Lees hoe Pieter Vink de opleiding Master in controlling heeft ervaren:

"In 2007 ben ik met de master opleiding Master in Controlling aan Avans+ gestart. Ik wilde graag een opleiding gaan volgen om mijzelf verder te ontwikkelen. De reden dat ik voor Avans+ gekozen heb, is dat mij gegarandeerd werd dat deze opleiding een optimale mix biedt tussen theorie en praktijk. Op dit moment ben ik in de afrondende fase van het “Master in Controlling” traject. Door het volgen van de opleiding Controller, de opleiding General Control en zes masterclasses heb ik door vele leermomenten een grote hoeveelheid kennis aan mijn bagage toe kunnen voegen.

Theoretisch

De praktijk heeft voor mij uitgewezen dat de Master in Controlling opleiding van Avans+ inderdaad een optimale mix biedt tussen theorie en praktijk. In elke les en masterclass werd er veel aandacht geschonken aan theoretische verdieping. Daardoor heb ik veel theoretische benaderingen en toepassingen geleerd die ik in de dagelijkse praktijk toe kan passen.

In mijn werk als Energy Consultant bij Tensor Energy kom ik veel praktische problemen tegen die aangepakt moeten worden. Mede door het volgen van deze Masteropleiding heb ik dusdanig veel kennis opgedaan, dat ik veel beter in staat ben om mijn werk als Energy Consultant uit te voeren.

Maar ook praktijkgericht

Een voorbeeld daarvan is de masterclass Methodologie die ik onlangs afgerond heb. Deze masterclass behandelt de uitvoering van een theoretisch of praktijkgericht onderzoek. Als onderdeel daarvan het inzichtelijk maken van een bepaald probleem of een bepaalde situatie. Door de systematische aanpak kan een probleem snel en transparant vastgesteld worden. Daar heb ik in mijn werk heel veel aan gehad. Het is mijn ogen belangrijk om eerst het probleem goed vast te stellen, voordat er in oplossingen gedacht moet worden. Dit is één van de voorbeelden die ik direct toe kan passen in de dagelijkse praktijk.

Naast bovengenoemde praktijkervaring heb ik ook mijn kennisveld aanzienlijk verbreed door de diversiteit in de door Avans+ aangeboden Masterclasses, zoals Internal Auditing, Vermogensrecht en Financieel Management.

Ik kan iedereen aanbevelen om deze Masteropleiding te volgen om met behulp van deze Master een belangrijke stap in je ontwikkeling te maken."