor meer informatie zoals data, locaties en mogelijkheden.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.