Skip to main content

Van Scorekeeper naar Business partner

  • 12 juni 2015
  • Door: Esther van Atteveld

Dankzij de huidige marktontwikkelingen moeten organisaties steeds efficiënter opereren om continue performance verbetering te realiseren. Daardoor kijken bedrijven in zowel de profit als de non-profit sector steeds kritischer naar de rol van de controller. Net als andere afdelingen moet ook de afdeling finance - en daarmee ook de controller - meer leveren voor minder.

Processen moeten beter worden gestroomlijnd, een effectief management control systeem moet worden verstrekt, maar bovenal moet de controller in staat zijn deze taken ten uitvoer te brengen. Dit vraagt om andere kwaliteiten dan de van oudsher rol van boekhouder. Die volstond namelijk met een sterk analytisch vermogen en een goede financiële onderlegging. De business moet overtuigd worden dat het beter en efficiënter kan. Geen rol van scorekeeper meer, maar een echte business partner. Dat is wat er van een controller verwacht wordt.

Het profiel van de controller

Uit het meest recente trendonderzoek naar de ontwikkelingen in de financiële functie (tijdschrift controlling oktober 2013) blijkt dat het profiel van de controller moet worden aangescherpt. Actuele thema’s zoals focus op integriteit, aandacht voor organisatieveranderingen, het creëren van waarde voor stakeholders en het analyseren van risico’s bij grote investeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de controller en zijn daarmee onderdeel van het functieprofiel. Lees meer over de nieuwe rol van de zogeheten business controller bij investeringen in onderstaande white paper van de Heer Gijs Hiltermann.

Een controller anno 2015 is een professionele business partner. De controller moet weten wat er speelt in de organisatie, de achtergrond van de business kennen, proactief zijn, een mening hebben en deze kenbaar maken aan het management en keuzes durven maken. Een controller is iemand die focust op zijn kerntaken en daar een succes van maakt.

Deelnemers aan de controlling opleidingen bij Avans+ herkennen deze ontwikkeling in hun eigen vakgebied. Zij hebben niet alleen behoefte aan vakinhoudelijke kennis, maar hebben ook aandacht voor adviesvaardigheden, inzicht in organisaties, hun business en persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk waarde toevoegen..

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als we ons verdiepen in de eigenschappen van controllers; nauwkeurig, zorgvuldig, weloverwogen en gericht op wat er fout kan gaan. Analytisch en niet per se creatief. Dit komt over het algemeen niet overeen met bovenstaande beschrijving van een eigentijdse controller.

Avans+ speelt hierop in door de inhoudelijke kern van de opleiding aan te vullen met lessen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en adviesvaardigheden. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om in hun eigen organisatie op zoek te gaan naar een vraagstuk of probleem dat bij voorkeur de eigen afdeling overstijgt. Met behulp van theorie en ervaren docenten uit de praktijk wordt dit vraagstuk uitgewerkt tot een volwaardige business case. Dit is een win- win situatie, want de controller ontwikkelt zich meer naar de rol van adviseur en de organisatie krijgt een verbeterplan aangereikt.

Download hier de whitepaper:

Van Scorekeeper naar Business partner

Aanhef