• 15 juni 2015

Morgen is het zover. De eerste 16 masters in de oncologiefysiotherapie in Nederland studeren af bij Avans+. De eerste 16 personen in Nederland die de titel MSc in Oncologiefysiotherapie mogen dragen. Zij zijn de voorlopers in deze nog jonge, erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. Alle afstudeerders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en presenteren en verdedigen morgen ieder hun eigen afstudeeronderwerp.

Morgen stappen er 16 afgestudeerden naar buiten met niet alleen hun getuigschrift op zak, maar ook met adequate, specialistische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor het onderzoeken en behandelen van hun patiënten. De inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan komen niet alleen ten goede van de afgestudeerden zelf, maar ook van het vak (oncologie) fysiotherapie. Ook dit wordt op een hoger plan gebracht door alle projecten waaraan de deelnemers invulling hebben gegeven tijdens de opleiding. Een mooie prestatie dus voor henzelf, hun organisaties en het vak.

Een mooi feest vieren morgen en daarna op naar de volgende lichting afstudeerders!