Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

Ik wilde graag een verdieping op mijn HBO P&A studie. Inmiddels heb ik 8 jaar relevante werkervaring opgedaan, maar ik kreeg steeds meer te maken met complexere organisatievraagstukken en hiervoor miste ik voor een deel de juiste bedrijfskundige achtergrond.

Binnen de organisatie wordt HR steeds actiever betrokken bij de strategievorming, zowel voor de gehele Alewijnse Groep, als bij de verschillende business units. Om beter onderbouwd meer input te kunnen leveren en mijn toegevoegde waarde te laten zien, had ik behoefte aan een opfrismoment van de strategische materie die ik tijdens de HBO studie had opgedaan. Zeer waardevol voor mij, wat ik tijdens deze opleiding heb geleerd, is hoe ik continu zaken kan benaderen vanuit de bedrijfsstrategie. Alles wat binnen het bedrijf gebeurt, moet namelijk in het teken staan van de gekozen strategie. Direct of indirect. Deze stellingname gebruik ik nu ook veelvuldig in mijn dagelijkse praktijk om verschillende zaken en keuzes helder en doelgericht te krijgen. Hierbij ondersteun ik mezelf met kennis, methodieken, modellen en ervaringen die ik heb opgedaan tijdens de studie.

Ook het vak Management control heeft mij veel gebracht; het aansluiten van sturingsmechanisme op het gewenste gedrag binnen de organisatie. Vaak begint dit al met open deuren als beloningsmethodieken of voorbeeldgedrag, maar worden ze onvoldoende gezien, benoemd of erkend. Dit heeft mijn ogen geopend en mij nog meer laten inzien dat dit een integraal onderdeel van het HR-beleid moet zijn of worden. Bij strategievorming kan ik een meer gegronde bijdrage leveren, discussies tot de kern terugbrengen en scherper, mede vanuit de theorie, collega’s uitdagen. Daarnaast heeft mijn scriptie (kennismanagement) als start gefungeerd bij de discussie over hoe om te gaan met het kapitaal ‘kennis’. In het bijzonder bij de huidige organisatiewijziging van een uitvoerend naar deels een kennisbedrijf.

Lees meer