Avans+ verbetert de performance van medewerkers in organisaties door middel van ontwikkeltrajecten. Daarvoor is het belangrijk diepgaande contacten te hebben met de werkvloer van de professional. Begrijpen wat er speelt en aan welke kennis en vaardigheden er behoefte is. Voor de Avans+ HR-opleidingen is daarom de werkveldadviesraad (WAR) opgericht. Deze heeft als doel actuele ontwikkelingen in het HR vakgebied in vroeg stadium te signaleren en te bespreken. Vervolgens geeft de WAR advies hoe Avans+ haar HR-opleidingen beter kan laten aansluiten bij de actuele ontwikkelingen. We zijn trots dat onderstaande personen deel uit maken van onze werkveldadviesraad:

Jeroen van de Water
HR adviseur bij Novadic-Kentron
"Continue ontwikkeling is van levensbelang voor organisaties maar ook voor de structurele inzetbaarheid van haar individuele medewerkers. En wat is er nou mooier dan mee kunnen praten over de inhoud en de wijze waarop die manier van ontwikkelen in mijn eigen vakgebied wordt vormgegeven, met anderen die in staat zijn de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Het delen van kennis met collega's uit verschillende branches ondersteunt tegelijk mijn eigen ontwikkeling en heeft toegevoegde waarde voor mijn werk."

Kelly Keizer
Corporate Recruiter bij Tence Inzetbureau 
"Deelname aan de werkveldadviesraad voor de HR opleidingen van Avans+ staat voor mij in het teken van netwerken en kennisdeling. Het samen komen met HR professionals uit verschillende branches zorgt ervoor dat ik mijn blik kan verbreden en ervaringen kan delen, waarmee Avans+ haar opleidingen kan versterken. Als Corporate Recruiter maak ik zelf onderdeel uit van het HR team maar ben ik operationeel minder bezig als HR generalist. De werkveldadviesraad draagt eraan bij dat ik binding blijf houden met het HR werkveld. Daarnaast is het voor zowel organisatie als medewerker altijd goed om actuele thema's te bespreken met inhoudelijk sterke gesprekspartners in de juiste ambiance."

Esther Kluiver
Programmamanager Leren en Ontwikkelen bij De Wever
"Leren doe je elke dag en met elkaar is mijn motto. Ik vind het interessant om vanuit de opleidingskunde en onderwijskunde verbinding te maken met andere vakgebieden. Ik ga er vanuit dat je elkaar kunt versterken ook wanneer dat vooraf niet vanzelfsprekend lijkt.
Het interessante aan deelname aan de werkveldadviesraad van Avans+ vind ik dat het mij in contact brengt met collega HRD-professionals uit andere sectoren, maar ook het contact met een onderwijsorganisatie als Avans+ dat probeert in te spelen op de thema’s die voor de verschillende werkvelden van belang zijn vind ik interessant. Iedereen brengt vanuit zijn eigen achtergrond ideeën in over actuele HRD-onderwerpen maar er wordt vervolgens ook bekeken  in welke vorm deze thema’s nu het beste aan studenten aangeboden kan worden. Met elkaar probeer je het onderwijs en elkaar beter te maken. Een leuke uitdaging!"

Bart Hoex
Manager Personeel & Organisatie Berenschot Groep BV
"Na een bedrijfskundige opleiding ben ik eigenlijk bij toeval in het HR vak gerold. Daar ben ik nu ruim 20 jaar actie in. In de werkveldadviesraad is het fijn om met vakcollega's te sparren over de veranderingen in het vakgebied en de doorvertaling te maken naar wat het vak in de toekomst dan nodig heeft. Centraal bij mij staat dat het HR vak zich steeds verder ontwikkelt in een financiële en bedrijfskundige context en dat we daar, naast de reguliere HR-vakkennis, veel aandacht in opleidingen aan moeten besteden. Daarnaast is het fijn om mijn praktische ervaringen en opgedane kennis met anderen te delen en zodoende steeds in beweging te zijn en de Avans+ opleidingen verder te ontwikkelen."

Marloes van Grevengoed
P&O Adviseur SALTO (Primair Onderwijs)
"Ik lever graag mijn bijdrage aan de ontwikkeling van HR (opleidingen) door actief mee te denken en input te leveren tijdens de werkveldadviesraad bijeenkomsten van Avans+. De HR functie is een dynamische functie waarbij het de uitdaging is om de (soms ad-hoc) ontwikkelingen in de maatschappij op de juiste manier te koppelen aan je (meestal) lange-termijn personeelsbeleid. Theorie en praktijk komen tijdens de meetings op een goede manier samen. Avans+ faciliteert hiermee een win-win situatie voor zowel de HR opleidingen van Avans+ als de deelnemers. Voor mij is daarnaast de ontmoeting met andere enthousiaste HR professionals zeer waardevol: door de diversiteit aan deelnemers leren we van elkaar en enthousiasmeren elkaar."

Harry Hollanders
Managing partner bij Meeer organisatie- en mens ontwikkeling
"Meeer organisatie- en mens ontwikkelin is een klein organisatie adviesbureau met een sterk accent in het HR domein en zelf ben ik op dit moment als interim Hoofd HRM verantwoordelijk voor de Politie Academie, hét opleiding- en ontwikkelingsconcern voor de Nationale Politie. Een spannende functie waarbij ik met mijn HR team hard meewerk aan het realiseren van een slankere, efficiëntere en professioneler opleidingsinstituut voor alle politie medewerkers. Mijn motivatie om mij te verbinden aan Avans+ is omdat ik denk dat Avans+  zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft als een van de belangrijkste opleiders in ons vakgebied. Avans+ tracht steeds de juiste verbinding te maken met de actualiteiten van dit mooie vak en daarom ben ik met veel plezier betrokken bij dit mooie opleidingsinstituut."

Lieke Deforce
Hoofd HR, IKNL (integraal kankercentrum Nederland)
"Voor mij heeft deelname aan de werkveldadviesraad in de eerste plaats te maken met relevante kennisdeling tussen HR professionals en Avans+. Ik zie het als een middel om werkveld en opleidingen op elkaar te laten aansluiten. Actuele ontwikkelingen binnen organisaties en in het HR vakgebied worden gesignaleerd en vertaald naar ontwikkel- en opleidingsbehoeftes. Dit levert toegevoegde waarde voor een ieder, ook voor Avans+ in de vormgeving en toetsing van hun producten."