Lees hoe Stijn van Leeuwen de opleiding Master of Pipeline Technology heeft ervaren:

"Ondergrondse transportleidingen: een prachtig breed specialisme! Het mooie van de opleiding Pipeliner is de mix. Het scala aan activiteiten natuurlijk, van concept via engineering en uitvoering naar beheer en onderhoud. Daarin passeert een serie specialisten van verschillende pluimage de revue: beleidsmakers, juristen, theoretici, rekenaars, ervaringsdeskundigen, projectleiders, opdrachtgevers, vergunningverleners. Ondergrondse transportleidingen; het is een gekke niche, wellicht een obscure hoek van de civiele wereld (na uitvoering immers onzichtbaar).

Voor dit super-specialisme is de breedte van het vakgebied opmerkelijk. Maar de fraaiste mix, dat zijn je jaargenoten. Wederom een pluimage aan specialisten. En ieder brengt niet alleen zijn eigen kennis en ervaring in, maar ook zijn mening & zijn blik op het werkveld.

De opleiding Pipeliner geeft gevoel voor het vak. Je leert en je leert belangen kennen en afwegen. Je leert een prachtig specialisme in de volle breedte kennen."