Lees hoe Kim Valkenburg de opleiding Rekencoördinator po heeft ervaren:

"We wilden op onze school meer inzicht krijgen in de rekenproblematieken die zich voordoen in de groepen. De opleiding Rekencoördinator po van Avans+ bood dit inzicht en hielp ons om op rekengebied een beter rekenbeleid te ontwikkelen.

Verfrissende, nieuwe inzichten

Tijdens de opleiding heb ik onder andere geleerd hoe de rekenontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Vooral de manier waarop deze kinderen leren is mij meer duidelijk geworden. Dat dit anders is dan bij oudere kinderen was al bekend, maar de manier waarop je het meest effectief rekenonderwijs voor kleuters aanbiedt, heeft bij mij gezorgd voor verfrissende en nieuwe inzichten.

Zo effectief als mogelijk

Een mooi voorbeeld van direct resultaat van deze opleiding in mijn dagelijkse praktijk is het volgende: er is voor de groepen 1-2 in beeld gebracht welke materialen we op school hebben en hoe we aan de SLO doelen werkten en hoe we dit konden verbeteren. Daarnaast ben ik samen met collega’s aan de slag gegaan om een uitdagende, rijke leeromgeving te creëren, zodat de kinderen gestimuleerd en gemotiveerd worden om zich te willen ontwikkelen. Dit om zo effectief als mogelijk rekenonderwijs aan te bieden.

Woorden als leerzaam,verdiepend, leuk en een nuttig netwerk typeren voor mij de opleiding Rekencoördinator po van Avans+."