Skip to main content

SPV: Even bijpraten over de ontwikkelingen

  • 18 april 2018
  • Door: Cecile van Glabbeek

Cécile van Glabbeek is docent SPV bij Avans+. Ze heeft een universitaire achtergrond en veel praktijkervaring. Na eerst zo’n 20 jaar bij een GGZ-instelling gewerkt te hebben, is ze gaan werken als POH-GGZ bij diverse huisartsenpraktijken waarbij ze patiënten psychische ondersteuning biedt. Deze baan combineert ze sinds 4 jaar met het lesgeven bij Avans+, waar alles mooi samenkomt.

Cécile neemt ons graag mee in de verschuivingen binnen het vak van SPV.

Inspelen op veranderingen

De ontwikkelingen binnen de psychische zorg zijn vooral aangezwengeld door het centrale thema: verandering van geldstromen. Hierdoor is een verschuiving ontstaan van de tweede naar de eerste lijn, wat op zich een terechte stap is. De meer eenvoudige problematiek hoort via de huisartsen te lopen, vandaar de ondersteuning via POH-GGZ. Er zijn minder bedden binnen de GGZ, waardoor de ambulante aanpak verder is opgetuigd, een logische ontwikkeling. Ik pleit graag voor preventie, op scholen bijvoorbeeld. Door risico’s al vroeg bespreekbaar te maken, kunnen problemen, in elk geval deels, voorkomen worden. Binnen de opleiding SPV is de nadruk komen te liggen op ambulant werken, waarbij goed gekeken wordt naar de omgeving van de cliënt. Het netwerk en netwerken is veel belangrijker geworden, een vaardigheid die je moet beheersen. Het gaat om het persoonlijke systeem van familie en vrienden, hen betrekken in de hulpverlening is cruciaal geworden. Alle troepen, naast alle professionele instanties, verzamelen, om zo de best mogelijke zorg te leveren. Dat contact leggen met de omgeving is vaak lastig, mensen zijn (in eerste instantie) nog al eens achterdochtig, zeker in een crisissituatie.

De juiste classificatie stellen is belangrijk, wij plaatsen dit echter direct in een breder perspectief. In de context van de betreffende persoon en dus in zijn of haar eigen omgeving. Je hebt ander contact dan wanneer iemand in een kliniek behandeld wordt en weer naar huis gaat. Het gaat om het creëren van de eigen stabiele omgeving. Daar komt een hoop bij kijken!  

Gericht op de toekomst

Dat er een arbeidstekort is in de zorg, is algemeen bekend. Bij Avans+ zien we een groeiend aantal deelnemers aan de opleiding. dat biedt kansen  voor de toekomst. We starten nu twee keer per jaar met een groep van ongeveer 25 deelnemers. De deelnemers zijn veelal werkzaam bij de GGZ, maar ook in verpleeghuizen of in de verstandelijk gehandicapten zorg. We wisselen onderling veel ervaringen uit, heel waardevol!

Het vak SPV is heel breed. Je wordt inzetbaar op verschillende gebieden, iets dat in elke gemeente weer anders georganiseerd is. Als SPV-professional wordt je vooral opgeleid om te opereren vanuit de behoefte van de patiënt en de behoefte vanuit zijn omgeving.

Preventie en crisisinterventie is in Nederland best goed geregeld, maar hoe minder gevallen er onzichtbaar blijven, hoe beter. We leren dan ook veel breder naar mensen kijken niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk, sociaal cultureel, spiritueel en naar de persoonlijke ontwikkeling van iemand.

Het nut van een praktijkgerichte opleiding

We leren nog altijd het meest van elkaar, de opleiding van Avans+ is hier dan ook op gericht. Door interactie en het direct kunnen toepassen van de lessen maakt dat we naadloos kunnen aansluiten op de dagelijkse praktijk. Alle opdrachten en assessments spelen in op de actuele veranderingen en zijn gericht op een effectieve aanpak.

Meer weten? Neem contact op met opleidingsmanager Cora Soffers via csoffers@avansplus.nl of 0900-110 10 10  om af te stemmen of de opleiding SPV bij je past.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.