Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Stap in de BIM-boot

  • 23 juni 2015
  • Door: Avans+

Ronald van Aggelen (38) is gebouw informatiespecialist en met zijn bedrijf Root is hij een van de voorlopers in de bouwwereld als het gaat om werken met BIM (bouwinformatiemodel). Van Aggelen is lid van de Avans+ Onderwijs Advies Raad en van de Bouw Informatie Raad. Het geïntegreerd werken via een BIM 3D-model zal de toekomst van de bouwwereld veranderen. Stap je volgens Van Aggelen nu niet in? Dan mis je de boot.

Avans+ sprak met Ronald van Aggelen over BIM, de noodzaak om het middel in de te zetten en de belangrijke aandachtspunten bij de overstap naar BIM.

Van Aggelen zelf was er vroeg bij. Acht jaar geleden al ontdekte hij het nut van BIM. “Ik heb jaren als architect gewerkt en via de Bouw- en ICT-beurs kwamen we voor het eerst in aanraking met de BIM-software. Ik was direct gedreven om mijn eigen werk in BIM te doen. Het betekende voor ons dat we de productie van ons werk konden versnellen terwijl we de kwaliteit en hoeveelheid informatie konden vergroten.” Volgens Ronald is dit sneller werken een groot onderdeel van de kracht van BIM: “Vooruitgang draait om het versnellen van werk en handelingen, zodat je in de tijd die je overhoudt weer meer kunt doen.”Met BIM kan alles wat er gebeurt in de bouwwereld in een kortere tijd. Je kunt sneller kostencalculaties maken, sneller informatie uitwisselen, sneller beslissingen nemen, zonder verlies van kwaliteit. Hierdoor is de nieuwe standaard gezet en dat is niet meer terug te draaien.” Volgens Van Aggelen is het dan ook niet de vraag of je als bedrijf in de bouwkolom overstapt op werken met BIM, maar wanneer. “Anders mis je de boot en heb je simpelweg geen werk meer. Natuurlijk is BIM nog volop in ontwikkeling. Maar het is niet aan te raden om maar af te wachten tot BIM volwassen is geworden. De markt wacht op niemand.”

BIM is dienend en niet leidend

Bij het werken met BIM is het volgens Van Aggelen belangrijk dat niet uit het oog verloren wordt, dat BIM dienend is en niet leidend. “Het draait nog steeds om mensen die een gebouw maken. ICT is mede door het gebruik van BIM een belangrijker onderdeel geworden van dit proces, maar je moet nog steeds de mensen hebben met de juiste technische kennis. Wat ik zie gebeuren is dat mensen met veel technische ervaring, omwille van besparingen worden vervangen door jonge mensen met veel kennis van 3D-modelleren, maar zonder technische ervaring. Op die manier gaat er veel bouwkundige kennis verloren en dat kan verkeerd uitpakken. Je kunt de prachtigste modellen in elkaar zetten in BIM, maar het moet wel maakbaar zijn. De kwaliteit moet getoetst worden.”

Willen en kunnen werken met BIM

Een ander belangrijk element voor een succesvolle overstap op BIM is volgens Ronald van Aggelen de motivatie en durf. “Wij zijn nog voor de crisis overgestapt op BIM, omdat we er zelf de voordelen van zagen. We hadden een intrinsieke motivatie. Op dit moment zien sommige bedrijven BIM als een probleem omdat ze het liefst op hun vertrouwde manier verder zouden gaan. Daarom is het belangrijk dat er binnen organisaties mensen zijn die het voortouw nemen. Het is belangrijk dat mensen op directieniveau stappen ondernemen. Er is geen model dat uitrekent hoe snel je je investering in BIM heb terugverdiend. Dan kun je wel veel tijd besteden aan het praten over BIM, maar ik zou aanbevelen om ermee aan de slag te gaan. Zorg dat je mensen hebt die ermee willen en ermee kunnen werken en wees niet bang om fouten te maken. De opleiding BIM engineer van Avans⁺ kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren.”

Vraag om specifieke informatie

Bij BIM draait het niet om het creëren van een model waarin zoveel mogelijk informatie te vinden is. Het gaat erom dat de informatie die in het model staat van nut is voor de mensen die het model gebruiken. In de bouwkolom zijn we niet gewend om met elkaar te praten. We denken vaak dat we weten welke informatie de ander nodig heeft, maar we vragen er niet naar. We moeten dus meer praten met de opdrachtgever en de betrokken partijen om erachter te komen wat de specifieke wensen zijn en welke informatie nodig. Daarnaast moeten we zelf ook beter aangeven welke informatie we nodig hebben. Bij Root zijn we gespecialiseerd in het creëren van modellen die precies de juiste informatie bevatten. Voor we beginnen praten we met mensen. Wat wil je? Wat heb je nodig? Het resultaat hiervan zijn modellen die zeer lean zijn en daardoor zeer bruikbaar.

Met BIM de toekomst in

Dat de bouwwereld verandert staat vast. Van Aggelen: “Het landschap van samenwerkende partijen zal veranderen. Het zal gefragmenteerder worden. De fragmentatie van het landschap wordt veroorzaakt door specialisatie. Dat is niet iets nieuws. Kijk naar wat een architect 100 jaar geleden deed en wat hij nu doet. Het is niet dat veel taken verdwenen zijn. Ze worden nu uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Dit is een proces dat niet te stoppen is, omdat het de motor is van de economie en daarmee onze welvaart. Uitwisseling van informatie is de motorolie. Zonder uitwisseling heb je niets aan specialisatie. Dat is waar BIM ook een belangrijke bijdrage kan leveren en zelfs economische vooruitgang kan versnellen. BIM faciliteert de uitwisseling van informatie. En het optimaliseren van die informatie uitwisseling via BIM, dat is exact waarin mijn bedrijf Root gespecialiseerd is.”