Skip to main content

Schoolleider Vakbekwaam

Schoolleider vakbekwaam
iets voor u?
 • U werkt als directeur, locatieleider of teamleider in het onderwijs.
 • U wilt uzelf verder professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.
 • U zoekt hiervoor een training die theorie en praktijk perfect combineert.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 448 SBU
 • studiekosten 5.900,-
 • startdata
  • 19-09-2019 Breda
  • 12-09-2019 Rotterdam
  • 19-09-2019 Goes
  • 12-09-2019 Nijmegen
  • 01-10-2019 Roermond
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Schoolleider vakbekwaam

Schoolleider vakbekwaam primair onderwijs

Vanaf augustus 2018 biedt Avans⁺ in samenwerking met hogeschool iPabo Amsterdam een nieuwe opleiding Vakbekwaam schoolleider aan. De inhoud van de opleiding komt in grote mate overeen met de inhoud van Masterclass l van onze nieuwe masteropleiding Leiderschap in Onderwijs (MLO). Dat betekent dat u naast onderwijskundig leiderschap ook aan slag gaat met onderwerpen als strategische beleidsvoering, ondernemerschap, innovatie en financiële bedrijfsvoering. In deze nieuwe opleiding Vakbekwaam verwerft u de kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief schoolleider met een nieuwsgierige blik naar buiten gericht. 

Deze opleiding is geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding bij het Schoolleidersregister PO. Met het diploma kunt u zich registreren als registerdirecteur (RDO). Het diploma van de opleiding geeft u tevens de mogelijkheid om binnen 3 jaar door te stromen naar masterclass ll van de MLO. Dat betekent dat u uw leerweg voor een masteropleiding met 8 maanden verkort. Meer informatie over de MLO vindt u op de opleidingspagina master Leiderschap in Onderwijs

schoolregister po basisregistratie            srvo logo

praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende. 

  Wat zijn de toelatingseisen?

  • U bent minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma.
  • U bent werkzaam als (adjunct) directeur binnen een school.
  • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geeft u richting aan uw ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.   
    

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Schoolleider vakbekwaam primair onderwijs leidt u op tot registerdirecteur (RDO). Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die u ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. U werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.  

  Casuïstiek vanuit uw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeert u zelfstandig de leerstof. U formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt uw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kunt u met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen uw organisatie en uw vakgebied.

  Action learning

  Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’.  Een vorm van leren  waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Vakbekwaam schoolleider primair onderwijs duurt 1 jaar, heeft een studiebelasting van 448 uur en omvat 15 inhoudelijke contactdagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van onderzoek en praktijkopdrachten en het maken van werkstukken. De studielast van 448 uur staat gelijk aan 16 EC’s.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Schoolleider vakbekwaam primair onderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.900,-.
  • Arrangementskosten: € 460,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma Vakbekwaam, Masterclass 1 van de master Leiderschap in Onderwijs. Met dit diploma kunt u binnen drie jaar doorstomen naar masterclass ll van de MLO. Voorwaarde hierbij is wel dat u dan ook daadwerkelijk functioneert als directeur.

  Registratie bij het Schoolleidersregister

  Met het diploma kunt u zich registreren als register directeur onderwijs (RDO).

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding Schoolleider vakbekwaam primair onderwijs verwerft u de kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief schoolleider met een nieuwsgierige naar buiten gerichte blik. 

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De opleiding Schoolleider vakbekwaam is tevens onderdeel van het samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Programma
  Module 1: Richting geven, strategische beleidsvoering

  Hierin gaat u in op het ontwikkelen en operationaliseren van de visie en strategie van uw organisatie. Vervolgens leert u doelen en resultaten te formuleren voor de verschillende onderdelen van uw organisatie en denkt u na over hoe uw organisatie te sturen en te begeleiden naar een professionele en samenwerking gerichte leergemeenschap.

   

  Module 2: Organiseren, financiën en HR

  Duidelijke systemen en structuren zijn belangrijk binnen een organisatie. In deze module leert u uw school zo te organiseren dat systemen en structuren ondersteunend in plaats van leidend. U neemt in het bijzonder uw personeelsmanagement en financieel management onder de loep. Beiden cruciaal om optimaal bij te kunnen dragen aan de verbetering van de kwaliteit van uw onderwijs.

  Module 3: Leidinggeven aan de onderwijsorganisatie

  Wanneer ben je een goed leider? Is dat wanneer u de grootste expert bent, de beste motivator of de primus interparis? Onderwijskundig, transactioneel, transformationeel, pedagogisch, situationeel, gespreid, romantisch, moreel, duurzaam, effectief en waarderend leiderschap. In deze module verkent u de leiderschapsstromingen waaruit deze leiderschapsmodellen zijn ontstaan. U onderzoekt wat een leider kenmerkt, wat u als leider typeert en welk type leider uw organisatie nodig heeft.

  Naast deze drie inhoudelijke modules kent de opleiding ook nog kent de opleiding ook nog de twee ondersteunende leerlijnen “Persoonlijk Leiderschap” (PL) en “Methode en Technieken van onderzoek” (MTO).  

  Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, literatuurstudie, verwerkingsopdrachten, onderzoek en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten zijn bouwstenen voor de eindtoets van de opleiding die bestaat uit een persoonlijk businessproject. In dit businessproject laat u zien hoe u de inhoud van de modules en de leerlijn MTO op een onderzoekende wijze hebt toegepast in uw praktijk. Daarnaast maakt u een eindopdracht voor de leerlijn persoonlijk leiderschap.  

  Vakbekwaam Schoolleider primair onderwijs slider
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Tijdens het opleidingsprogramma bezochten we “good practices”. Daarmee maakt Avans⁺ haar opleidingen daadwerkelijk praktijkgericht voor haar deelnemers.

   gepassioneerde-schoolleiders
   Gepassioneerde schoolleiders
   schoolleiders PO
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven