Skip to main content

De accountant: een vanzelfsprekende en vertrouwde adviseur

  • 14 september 2018
  • Door: Diana Clement

In een wereld die draait om cijfers, hebben accountants een cruciale taak. Zij stellen financiële documenten samen en voeren controles uit. “Juist vanwege die verantwoordelijke taak is de opleiding tot accountant zwaar. Zij moeten op de hoogte zijn van alle relevante wet- en regelgeving en beroepsregels. Accountants die voor het MKB werken, krijgen ook steeds meer de rol van financieel adviseur en worden een vanzelfsprekend en vertrouwd klankbord voor ondernemers”, vertelt Diana Clement, partner bij accountantsbureau Borrie en plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
“Binnen de accountancy zien we een tweedeling. Accountants die voor grote of beursgenoteerde bedrijven werken, zijn vooral gericht op controle van de cijfers. Zij vormen zich daar een professioneel oordeel over. Accountants die voor het MKB werken, zijn vooral de financiële experts die ondernemers helpen bij het samenstellen van hun financiële stukken, zoals de jaarrekening. Zij kijken mee en adviseren, maar controleren niet.” 

Waardevolle sparringpartner

“Omdat deze accountants bij veel verschillende MKB-bedrijven over de vloer komen, zijn zij een waardevolle sparringpartner voor ondernemers. Zij hebben veel vergelijkingsmateriaal en kunnen aangeven hoe een bedrijf presteert in vergelijking met branchegenoten. Ook het werken met dashboards die de prestaties real-time in beeld brengen, komt steeds vaker voor. De accountant bespreekt de resultaten periodiek met de ondernemer, waarbij het belangrijk is dat die zijn eigen cijfers herkent. Bij tegenvallende cijfers kan de accountant adviseren over bijvoorbeeld de kostprijs of het uurtarief om de resultaten in de toekomst te verbeteren. Zo is hij direct van toegevoegde waarde.”

Een kwestie van vertrouwen

“Iedereen moet blindelings kunnen vertrouwen op het oordeel en het advies van een accountant. De afgelopen jaren hebben we helaas meegemaakt wat er gebeurt als dat vertrouwen beschaamd wordt: bedrijven raken verwikkeld in schandalen. Dat zorgt voor economische schade én voor een deuk in het imago van de accountancy. Inmiddels zijn er al veel maatregelen getroffen om herhaling hiervan te voorkomen.”

Veranderingen binnen de opleidingen

“Dat heeft ook zijn weerslag gehad op de opleidingen, ook bij Avans⁺. De basis is nu de hbo-opleiding Accountancy, gevolgd door een specialisatie voor het MKB. Deze veranderingen in de opleidingen zijn positief ontvangen. Deelnemers werken gerichter aan hun toekomst, wat leidt tot betere studieresultaten. Ook voor de organisaties waar zij werkzaam zijn, is dit een goede ontwikkeling: de deelnemers kunnen direct met het geleerde aan de slag, zonder stagnatie.”

Ontwikkelingen in de automatisering

“Een uitdaging voor accountants binnen het MKB is de steeds verdergaande automatisering van de administratie. Van hen wordt verwacht dat ze met verschillende pakketten kunnen werken en daar actuele financiële informatie uit kunnen halen voor ondernemers. Accountants zijn steeds vaker betrokken bij het inrichten van dashboards die stuurinformatie op een heldere manier weergeven. Hun rol verandert: zij worden een adviseur die de cijfers kan duiden en ondernemers heldere adviezen kan geven. In de opleiding wordt hier gelukkig ook steeds meer aandacht aan gegeven, al blijft het lastig om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Het gaat immers razendsnel.”

Accountant van de toekomst

“Als ik denk aan de accountant van de toekomst, dan zie ik een financiële professional voor me die ontwikkelingen binnen ondernemingen kent en herkent. Die ondernemers bijstaat met financieel advies om hun resultaten verder te verbeteren. Die bovendien op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen, onder meer op het gebied van automatisering. Als accountant heb je het mooiste beroep van de wereld. Je kijkt mee ‘achter de toonbank’ en zorgt ervoor dat de cijfers het juiste verhaal vertellen. Dat is een grote verantwoordelijkheid: ondernemers moeten altijd op jouw oordeel kunnen vertrouwen. Je adviseert hen, helpt hen, maar blijft kritisch. Als we iets hebben geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat een accountant altijd integer moet zijn.”

Avans+ biedt meerdere postbachelor-opleidingen aan op het gebied van Accountancy. Weten of zo’n opleiding bij je past? Bekijk ze hier!

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.