Lees hoe R. de Leede de opleiding Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement heeft ervaren

“Onze ambitie loog er niet om: de beste verzekeraar van Nederland worden op het gebied van verzuim en inkomen. Om dat waar te maken ontwikkelde Avans+ voor ons op maat een opleidingstraject van zes maanden. Kennis, vaardigheden en gedrag kwamen hierin centraal te staan.

We gingen van start met twee pilots. Een groep accountmanagers van De Goudse en een groep assurantietussenpersonen vormden de voorhoede. Ze volgden parallel de opleiding en werden vervolgens uitvoerig ondervraagd over inhoud, vorm, praktijkgerichtheid en klantrendement.

Daarna gingen we pas echt van start. Het resultaat was verrassend. De performance van de accountmanagers en de tussenpersonen verbeterde sterk; het accent verschoof van producten verkopen naar adviseren over verzuim en inkomen. Ook klanten van De Goudse gaven positieve feedback. Meer dan tweehonderd personen sloten de opleiding succesvol af.

Twee jaar later, in 2006, werd De Goudse uitgeroepen tot beste verzekeraar in Nederland op het gebied van verzuim en inkomen. Ons doel was bereikt!”