Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Where were the controllers

  • 10 oktober 2013
  • Door: Eric van de Sande

De afgelopen week las ik in het FD een tweetal berichten over faillissementen van aansprekende en bekende bedrijven in de reis- en transportsector. In beide gevallen is volgens de berichtgeving sprake van managementissues die een rol lijken te hebben gespeeld bij het faillissement van de betreffende bedrijven. De strekking varieert van weifelend managementoptreden tot mismanagement.

Managementissues?

In de dagelijkse praktijk ben ik vooral actief bij bedrijven waarbij sprake is van acute liquiditeitsproblematiek. Helaas, maar waar, spelen serieuze managementissues vaak een onderschatte rol bij faillissementen.

De gang van zaken bij deze in de media met naam genoemde organisaties en de overige faillissementen waarover je leest kunnen, voor zover ik van afstand kan beoordelen, niet anders dan dilemma’s voor de betrokken controllers met zich meebrengen.

Niet alleen financiële aspecten

Vanuit opleiding en ervaring zouden controllers in staat moeten zijn zowel de financiële aspecten als managementaspecten in dit soort gevallen te adresseren. Hoe vervelend de aanleiding ook is, een situatie van zwaar weer biedt voor de betrokken controller een uitgelezen mogelijkheid om in de volle breedte van zijn/haar vakgebied mee te denken, te adviseren en hopelijk een bijdrage te leveren aan het afwenden van een dreigend faillissement. Tijdig adequaat ingrijpen is in situaties van zwaar weer essentieel. Weifelend optreden is uit den boze.

Hoe reageert de controller in situaties van weifelend managementoptreden en/of mismanagement terwijl de trein in hoog tempo de afgrond tegemoet rijdt? In normale situaties is de controller vaak al niet de persoon die op de voorgrond treedt. Laat staan in gevallen waarin sprake is van acute problematiek.

Een gemiste kans

Wat mij betreft een gemiste kans. Binnen veel bedrijven is de controller volgens mij de persoon die in situaties van verandering en complexiteit over het gevraagde brede profiel beschikt om een belangrijke bijdrage te leveren. Een profiel waarin financiële en bedrijfskundige kennis in de gevraagde mate aanwezig zijn.

Aan de aanwezige bagage van de betrokken controllers ligt het vaak niet. Wel aan de persoonlijkheid om in situaties van zwaar weer een sterke rol naar zich toe te trekken. Erg jammer. Met tijdig sterker optreden kan in een deel van de gevallen erger voorkomen worden.

Tot een volgende bijdrage.

 

Eric van de Sande, docent Avans+ voor o.a. de opleidingen Finance for non-financials, Assistent Controller, Management Accounting, Middle management (financieel management) en Management en bedrijfskunde (financieel management). Bekijk nu de opleidingen Finance en control.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.