Skip to main content

Finance en HR, eeuwige strijd tussen Mars en Venus?

  • 14 april 2014
  • Door: Rob Vinke

Van HR wordt gezegd dat ze niet van cijfers houden en van Finance dat ze niet van mensen houden. We komen blijkbaar van verschillende planeten? In dat geval zou Finance zeker van Mars komen en HR van Venus. Toch moeten we op onze moederplaneet Aarde en juist in onze organisaties tot een veel intensievere samenwerking komen. HRM is niet van HR en Finance niet van de afdeling Financiën. Een meer integrale benadering is in ieders belang, of niet?

Het eilandenparadijs

De overzichtelijke wereld waarin HR & Finance, zoals Facility management, Legal en vele andere vakdisciplines, een paradijs voor gelijkgestemden vormen is voorbij. Dat doet veel vakspecialisten pijn. Zij kunnen met hun eigen taal, vakbladen, regels en vrienden een staat binnen de staat vormen. Niemand kan daar verandering in brengen vinden zij. Als anderen niet begrijpen waar ze het over hebben dan is dat hun probleem. Een vak is een vak en daar moet je anderen geen invloed op geven. Dat is het standpunt. Als je anderen, leken, toelaat op je vakgebied verwatert het vak, haalt dat de scherpte eruit en dan verdwijnt de belangrijke toegevoegde waarde als sneeuw voor de zon. Het is heel begrijpelijk dat de vakspecialisten hun vak afschermen en anderen, leken, niet toelaten.

Stelling: HR en Finance zijn unieke vakgebieden, daar moet je verstand van hebben

Het verloren paradijs

In het vakveldenparadijs is het goed toeven. Collega’s begrijpen je en je hoeft niets te onderbouwen. Je handelt immers vanuit geïnternaliseerde kennis. Het zit onder je huid. Als specialist ben je je vak. Het gevolg is wel dat er binnen het hoofdeiland veel nieuwe eilanden zijn gevormd. Steeds meer worden die eilanden koninkrijkjes met een eigen taal, eigen vakbladen en eigen gewoonten. In een stabiele wereld is dat geen bezwaar. Morgen lijkt als twee druppels water op gisteren en voorspellen is niet nodig. Dat is namelijk impliciet. Anderen buiten het eiland twijfelen niet. Zij, de specialisten, hebben er immers voor doorgeleerd en wij niet. Dat gaat goed totdat veranderingen van buitenaf dwingender worden en de eilandbewoners zich als een sekte beginnen op te stellen. Geen verandering is de norm.

Stelling: Superspecialismen houden de noodzakelijke verandering tegen

Stafterrorisme of integrale ondersteuning?

Als stafafdelingen in regel- en behoudzucht te ver doorslaan dan spreekt Lievegoed over stafterrorisme. De staf bepaalt dan de spelregels voor het lijnmanagement. Het ondernemerschap wordt van een secundair belang. In een stabiele wereld kan dat een bedreiging zijn, maar in een veranderende wereld is dat ronduit levensgevaarlijk. De noodzaak om over de eigen grenzen van het bestaan heen te kijken en samenwerking met anderen te zoeken, groeit met de dag. Juist die organisaties waarbij iedere persoon of dienst bijdraagt aan het grotere geheel heeft de grootste overlevingskansen. Dat vraagt om het opgeven van het dominante eigen belang en het vermogen zich te voegen naar bovenliggende hogere belangen. De impact van die constatering is groot. Het betekent dat samenwerking en kennisdeling gezocht moeten worden.

Stelling: Stafdiensten zijn er voor het organisatie- en medewerkersbelang, niet voor zichzelf

3 Ordes van samenwerking

De eerste orde van samenwerking vindt plaats binnen de verschillende vakdisciplines zelf. Zo moeten bijvoorbeeld alle deeldisciplines van HR op elkaar worden afgestemd en moet de taalmist verdwijnen. Deze vorm van alignment is cruciaal. Het gedrag van medewerkers gericht op het realiseren van gewenste doelen kan daarmee beter benut worden. De tweede orde van samenwerking vindt plaats tussen de vakdisciplines. De vakgebieden moeten over de eigen grenzen heen kijken en er voor zorgen dat de ondersteuning vanuit de meer integrale stafactiviteiten veel meer effect krijgt. Dan zullen de vakdisciplines de overlap in hun activiteiten moeten verwijderen en de noodzakelijke bruggen moeten slaan om hun onderlinge samenwerking te versterken. De derde orde van samenwerking is gericht op de krachtige versterking van de verbinding met het klantdomein.

Stelling: Alignment moet plaatsvinden binnen en tussen vakdisciplines en met klantsystemen

Tussen vakdeskundigheid en effect van vakkennis

Niet alleen de afstemming binnen en tussen de vakdisciplines en klanten, maar ook de bestaande afspraken en procedures moeten tegen het licht gehouden worden. Veel kennisdomeinen komen bij het integraal management samen. Dat zien we ook bij outsourcing. Waar is de vakkennis noodzakelijk en hoe bewaken we de kwaliteit daarvan? Dat is bij samenwerking een essentieel punt. Wintzen noemt in zijn cellentheorie nog een belangrijk punt. Probeer leiding en medewerkers zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor de toepassing en uitvoering van de stafactiviteiten. Dan voorkom je dat er steeds meer stafdiensten komen en dat we steeds verder van de klanten af komen te staan. Hij is voorstander van maximale afdelingen van 50 personen. Bij meer dient de cel zich te delen.

Stelling: Iedereen is verantwoordelijk voor de uitvoering van stafactiviteiten

Finance en HR, een nieuw tijdperk breekt aan

Finance en HR hebben elkaar veel te leren en te bieden. Uitgangspunt moet steeds de waarde voor de gebruiker en de klant zijn. Zo moet de aanschaf van nieuwe software geen powerplay zijn waarbij of Finance of HR wint. Dan heb je uiteindelijk alleen maar verliezers. Beide kennisvelden hebben elkaar hard nodig en juist ook in samenwerking met de vele andere stafdiensten kunnen zij een optimale strategie kiezen. Daarmee neemt de waarde voor de organisatie, medewerker en klant alleen maar toe. Hinderlijke dubbels en onmogelijke afstemmingen kunnen tot het verleden behoren. Dat is slechts het begin. De enorme druk die de sociale media en inkoopcombinaties generen, maakt een gezamenlijk optreden uiterst nuttig en noodzakelijk. Dat zijn grote kansen.

Stelling: Als Finance en HR beter samenwerken, neemt het rendement van de inbreng toe

Het maakt niet uit of we van Mars of Venus komen en of we de harde of de zachte weg bewandelen. Als we er maar van doordrongen zijn dat we veel meer van samenwerking te verwachten hebben dan van onderlinge concurrentie. HR en Finance zijn samen veel meer waard dan de som der delen. Meer weten over onze Finance en HR opleidingen? Bekijk ze hier.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.