Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Zuyderland: zorgprofessionals opleiden tot unitmanagers

  • 29 januari 2020
  • Door: Else van Selst

Ken je klant – dat is de visie waar de Limburgse zorgorganisatie Zuyderland onlangs voor koos. “Die keuze had ook gevolgen voor de inrichting van onze organisatie: geen unitmanagers meer voor drie afdelingen tegelijk, maar één per afdeling”, vertelt manager opleidingen Else van Selst. “Dat betekende dat we mensen konden laten doorstromen naar managementniveau. Avans+ helpt ons om deze zorgprofessionals op de juiste manier op te leiden.”

Maatwerk

“Veel nieuwe unitmanagers zijn wel deskundig op het gebied van zorg, maar moeten nog groeien in hun rol als manager. Om hun management skills te ontwikkelen, hebben we gekozen voor een maatwerktraject op basis van de bestaande opleiding Middle management. Die bevat een aantal cruciale vakken: Strategie & Business innovatie, Financieel Management & Leiderschapsvaardigheden. Een deel van de opleiding vindt nu plaats bij ons op locatie, een deel bij Avans+. Om niet alle unitmanagers tegelijk te belasten is het fijn dat Avans+ ook meedenkt over de locatie en startmomenten. Ze bieden vier keer per jaar startgarantie in Breda, wat ver voor ons. De locatie Eindhoven bieden ze ook regelmatig aan, wat voor ons ideaal is.

Korte lijnen

“Het fijne aan Avans+ is dat ze meedenken over de modules die we inzetten én hoe we die gelijk houden voor onze deelnemers, ook als het curriculum van de oorspronkelijke opleiding verandert. Ze denken ook mee in de planning, locaties en snelle startgaranties. Daarnaast bieden ze gericht aanvullende modules aan, zoals verandermanagement. Zo sluit het hele opleidingsaanbod steeds goed aan bij wat Zuyderland nodig heeft. We hebben daarvoor korte lijnen met één vaste contactpersoon.”

Finance

“Samen hebben we een goede opleiding neergezet, waar ik erg over te spreken ben. Mijn ervaring is dat zorgprofessionals Financieel Management de moeilijkste module vinden, doordat dat onderwerp het verst af staat van hun huidige werk. Toch is kennis over Financieel Management wel goed voor hun ontwikkeling. Deelnemers begrijpen daardoor beter hoe de formatie van hun afdeling in elkaar zit en hoe ze slim kunnen sturen in de formatie en het budget.”

Persoonlijk leiderschap

“De aandacht voor persoonlijk leiderschap helpt de deelnemers om hun gespreksvaardigheden te versterken. Daarnaast zorgt de opleiding voor een enorme toename van hun kennis op het gebied van financiën, strategie en business. Ik merk vooral dat deelnemers groter denken en meer kijken naar strategische onderwerpen die hun eigen afdeling overstijgen. Ook pakken ze vaker omvangrijke, organisatiebrede projecten op. Verder komen de deelnemers tijdens de modules bij Avans+ ook in contact met mensen van buiten de zorg. Die uitwisseling werkt verfrissend.”

Positief

“De reacties van de deelnemers zijn overwegend positief. Vooral de aandacht voor persoonlijk leiderschap wordt zeer gewaardeerd. Daar hebben ze meteen iets aan in hun dagelijkse praktijk. Ook de opleidingsduur van 9 maanden is prettig: veel deelnemers vinden het een fijn vooruitzicht om binnen die termijn iets af te kunnen ronden. Inmiddels zijn 16 deelnemers geslaagd voor de opleiding.”

Flexibiliteit

“Zuyderland had vanuit het verleden al connecties met Avans+ voor individuele opleidingen. Toen we met deze ontwikkeling van start gingen, was het lijntje snel gelegd. Natuurlijk hebben we alsnog een vergelijking gemaakt met ander instellingen. Toen bleek dat Avans+ het meest meedacht en het best met ons samenwerkte, was de beslissing snel genomen. Om tot verfrissende en vernieuwende inzichten te komen was het onze wens om breder te denken dan alleen de bekende kaders vanuit de zorg. Interactie met deelnemers uit andere sectoren was voor ons een vereiste. Daar voldoet de opleiding bij Avans+ zeker aan.  

De afstand tot Breda is behoorlijk groot. Toch weegt de flexibiliteit van de opleidingen daartegenop. Er is geen vaste volgorde in de modules en bij voldoende animo is het altijd mogelijk om in Eindhoven te starten. Soms is die animo er niet en dan hebben we daar zeker begrip voor. Deelnemers mogen van ons altijd wachten.”

Gegroeid

“Ik ben blij met de aanpak en met Avans+. Van de werkvloer hoor ik terug dat de deelnemers echt gegroeid zijn in hun rol en meer kunnen dankzij de opleiding. Dat was precies de insteek toen we aan dit traject begonnen! Ik zou Avans+ zeker aanraden. We hebben een fijne samenwerking en ze denken steeds mee over het juiste aanbod op de juiste plaats. Zelfs de diploma-uitreiking kon bij ons op locatie gepland worden. Super!”