Lees hoe Pauline Bombeeck de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs heeft ervaren:

De opleiding Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs heeft Pauline Bombeeck als zeer prettig ervaren en dat heeft voor een groot deel te maken met docent Koen. Elke les is door Koen goed voorbereid en was actueel. Koen verbindt de theorie soepel met de dagelijkse werkelijkheid. Hij verwerkt zijn eigen leservaringen op een prettige manier in de lesstof.

Succesbeleving en samenwerking

Koen heeft oog en oprechte aandacht voor elke individuele cursist; hij zet sociale veiligheid en succesbeleving van cursisten voorop en differentieert naar ieders capaciteiten en beleving. Zijn schriftelijke feedback op werkstukken was inhoudelijk sterk en persoonsgericht. Dat maakte dat ik me serieus genomen voelde en stimuleerde mij om door te gaan.

De cursusgroep waar ik onderdeel van uitmaakte, had van zichzelf geen positieve dynamiek. Koen zorgde toch dat de cursisten met elkaar bleven samenwerken, ondanks onderlinge spanningen. Dat was geen eenvoudige opgave. Hij voerde gesprekken met verschillende cursisten, bleef enthousiast en leidde zo de groepsdynamiek in juiste banen.

De succesfactor van de opleiding

Koen is een uitstekende ambassadeur van Avans+. Bij aanvang van de opleiding gaf hij duidelijk de ambitie aan: elke cursist rondt de opleiding af met een diploma. Koen is in staat gebleken om een dergelijke belofte waar te maken. Voor mij is Koen de succesfactor van de opleiding.