Avans+ gebruikt 2 typen assessments bij haar opleidingen:

  • Intakeassessment (toelatingsassessment) wanneer je niet voldoet aan de (wettelijke) vooropleidingseis van een opleiding. Meestal is dit een afgerond hbo-diploma in het betreffende vakgebied;
  • Ontwikkelassessment om je optimaal te ondersteunen in je professionele ontwikkeling tijdens en na je opleiding.

De assessments, in combinatie met de bijbehorende persoonlijke begeleiding, zorgen ervoor dat je optimaal ondersteund wordt bij het kiezen van de juiste opleiding en het bereiken van je ontwikkeldoelen. Ook kan je, mede op basis van deze assessments, bij een groot aantal opleidingen je eigen leerroute bepalen.

1. Intake-assessment

Het intake-assessment bestaat uit een capaciteiten-/intelligentietest, gevolgd door een intakegesprek met een gecertificeerde assessor van Avans+. Meer hierover lees je in onderstaande tekst over de Volledige Intelligentie Test. Het resultaat van dit assessment is een advies over het volgen van de opleiding. Hierbij kijken we niet alleen naar de testresultaten, maar ook naar je relevante werkervaringen en een geschikte werkomgeving om kennis, kunde, vaardigheden uit de opleiding te kunnen toepassen. Ook de ondersteuning die je vanuit je werk(gever) krijgt en of je naast je werk en sociale leven, voldoende ondersteuning en tijd hebt om aan de opleiding te besteden, zijn onderwerp van gesprek.

Volledige Intelligentie Test

De Volledige Intelligentie Test (VIT) is een test die een indicatie geeft van het werk- en denkniveau. Deze test is bedoeld om een beeld te krijgen van 4 deelgebieden van wat 'algemene intelligentie' wordt genoemd, te weten cijfermatig redeneervermogen, rekenvaardigheid, verbale aanleg en logisch redeneervermogen. Met deze deelgebieden meten we jouw numerieke en tekstuele redeneervermogen en maken we een inschatting over het succesvol afronden van een opleiding op hbo-niveau.

2. Ontwikkel-assessment

Avans+ kiest er bewust voor om Learning Agility te meten en gebruiken voor jouw ontwikkeling. Learning Agility sluit direct aan op de visie van Avans+ op leren en ontwikkelen en zorgt ervoor dat je beter wordt in jouw werk waar jouw afdeling/organisatie waar je werkt ook direct van profiteert.

Wat is Learning Agility en waarom past het bij Avans+ en jou?

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens succesvol te kunnen toepassen. Door het volgen van een opleiding bij Avans+ wordt je gestimuleerd om op zoek te gaan naar nieuwe situaties die om nieuw gedrag vragen. Dat is, in de nadrukkelijke overtuiging van Avans+, voor iedere deelnemer anders.

Dit vanwege een verschillende werkcontext, een unieke persoonlijkheid en unieke drijfveren en ambities. Je volgt met een groep een opleiding, maar wordt tegelijkertijd door Avans+ in staat gesteld om sturing te geven aan jouw eigen leerwensen en –behoeften. Door inzicht in jouw individuele Learning Agility ben je in staat om individuele doelen te stellen en hiermee aan de slag te gaan in de praktijk. Hiermee geef je kleur aan je eigen ontwikkeling binnen de context van je opleiding.

Hoe werkt het?

Het ontwikkel-assessment bestaat uit het maken van een persoonlijkheidstest en een drijfverentest. De uitslagen van beide tests worden samengebracht in een rapportage die je inzicht geeft in jouw huidige ‘Learning Agility’ en welk ontwikkelpotentieel aanwezig is. Dit potentieel wordt op 5 zogenaamde dimensies van ‘Agility’ gemeten. Iedere dimensie wordt voorzien van concrete ontwikkeltips waar jij mee aan de slag kunt gaan. Dat doe je in een eigen Ontwikkelmodule, waarin je vastlegt waar je mee aan de slag gaat en hoe je dit gaat doen. Zo stuur je jouw eigen professionele ontwikkeling. 

Voor en tijdens je opleiding ga je, met behulp van een gecertificeerde ontwikkelcoach van Avans+, aan de slag met de ontwikkeltips uit de Ontwikkelmodule die het beste bij jouw ontwikkelbehoefte passen. Afhankelijk van het type- en de duur van de opleiding die je volgt, voer je één of meerdere gesprekken met je ontwikkelcoach om je professioneel te ontwikkelen, met als doel beter te worden in je werk. Zo bereik je meer met Avans+!

Learning Agility

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens succesvol te kunnen toepassen. Het is een vorm van leervermogen en geeft daarmee een indicatie van jouw potentieel. Mensen die hoog scoren op Learning Agility leren meer en sneller van nieuwe situaties dan mensen die er laag op scoren.

Learning Agility bestaat uit 5 dimensies:

  • People Agility: constructief naar anderen en open staan voor mensen met verschillende achtergronden en meningen.
  • Change Agility: nieuwsgierigheid wordt voortdurend aangewakkerd door nieuwe en onbekende dingen.
  • Results Agility: behoefte om succesvol te zijn en steeds te zoeken naar de beste manier om resultaat te behalen.
  • Mental Agility: uitdagend als zaken complex of onduidelijk zijn, om met nieuwe ideeën een nieuwe duidelijkheid te creëren.
  • Self-awareness: inzicht in je eigen sterke en zwakke punten.

Ontwikkel jouw Learning Agility:

Learning Agility is geen statisch gegeven, maar afhankelijk van hoe jij naar situaties kijkt en wat je ermee doet. Dit betekent dat jij je Learning Agility kunt vergroten door je eerst bewust te zijn van jouw huidige score. Vervolgens bedenk je hoe jij jouw groeipotentieel kunt bereiken door zelf concreet aan de slag te gaan met de resultaten uit het Learning Agility rapport. Avans+ helpt je hierbij door ontwikkelcoaches in te zetten die jou helpen met je doelen te bereiken.

Meer informatie

Heb je vragen over onze assessments of ben je benieuwd naar de kosten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 088-9098000.