Skip to main content

Magistrum Vakbekwaam Schoolleider primair onderwijs

Magistrum Vakbekwaam Schoolleider primair onderwijs
iets voor u?
 • U werkt als directeur, locatieleider of teamleider in het onderwijs.
 • U wilt uzelf verder professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.
 • U zoekt hiervoor een training die theorie en praktijk perfect combineert.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 420 SBU
 • studiekosten € 5.740,-
 • startdata
  • 20-09-2018 Rotterdam
  • 20-09-2018 Breda
  • 20-09-2018 Goes
Bekijk alle startdata en locaties
magistrum vakbekwaam schoolleider avansplus breda

Magistrum Vakbekwaam Schoolleider primair onderwijs

De opleiding Vakbekwaam schoolleider primair onderwijs verhoogt uw vakbekwaamheid als leidinggevende. Hierdoor kunt u professioneel leidinggeven aan uw team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen binnen uw school. We verbinden de theorie met uw functioneren als directeur in de praktijk. Daarbij maken we het leren concreet door te oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in deze opleiding.

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat u de opleiding kunt gebruiken voor uw registratie in het schoolleidersregister.

schoolregister po basisregistratie

praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • U bent minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma.
  • U bent werkzaam als (adjunct-)directeur op een school.
  • U neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geeft u richting aan uw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  U ontwikkelt de competenties die nodig zijn voor de functie van schoolleider en die behoren bij het register voor leidinggevenden. U oriënteert zich op het leidinggeven aan de school, aan de proceskant en de productkant. Daarvoor brengt u uw eigen schoolconcept in. We bieden u de gelegenheid om uw eigen manier van leidinggeven verder uit te werken en aan te vullen met nieuwe theorieën en opvattingen.

  De docenten en de andere deelnemers geven u op een systematische manier ondersteuning. Samenwerken binnen en buiten de bijeenkomsten en het delen van ervaringen vormen wezenlijke onderdelen van uw persoonlijke groei.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding duurt nominaal 1 jaar en vraagt 420 uur studietijd. Hiervan is 108 uur contacttijd in de vorm van 18 inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Houd rekening met 6 uur per week aan zelfstudie. Deze studielast staat gelijk aan 15 EC’s.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten van de opleiding Magistrum Vakbekwaam schoolleider primair onderwijs:

  • Opleidingskosten: € 5.740,- (vrij van btw)
  • Arrangementskosten: € 430,- (exclusief 6% btw)

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Vakbekwaam. Ook ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post HBO Nederland en wordt u opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister.

  In juni 2015 heeft het Schoolleidersregister Primair Onderwijs de Magistrum-opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleidingen.

  Met het diploma Vakbekwaam kunt u zich inschrijven als geregistreerd directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de opleiding Vakbekwaam heeft u de vaardigheden om succesvol te kunnen functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister voor de inschrijving als geregistreerd directeur (RDO).

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 01.

  Programma
  Leerlijn 1: Persoonlijk leiderschap

  U krijgt kennis en inzicht in communicatie en communicatiestijlen, leiderschapsrollen, leiderschapsstijlen en uw eigen stijl  en de ontwikkeling van uw eigen persoonlijk leiderschap. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Transactionele analyse en de dramadriehoek
  • Levensscript
  • Strooks en drives
  • Slinger van bewustzijn

   

  leerlijn 2: Organisatie (her)inrichten

  Deze leerlijn draait om het (h)erkennen, doorzien en beïnvloeden van zowel structuur en cultuur van de organisatie ten dienste van de kwaliteit en doorontwikkeling van het primair proces. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • Quin-rollen
  • CBAM
  • Onderwijsorganen:
  • Competing values framework
  • Cultuurvariabelen en groepsgedrag variabelen

  Leerlijn 3: Richting geven

  In deze leerlijn staat het creëren van een gemeenschappelijke visie,  toekomstgerichtheid en omgevingsgerichtheid centraal. Ook het kunnen formuleren van hoge verwachtingen ten aanzien van alle betrokkenen komt aan bod. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • Missie en visie op bestuursniveau – schoolniveau – bouwniveau – leerkrachtniveau   
  • Strategisch beleidsplan en strategische doelen
  • Floating schoolplan
  • Discrepantie analyse
  • Veranderkundige vaardigheden

   

  Leerlijn 4: Leidinggeven aan onderwijskundige programma

  Het creëren van een krachtig en doortastend onderwijsprogramma op basis van een gezamenlijke visie binnen de school vormt de rode draad in deze leerlijn. De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Onderwijsbehoeften van kinderen
  • Resultaatgericht leren
  • Coördinatieprincipes en teamontwikkeling
  • INK en kwaliteitsbeleid
  • Onderwijskundig leiderschap en opbrengstgericht leiderschap
  • Professionele dialoog

   

  Leerlijn 5: Mensen ontwikkelen

  Deze leerlijn leert u organisatiedoelen en de persoonlijke ontwikkeldoelen van de medewerkers op elkaar af te stemmen. Zo creëert u een cultuur waarin medewerkers kunnen groeien. Dit doet u aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • HRM en HRD
  • Poortwachter, ziekteverzuim en preventie, verzuimgesprekken
  • Mobiliteit en werving en selectie
  • Werkdruk en timemanagement
  • Belbin-rollen, kwaliteiten en talenten  

   

  Vakbekwaam Schoolleider primair onderwijs slider
  Steunmodule 1: Onderzoek

  Data-driven research vormt de basis van deze steunmodule. U meet systematisch het effect van uw handelen door middel van het verzamelen en interpreteren van data binnen de school, specifiek over leerlingresultaten. De steunmodule bevat de volgende onderwerpen:

  • Verzamelen van data, data analyseren, interpreteren nemen van beleidsmaatregelen
  • Maken trendanalyses
  • Maken van afspraken op basis van data

   

  Steunmodule 2: Financiën

  Deze steunmodule leert u analyseren van de jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan, de voorzieningengroot onderhoud en de risico-inventarisatie. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Jaarrekening, publieke verantwoording en meerjarenramingen
  • Exploitatie, facturatie, allocatie
  • Investeringen, investeringsplannen, afschrijvingen
  • Voorzieningen, bestemmingsreserves, algemene reserve
  • Schoolformatieplan en bestuursformatieplan

   

  vakbekwaam schoolleider po
  • Tijdens het opleidingsprogramma bezochten we “good practices”. Daarmee maakt Avans⁺ haar opleidingen daadwerkelijk praktijkgericht voor haar deelnemers.

   gepassioneerde-schoolleiders
   Gepassioneerde schoolleiders
   schoolleiders PO
  Bekijk alle referenties
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven