Richting geven aan de organisatie vanuit een duidelijke visie. Waar kan je dat beter zien dan in de praktijk? Een groep deelnemers van de Magistrum opleiding Schoolleider vakbekwaam ging in het kader van de leerlijn Richting geven op bezoek bij de scholen van twee mededeelnemers en gepassioneerde schoolleiders van de Dr. Schaepmanschool in Barendrecht (RVKO) en de basisschool Over de Slinge in Rotterdam (stichting BOOR).

Caroline Wijnolts liet zien dat de Dr. Schaepmanschool, geïnspireerd door verschillende onderwijsvernieuwers, theorieën en wetenschappelijk onderzoek, een sterke visie heeft ontwikkeld. Een visie die in de gehele organisatie wordt nageleefd, in de relatie met leerlingen, ouders en collega’s. Gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap, waarbij de schoolleider echt vertrouwen geeft aan het team, zorgt ervoor dat alle teamleden eigenaar zijn van hun leerproces en ontwikkeling van zichzelf en van de school.

gepassioneerdeschoolleidervandrschaepmanschool

Op de school van mededeelnemer Ruud van Orsouw, werkzaam als leidinggevende bij basisschool Over de Slinge in Rotterdam, werden we gastvrij ontvangen met een uitgebreide lunch, gemaakt door ouders van leerlingen van de school. Letterlijk en figuurlijk bewijs van heerlijke ouderbetrokkenheid! Bedankt lieve ouders!

Over de Slinge staat in een voormalige ‘Vogelaarwijk’. De ontwikkelingen in deze wijk met de daarbij behorende onderwijs- en opvoedingsbehoeften vormen de basis voor de keuzes die Over de Slinge heeft gemaakt om haar visie te formuleren. De school heeft voor drie duidelijk pijlers gekozen, die zij actief uitdragen en waarop zij elkaar, maar ook de ouders kunnen en durven aan te spreken. Ruud durft zich als directeur kwetsbaar op te stellen en neemt de feedback van zijn team serieus. Deze feedback wordt gebruikt als ontwikkelpunt voor zijn werkwijze als schoolleider. Hierin wordt op dit moment de verandering gemaakt van topdown leiding geven naar meer gedeeld leiderschap, waarbij het team meer eigenaar wordt van processen en ontwikkeling.

Tijdens beide schoolbezoeken werd goed zichtbaar dat een visie mooi op papier kan staan en gepassioneerd verteld kan worden door de schoolleider, maar dat de visie pas echt leeft, wanneer deze zichtbaar en voelbaar is in de hele school. Het tijdens de opleidingsprogramma bezoeken van dit soort “good practices” is een mooi voorbeeld van hoe Avans⁺ haar opleidingen daadwerkelijk praktijkgericht maakt voor haar deelnemers.

schoolleiders-vakbekwaam-oude-slinge