Skip to main content

Asset­management

4.57143
7 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 8.375,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 24-09-2024 Utrecht
  • 01-10-2024 Breda
Download brochure
Download brochure
Iets voor jou?
 • Als professional werk je al minimaal 3 jaar op bachelorniveau in het beheer van objecten.
 • Nieuwe aspecten en ontwikkelingen in assetmanagement wil je op de voet volgen.
 • Je zoekt handvatten om succesvol assetmanagement te kunnen realiseren.

Met de actuele ontwikkelingen in verduurzaming is assetmanagement belangrijker dan ooit. Prestaties, risico’s en kosten vormen een belangrijk vraagstuk binnen bedrijfsprocessen. Daarnaast krijgen organisaties te maken met nieuwe eisen als gevolg van maatschappelijke veranderingen (toezicht, duurzaamheid, milieu, kosten en prestatie), nieuwe marktmodellen (splitsingswet en uitbesteding) en als gevolg hiervan andere bedrijfsmodellen. Assetmanagement vormt in dit complexe speelveld de ‘brug’ tussen asset owner en serviceprovider.

Ook het volgen van slechts één of een beperkt aantal modules uit de opleiding asset management is mogelijk. 

Waarom de opleiding assetmanagement volgen?

Onder belangstelling van de politiek en een kritische consument, leggen toenemende complexiteit en informatisering een steeds grotere druk op de verwachte prestaties. Dit vraagt om goed opgeleide specialisten in assetmanagement, die in een brede context kunnen denken en handelen. Naast het ontwikkelen van de vertrouwde technische competenties, is daarom ook persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang om te kunnen acteren op tactisch en strategisch niveau.

Proefles volgen

Heb je de ambitie om je verder te ontwikkelen in assetmanagement? Wil je een les meevolgen? Lees meer en geef je op. 

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Assetmanagement richt zich op professionals met een bachelorniveau en een aantal jaren werkervaring die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van assetmanagement. De opleiding richt zich bewust op een diversiteit aan partijen verantwoordelijk voor kapitaalintensieve goederen, zoals bijvoorbeeld boven- en ondergrondse infrastructuren, woningen, gebouwen en machineparken.

  Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende disciplines leidt tot inzichten die van toegevoegde waarde kunnen zijn bij jouw eigen werkzaamheden.

  Heb je interesse in specifieke modules en niet in de gehele opleiding? Of wil je een langere periode voor de opleiding uittrekken? Dat is zeker mogelijk in overleg met de opleidingsmanager. 

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen? In samenspraak met de opleidingsmanager wordt bekeken of een je een toelatingsassessment dient te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Binnen de bijeenkomsten ontmoet je andere professionals in een gelijksoortige rol en verantwoordelijkheid als jezelf. Dit genereert een unieke meerwaarde. Je bereidt je voor op de bijeenkomsten door basiskennis zelfstandig tot je te nemen en het thema alvast te verkennen. Tijdens de bijeenkomst worden thema’s verder uitgediept en ga je er onderling en met de docent over in discussie.

  In de diverse modulen komen de hoofdpunten van een assetmanagementsysteem successievelijk aan bod.

  Toetsing vindt plaats door het opstellen van verbeterplannen voor jouw eigen organisatie. Onder methodologische begeleiding onderzoek je de situatie binnen de eigen organisatie en vergelijkt die met het geleerde in de lessen. Alle aspecten van een assetmanagementsysteem komen daarbij aan bod. Na afloop van de Assetmanagement opleiding kun je zo gericht aan de gang met de verdere uitbouw en professionalisering van jouw eigen assetmanagementsysteem.

  Ook jouw persoonlijke vaardigheden als professional zijn van doorslaggevend belang om succesvol te functioneren. Denk aan vaardigheden als samenwerken met in- en externe partijen, draagvlak creëren, effectief onderhandelen en overtuigen en het onderhouden van een netwerk en het initiëren en onderhouden van nieuwe contacten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding assetmanagement? Vraag een brochure aan

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Assetmanagement duurt 1 jaar. De bijeenkomsten zijn 1x per twee weken tussen 9:30u en 17:00u. Naast de bijeenkomsten dien je rekening te houden met circa 10 uur per week zelfstudie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding asset management? Vraag een brochure aan

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Assetmanagement opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 8.375,-
  • Arrangementskosten: € 1.040,-
  • Boeken: circa € 250,-. Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Overige opties

  Indien je de Basiscursus Assetmanagement al met goed gevolg hebt afgerond en vervolgens inschrijft voor de hele opleiding zijn de kosten als volgt: 

  • Opleidingskosten: € 6.230,-
  • Arrangementskosten: € 820,-
  • Boeken: circa € 250,-. Deze schaf je zelf aan.

  Kies je ervoor om na de Basiscursus Assetmanagement nog één of enkele modules te volgen, dan zijn de kosten voor een afzonderlijke module van de opleiding als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.795,- per module
  • Arrangementskosten: € 205,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Subsidie NexTech

  Wanneer jouw bedrijf gevestigd is in de regio Zuid-Holland-Zuid, kun je in aanmerking komen voor een subsidie van NexTecH. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de studiekosten. NexTecH wil, door het stimuleren van kennisontwikkeling van technisch hoger opgeleiden, een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol doorlopen van de volledige opleiding, ontvang je het postbachelordiploma Assetmanagement. Heb je niet de hele opleiding afgerond, maar heb je gekozen voor een aantal modules die je succesvol afgerond hebt, dan ontvang je voor iedere module een certificaat. 

  Vervolgopleidingen

  Wil jij je verder ontwikkelen na het afronden van de opleiding Assetmanagement? Er zijn diverse mogelijkheden, zoals Hoger Bouwprojectmanagement en de basiscursus installatietechniek

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van de opleiding Assetmanagement, bezit je een breed scala aan handvatten en theoretische kaders, waardoor je jouw werkzaamheden beter vorm kunt geven. Via de eindproducten van de diverse modulen heb je reeds concrete en onderbouwde plannen voor de verbetering van het assetmanagementproces en –systeem van jouw eigen organisatie.

  Tevens kun je zelfstandig (strategische) assetmanagementplannen en verder beleid rond assetmanagement uitwerken, onderbouwen en verdedigen. Daarbij heb je ook oog voor bestuurlijke aspecten, de organisatorische inbedding, noodzakelijke veranderprocessen en maak je jouw eigen verantwoordelijkheid daarin waar.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Module 1

  In module 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basis begrippen van asset management zoals beschreven in de relevante ISO 55000-serie
  • Praktische uitleg over en oefening in werkprocessen en systemen rond assetmanagement
  • Een eindtoets waarin je een quickscan maakt van een asset in jouw eigen omgeving

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding asset management? Vraag een brochure aan

  Module 2

  In module 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Risicodenken
  • Bedrijfskundige processen en organisatorische aspecten die samenhangen met de implementatie van beheerssystemen
  • Het maken van een zelfportret waarbij je jouw eigen rol en verantwoordelijkheid beschrijft als onderdeel binnen het totale assetmanagementsysteem
  • Als eindtoets maak je een onderbouwd verbetervoorstel van het risicobeheerssysteem voor jouw assets

  Module 3

  In module 3 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Assetbeheer: hoe bepaal je welke data relevant en voldoende betrouwbaar zijn en welke systemen en processen nodig zijn voor een goed databeheer
  • Grip houden op veranderprocessen en overtuigen van stakeholders over de door jou voorgestelde maatregelen
  • Als eindtoets maak je een voorstel voor een verbetering van de data- en informatiesystemen ten behoeve van de assets waarbij je betrokken bent

  Module 4

  In module 4 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Lifecycle management
  • Financiële processen
  • Conditiemeting en waardebepaling van assets conform NEN 2767
  • Als eindtoets maak je een analyse van de mate waarin jouw eigen organisatie in staat is om de functionaliteit en toestand van haar assets te beoordelen

  Module 5

  In module 5 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Specifieke elementen rond de assets in het specifieke domein waarin je werkzaam bent
  • De wijze waarop beleidsontwikkeling en –realisatie tot stand komt
  • Prestatiecontracten en de rol van service providers en asset owners hierin
  • Onderhoudsmanagement
  • Als eindtoets onderzoek je binnen jouw eigen organisatie de strategische planning in relatie tot assetmanagement en ontwikkel je een aanpak om dit in te richten of te verbeteren

  programma Assetmanagement
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.57143
  7 reviews
  Download brochure Inscrijven