Skip to main content

Opleidingsprogramma’s samenstellen en uitvoeren; dat kan iedereen!

  • 15 december 2014
  • Door: Avans⁺

Interview met Ronald Cloosterman, hoofd Human Resource Development Avans+

Organisaties die in de huidige economie het hoofd boven water willen houden, snappen dat ze de skills van hun medewerkers voortdurend moeten blijven verbeteren, stelt Ronald Cloosterman, hoofd Human Resource Development bij Avans+. Waar bedrijven volgens hem mee worstelen, is de ‘make or buy’ beslissing. Zet ik als bedrijf zelf een opleidingsprogramma in elkaar of betrek ik er een opleider met expertise in ontwikkeling bij? Ronald Cloosterman kan er wel wat zinnigs over zeggen.

Even vooraf, waarom is het zo belangrijk dat bedrijven investeren in het opleiden van hun mensen?

“Het slechtste wat je kunt doen als het gaat om de toekomst van je bedrijf, is niet investeren in je mensen. Als zij niet beschikken over state of art competenties, kan jouw bedrijf nooit state of art prestaties blijven leveren. Immers, de omgeving waarin mensen werken, verandert snel op allerlei gebied. Zowel op politiek, economisch, technologisch als sociaal gebied volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. De eisen die aan medewerkers worden gesteld, veranderen daardoor ook. Wie niet mee kan, blijft achter.

Om te voorkomen dat je vroeg of laat met ‘incourante medewerkers’ blijft zitten, moet je als bedrijf blijven investeren in je mensen. Juist in een dynamische en hectische omgeving waarin de waan van de dag regeert, is het cruciaal de blik te richten op de lange termijn door doelgericht de vereiste competenties en daarmee de performance van medewerkers te ontwikkelen.”

Hoe organiseer en realiseer je dat als bedrijf?

“In tijden dat het economisch minder gaat, zien we afdelingen P&O zelf opleidingen gaan ontwikkelen en uitvoeren, omdat dit goedkoper is. Tenminste, dat denkt men. Vaak komt men echter bedrogen uit, want opleiden is een vak. Hoewel er ook Human Resource afdelingen zijn die wél in staat zijn om de effectiviteit van hun mensen te verbeteren, ontbreekt deze specifieke expertise vaak.

Je bent er namelijk niet met enkel wat leergierige medewerkers, en een aantal deskundige collega’s die hun verhaal willen doen. Dan beleef je wellicht een aantal interessante middagen met elkaar, maar na de training gaat iedereen gewoon verder met het oude. De kans dat medewerkers dankzij zo’n opleiding daadwerkelijk beter gaan presteren, en de investering dus het gewenste rendement oplevert, is dan vrijwel nihil.”

Het opleiden maar beter uitbesteden dus?

“Bedrijven staan voortdurend voor de ‘make or buy beslissing’. Doe ik het zelf of besteed ik het uit? Op het vlak van scholing is dat ook zo. Als je het rendement van medewerkers, en dus van je organisatie wilt verbeteren, is het verstandig om er een partij met kennis van opleiden en met expertise van ontwikkeling bij te betrekken. Dat wil niet zeggen dat je als bedrijf zelf niets kan bijdragen, in tegendeel, hoe nauwer een bedrijf betrokken is bij een opleiding, hoe hoger het rendement is.

Juist door co-creatie bij ontwikkeltrajecten hebben wij goede ervaringen met het verbeteren van de performance van mensen. De optimale verbinding tussen inhoud, praktijk en de expertise van ontwikkeling leidt namelijk tot meetbare verbetering van de performance. Samen werk je eerst aan een opleidingsfundament.”

Een opleidingsfundament?

“Werken aan het opleidingsfundament houdt in: eerst nadenken over de beoogde uitkomst. Welk resultaat wil je met de opleiding bereiken? Wat wil je meer of juist minder zien in de praktijk? Vervolgens check je op welk vlak en tot op welk niveau je medewerkers ontwikkelbaar zijn, niet iedereen heeft het in zich om bepaalde skills te verbeteren.

Wees zorgvuldig in de didactische werkvormen die je inzet. Zorg dat je weet wat bij jouw medewerkers werkt en wat niet. Tot slot, denk al voor de start na over de manier waarop je wilt toetsen of je de gewenste resultaten ook behaald hebt. Als je vooraf nadenkt over de ROI (Return On Investment) die je nastreeft en de manier waarop je gaat meten of je deze hebt gerealiseerd, voorkom je dat je investeert in gezelligheid in plaats van in effectiviteit!”

Hoe denk je over corporate academies?

“We werken intensief samen met veel corporate academies, wat leidt tot hele mooie resultaten! Wij brengen ons professionele netwerk en onze didactische expertise in, en het bedrijf helpt ons de vertaalslag te maken naar de eigen dagelijkse praktijk van de medewerkers. Zo is datgene wat men leert herkenbaar, en direct toepasbaar in het werk van alledag. Dat maakt leren leuk en zinvol.

Doordat we experts van buiten het bedrijf bij de opleiding betrekken, ontstaat een professioneel netwerk waarin deelnemers vanuit een frisse invalshoek met en van elkaar leren. Duurder is deze manier van werken niet. Door te onderzoeken wie ontwikkelbaar is en wie niet, investeer je gericht in de mensen die het in zich hebben te groeien. Door selectief op te leiden, kun je zelfs in economisch mindere tijden investeren in de lange termijn, je bedrijfstoekomst.”

Missie Avans+

De missie van Avans+ is het realiseren van meetbare performanceverbetering. Alle praktijkgerichte postbachelor opleidingen en masteropleidingen van Avans+ zijn erop gericht mensen aantoonbaar beter te laten presteren in hun eigen organisatie. Avans+ heeft zowel in de profit als non-profit sector zeer ruime ervaring opgedaan, talloze professionals geholpen hun talenten te ontplooien, en het rendement van vele organisaties aantoonbaar verbeterd.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.