Lees hoe Marja Vissers de opleiding Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) heeft ervaren:

"Bij SHL-Groep werd een LC-MS aangekocht. Door de firma werden diverse trainingen gegeven, toegespitst op onze toepassingen. Ik wilde graag meer algemene theoretische kennis over massaspectrometrie. In deze cursus werd heel duidelijk uitleg gegeven en er werd naast het standaard programma ook veel aandacht besteed aan ervaringen en vragen van de cursisten.

Zelf methoden ontwikkelen

De SHL-Groep is altijd bezig met innovatie op het gebied van de diagnostiek, om patiënten beter te kunnen ondersteunen. Dit start met het opleiden van de medewerkers. Door de kennis die ik tijdens deze cursus heb verkregen, kunnen we zelf methoden ontwikkelen en hebben we minder (dure) support nodig van firma’s. We proberen indien mogelijk, nieuwe testen zelf te ontwikkelen in plaats van het gebruik van dure kits.

Toepassing in de dagelijkse praktijk

Wat ik vooral geleerd heb is de ionisatie en fragmentatie in de MS. Bij het ontwikkelen van een nieuwe LC-MS-methode voor medicijnspiegels, heb ik deze kennis toe kunnen passen.

Woorden als leerzaam, persoonlijk, duidelijk en praktisch typeren voor mij de cursus Vloeistofchromatografie – massaspectrometrie (LC-MS).