Skip to main content

Een opleiding Maintenance management: wat levert dit uw bedrijf op?

  • 10 mei 2016
  • Door: Avans+

Hoe kunnen wij als bedrijf, de klant nog beter ontzorgen op het gebied van (meerjarig) onderhoud? Het antwoord op deze vraag werd gevonden in een opleiding Maintenance management installatietechniek bij Avans+. Marianne van Meel (opleidingsmanager), Vincent van Loenen (docent) en Kevin Kanters, (Bedrijfsdirecteur Hydroscope) gingen met elkaar om tafel. Gezamenlijk werd voor de medewerkers van Hydroscope, Hydreco en HydroBusiness een opleiding op maat opgesteld, welke inmiddels met succes is afgerond.

Opleiding op maat

De reguliere opleiding Maintenance management bij Avans+ duurt een jaar. Uit het gehele pallet aan vakken heeft Hydroscope met haar zusjes er een aantal gekozen. Hier is een opleiding op maat uit ontstaan van tien dagdelen. Per dagdeel heeft docent Vincent van Loenen een college gemaakt.

Bij het samenstellen van de opleiding is ervoor gekozen om deze toe te spitsen op procesverbeteringen en op de vraag hoe procesverbeteringen kunnen leiden tot onderhoudsoptimalisatie. Ook is ingezoomd op de stelling dat onderhoud geen kostenpost is maar een investering.

Onderhoud bij de klant

Onderhoud als investering is een van de onderwerpen die tijdens de opleiding werd behandeld. Vincent van Loenen stelt: “Onderhoud wordt vaak gezien als een kostenpost. Reserveringen zijn om gebouwen te onderhouden, onderhoud moet meer gezien worden als een investering dan als een kostenpost, daar is winst in te behalen”.

Ook kwam tijdens de opleiding aan bod, dat in veel onderhoudscontracten drie strategieën door elkaar heen lopen. Storingsafhankelijk onderhoud (SAO), Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) en Gebruikersafhankelijk onderhoud (GAO). Per onderdeel van een installatie moet een strategie bepaald worden. “Je kijkt naar faalgedrag en de doelstellingen van het bedrijf of de installatie. Je kunt per onderdeel bepalen hoe belangrijk dit is in een systeem. Als het voor het functioneren van een systeem niets uitmaakt of een onderdeel faalt, waarom zou je daar dan iedere week onderhoud op uitvoeren? Dan kun je beter wachten tot het onderdeel kapot gaat, hier kun je kosten op besparen. Je moet je installatie dan wel heel goed kennen” aldus Vincent van Loenen

Maintenance management bij Avans+

Avans+ richt zich op postbacheloropleidingen voor volwassenen. Opleidingen worden in samenspraak met én voor de branche ontwikkeld. Marianne van Meel geeft aan: ”Wij verwachten van onze deelnemers dat ze allemaal werkervaring hebben, omdat wij het belangrijk vinden dat ze de theorie en de praktijk met elkaar kunnen verbinden.”

De opleiding is bestemd voor professionals werkzaam in de installatietechniek, die in brede zin betrokken zijn bij onderhoudsmanagement van (complexe) gebouwgebonden installaties of contracten. Onderhoudspartijen dragen immers steeds vaker verantwoordelijkheden en lopen risico’s doordat prestatiecontracten worden afgesloten. Deze contracten vragen steeds meer om het ontzorgen van de opdrachtgever voor de lange termijn. De opleiding stoomt professionals klaar voor deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Het resultaat voor Hydroscope, Hydreco en HydroBusiness

De medewerkers van Hydroscope, Hydreco en HydroBusiness kunnen inmiddels nog beter een visie vormen op bijvoorbeeld onderhoud op langere termijn. Dit kan de klant op het gebied van bijvoorbeeld financiën, tijdsbesteding en minder procesonderbrekingen beter ontzorgen. Onderhoud kan op meerdere fronten nog verder geoptimaliseerd worden, hiervoor hebben de cursisten tools meegekregen. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers nog meer in staat zijn om onderhoud op maat toe te passen op een installatie.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.