Lees hoe Corné Haarbosch de opleiding Master of Pipeline Technology heeft ervaren:

“De opleiding Pipeliner heeft een duidelijke meerwaarde zowel voor mij persoonlijk, als voor mijn bedrijf en de branche als geheel. Dit komt doordat de opleiding het gehele traject van planvorming, ontwerp, realisatie en beheer van een pijpleiding bestrijkt. Voor ontwerpbureaus, aannemers, vergunningverleners en leveranciers is het belangrijk om te weten hoe een project van A tot Z verloopt. Hierdoor kun je jouw rol in het proces bepalen.

Je leert de gevolgen van de door de diverse partijen uitgevoerde handelingen te overzien. Dit brede inzicht leidt tot slagvaardigere en beter overwogen besluiten. Je kunt makkelijker meedenken met andere partijen. Niet alleen mijn kennis en technische inzichten zijn verbreed, ook persoonlijk ben ik gegroeid in mijn functie. Bovendien is er een continue kennisuitwisseling ontstaan met medestudenten van deze opleiding. We weten elkaar makkelijker te vinden, ook buiten de opleiding.

Na het afronden van deze opleiding tel ik mee als volwaardige gesprekspartner die van begin tot het eind betrokken is bij het proces. Uiteindelijk leidt dat weer tot technisch en financieel gewin voor mijn organisatie!”