Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Toekomstperspectief voor de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige

  • 22 september 2023
  • Door: Yvonne Bello

Een toenemend aantal praktijkondersteuners (POH) verlaat de huisartsenzorg of vertrekt zelfs helemaal uit de zorg als gevolg van de hoge werkdruk in de huisartsenzorg of door onvoldoende ontwikkelmogelijkheden als POH. Kunnen we door beter of anders op te leiden hier een oplossing voor bieden? En wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Opleidingsmanager Yvonne Bello werkt al vele jaren bij Avans+ en geeft graag uitleg over de mogelijkheden in deze blog.

Opleiden als onderdeel van de oplossing

Avans+ besteedt gedurende de POH-opleiding veel aandacht aan persoonlijk leiderschap, waarmee we de wendbaarheid en weerbaarheid van de POH versterken. Hierdoor is de POH beter bestand tegen de hoge werkdruk en de gevolgen daarvan. 

Meer aandacht voor zingeving en psychische en sociale factoren

De opleiding Praktijkondersteuner of Praktijkverpleegkundige (PVK) beperkt zich niet meer alleen tot de somatische aspecten, maar richt zich ook steeds meer op aspecten van zingeving en op psychische en sociale factoren. De POH richt zich voornamelijk op geprotocolleerde en gedelegeerde zorg in complexe situaties. In de huisartsenzorg is behoefte ontstaan aan een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige die protocol overstijgend kan functioneren in hoog-complexe en intensieve zorgsituaties. Van deze praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige wordt verwacht in nauwe samenwerking met de huisarts de zorg voor patiënten met complexe en hoog complexe aandoeningen te kunnen bieden. Denk hierbij aan patiënten met chronische en oncologische aandoeningen; diabetes mellitus type 2, astma/ COPD, hart- en vaatziekten.

Vervolgopleiding na POH of PVK

Maar ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden bieden we een perspectief, door verdiepende vervolgopleidingen te bieden die na de opleiding tot POH gevolgd kunnen worden.
Een ervaren POH met verpleegkundige achtergrond, die eraan toe is zich te bekwamen in intensieve zorg en eraan toe is protocol overstijgend te kunnen handelen, kan zich verder ontwikkelen in intensieve zorg:

  • De opleiding Kwetsbare ouderen in de huisartsenzorg richt zich op niet protocol-overstijgende persoonsgerichte integrale, complexe tot hoog-complexe zorgtaken bij kwetsbare ouderen in de huisartsenzorg. 
  • De opleiding Palliatieve zorg in de huisartsenzorg richt zich op verpleegkundige palliatieve zorg die de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende aandoening. Hierbij probeer je een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren door het voorkomen en verlichten van lijden. 
  • De opleiding Dementiezorg in de huisartsenzorg richt zich op zorg aan mensen met dementie en hun naasten, die ondersteund en versterkt worden in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie ten aanzien van het leren omgaan met de ziekte, met behoud van kwaliteit van leven en met als doel zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
  • De opleiding Verpleegkundige oncologische nazorg in de huisartsenzorg richt zich op de toenemende vraag naar nazorg bij kanker, als gevolg van het toenemende aantal mensen dat kanker krijgt en deze ziekte overleeft. Kanker krijgt meer het karakter van een chronische ziekte en past daarmee binnen de huisartsenzorg. De zorg is erop gericht de kwaliteit van leven te bevorderen en te verbeteren, evenals het dagelijks functioneren en de zelfredzaamheid van de cliënt. 

De opleiding Kwetsbare ouderen in de huisartsenzorg is als reguliere opleiding te volgen. De opleidingen in palliatieve zorg, dementiezorg en oncologische nazorg bieden wij aan als incompany- of maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van een ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor jou of jouw medewerkers die perfect aansluit op jouw/hun ambities, functie én op de toekomst van de organisatie. 

Bekijk hier meer informatie over onze maatwerktrajecten.

Alle details over de opleidingen vind je in de brochure. Heb je nog vragen of wil je graag sparren over wat de beste opleidingskeuze is voor jou? Vraag dan een adviesgesprek aan of bezoek een (online) voorlichting. We helpen je graag. Wil je verder lezen, kijk dan eens naar de blog Alles wat je wil weten over de postbacheloropleiding POH.