Skip to main content

40 procent opleidingsbudget organisaties niet besteed

  • 01 oktober 2013
  • Door: Avans+

Onlangs voerde NIDAP in samenwerking met Springest een onderzoek uit onder HR professionals naar redenen van onderbesteding in het opleidingsbudget. Er werden 233 opleidingsverantwoordelijken uit verschillende branches gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit bleek dat bijna 40% van de organisaties het beschikbare opleidingsbudget niet (geheel) besteedt.

Irrelevantie, capaciteits- of tijdgebrek en onwetendheid grootste factoren onderbesteding

Als reden van de onderbesteding geeft 38,6% aan dat de gekozen trainingen vaak worden afgekeurd omdat de toegevoegde waarde voor de organisatie niet wordt gezien. Daarnaast zegt gemiddeld 33% van de HR professionals dat ze, hoewel het geld beschikbaar is, het liever niet aan opleidingen willen besteden. Vooral de zakelijke dienstensector schroomt om geld uit te geven aan opleidingen (46,7%), voor de Zorgsector geldt dit het minst (12,5%).

Avans+: Op zoek naar de toegevoegde waarde van een gekozen training / opleiding? Het toevoegen van waarde aan professionals en dus ook de organisatie staat centraal bij de opleidingen van Avans+. Om de top te bereiken zal u moeten investeren; in uzelf en in uw organisatie. Wij kunnen daarbij helpen met unieke ontwikkeltrajecten. Voor u persoonlijk en voor uw organisatie.

Een andere reden voor de onderbesteding is dat gemiddeld 20% van de organisaties een tekort heeft aan werknemers om de gaten op te vullen, die vallen door een werknemer die een opleiding volgt. De Zorg heeft de meeste problemen met het (tijdelijk) vervangen van personeel in opleiding, 37,5% van de ondervraagde HR professionals geven aan dat dit een van de redenen is van de onderbesteding van hun opleidingsbudget.

Ook onwetendheid over de mogelijkheden van de werknemer is een oorzaak van het niet geheel besteden van het opleidingsbudget. Gemiddeld is maar liefst 18,2% van de werknemers niet bekend met hun opleidingsmogelijkheden. Opvallend is dat dit getal stijgt naarmate de organisatie groter wordt. Bij organisaties tussen de 100 en 199 werknemers is 10,3% niet op de hoogte van de mogelijkheden van het volgen van een training, terwijl bij organisaties met meer dan 1000 werknemers wel 42,9% onwetend is over hun mogelijkheden.

Als aanvullende redenen worden genoemd dat er te weinig wordt gestuurd door leidinggevenden op het opleiden, er te weinig tijd beschikbaar is en een opleidingsplan ontbreekt. De cijfers verschillen per bedrijfsgrootte: maar liefst 43% procent van de HR-professionals van grotere organisaties aan dat werknemers onbekend zijn de opleidingsmogelijkheden.

Werknemer van middelgroot bedrijf durft na reorganisatie niet naar opleiding te vragen

Ook reorganisaties dragen bij aan de onderbesteding van het opleidingsbudget van organisaties. Hoewel gemiddeld slechts 3,4 procent van de werknemers een schroom heeft om te vragen naar opleidingsmogelijkheden na een reorganisatie, zijn de cijfers bij een middelgroot bedrijf fors hoger. In 9,1 % van de gevallen blijken werknemers van middelgrote bedrijven te aarzelen om naar de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of training te vragen.

Één derde van HR managers ziet tijd als grootste struikelblok voor vinden van opleiding

Bij het kiezen van de juiste opleiding voor de werknemer ziet slechts 16,7% van de HR professionals het budget als grootste struikelblok. De HR managers (33,6%) noemt het gebrek aan tijd en de tijd die het zoeken en vinden van een opleiding in beslag neemt, als de belangrijkste barrière. Vooral in de Industrie (43,6%) en Transport & Bouw (44%) sectoren geven HR professionals aan dat het zoeken naar opleidingen ze veel tijd kost. Als aanvullende reden wordt onder andere genoemd dat moeilijk is een geschikte opleiding te vinden in het grote opleidingsaanbod. Ook kwam naar voren dat in het geval van maatwerkopleidingen er moeite ervaren wordt bij het vinden van een geschikte opleider. Het proces voor het vinden en boeken van een geschikte opleiding wordt over het algemeen niet als efficiënt bestempeld, dit was slechts 46,7% het geval.

Avans+: Tijd ook voor u een barrière bij het zoeken naar een passende opleiding? Ga met ons in gesprek en wij brengen uw opleidingswensen in kaart en geven u advies welke opleiding past bij het realiseren van uw ambities. Een vrijblijvend adviesgesprek is dé uitkomst om tijd als barrière weg te halen. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze opleidingsmanagers.

“Werknemers moeten meer verantwoordelijkheid nemen in besteding opleidingsbudget”

70 procent van de HR-professionals vinden dat de werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de besteding van hun opleidingsbudget. Dit betekent niet dat de werknemer volgens de ondervraagden meer vrijheid dient te krijgen, slechts 32,9% van de verantwoordelijken vindt dat de werknemer hier zelfstandiger in zou kunnen beslissen. Naast de behoefte aan zelfstandigheid van de werknemer is er ook een drang naar meer sturing zichtbaar. Dit komt naar voren in het gegeven dat 55% van de HR-professionals vindt dat het opleidingsbudget binnen organisaties efficiënter moet worden besteed.

Avans+: Neem nu meer verantwoordelijkheid zoals 70% van de HR-professionals aangeven te willen. U bent die professional die het verschil binnen uw organisatie kan maken. Kies voor een opleiding van Avans+ en start met het ontwikkelen van u zelf en uw organisatie.

Bijna twee derde van organisaties maakt gebruik van preferred suppliers

Van de ondervraagde HR professionals gaf 61,3% aan dat hun organisatie gebruikt maakt van preferred suppliers. Deze bieden de bedrijven onder andere specifieke inkoopwaarden, opleidingsaanbod, kortingen, maatwerk en een persoonlijke aansluiting. Opvallend is echter dat 57,9% van de preferred suppliers van de ondervraagden geen duidelijk en helder kostenoverzicht presenteert en dat 50,4% geen specifieke inkoopvoorwaarden biedt.

77% verwacht minder opleidingen in komende 3 jaar door slinken van budget.

57,1% van de HR managers is van mening dat het aantal opleidingen dat gevolgd zullen worden gelijk zal blijven of zal slinken. De HR managers die denken dat er de komende 3 jaar binnen hun organisatie minder opleidingen gevolgd zullen worden, geven als voornaamste reden het slinken van het budget (77%). De daling van het budget wordt vooral verwacht bij grote bedrijven met meer dan 1000 werknemers, maar liefst 85,7% van de HR professionals van deze bedrijven verwacht een budgetkrimp op het gebied van opleidingen.

Bij 26,2% ligt het budget per werknemer tussen de €250 en €500, dit budget is met name veelvoorkomend in de horeca. In 39,5% van de gevallen ligt dat budget nu tussen de €500 en €1500. Met name de werknemers bij de overheid hebben een ruimer budget te besteden, 70% geeft aan een opleidingsbudget te hebben binnen deze marge. Opvallend is dat onduidelijkheid over het rendement van een opleiding niet als reden genoemd wordt van de verwachting dat er minder opleidingen zullen worden gevolgd.

Organisaties die wel van plan zijn het aantal opleidingen te laten groeien binnen hun organisatie geven als voornaamste redenen hiervoor aan dat hun budget vergroot (door een aantrekkende economie), dat online opleidingsmogelijkheden zijn toegenomen of dat op maat gemaakte opleidingen toegankelijker zijn. Andere redenen zijn: groei van de organisatie, reorganisatie en een toename van interesse van medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling.

Concluderend is er wat betreft de besteding van het opleidingsbudget veel te verbeteren. Werknemers zouden meer initiatief moeten tonen voor het volgen van een opleiding, terwijl werkgevers en HR de medewerkers directer zouden moeten begeleiden. Werkgevers en werknemers zullen daarnaast creatiever moeten omspringen met het beschikbare budget en werknemers op hun opleidingsmogelijkheden attent moeten maken.

Kiezen voor Avans+

U bent gedreven. U wilt uw eigen talenten ontwikkelen. Uw organisatie ontwikkelen. Steeds beter worden. Grenzen verkennen. En uiteindelijk de top bereiken. Dat gaat niet vanzelf. Daarin moet u investeren. Wij kunnen daarbij helpen met unieke ontwikkeltrajecten. Voor u persoonlijk of voor uw organisatie. Deze ontwikkeltrajecten bestaan onder meer uit opleidingen en talentontwikkeling. De trajecten worden verzorgd door ervaren docenten met zowel praktijk- als onderwijservaring. Na succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een erkend diploma.

Bekijkt u hier het gehele opleidingsaanbod van Avans+

*bron: Springest

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.