Skip to main content

Projectmanagers opleiden voor de meest complexe bouwprojecten

  • 14 februari 2019
  • Door: Erik Jan Rouwenhorst

Bouwprojecten zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden. “We hebben te maken met meer regelgeving en bouwen ook vaker op uitdagende locaties. Daarmee begeven we ons zichtbaar op het speelveld van politici, omwonenden en de media”, vertelt Erik Jan Rouwenhorst, kerndocent bij de opleiding Hoger bouwprojectmanagement van Avans⁺. “Dat vraagt om projectmanagers die naast gedegen inhoudelijke kennis de vaardigheid hebben om alle partijen en hun belangen recht te doen en complexe bouwprojecten succesvol aan te sturen.”

“De opleiding Hoger bouwprojectmanagement geeft deelnemers het inzicht, de kennis, de vaardigheden en praktische tools om een goede projectmanager te zijn. Veel deelnemers grijpen de kans om door te groeien naar een hoger niveau of een senior functie. Zij zijn nu vaak deelprojectleider of verantwoordelijk voor één aspect (zoals de technische installaties) en willen doorgroeien naar de eindverantwoordelijkheid. Daarvoor is het belangrijk dat zij leren denken vanuit de opdrachtgever; dat ze hem doorgronden en inzien wat zijn belangen zijn. Een goede projectmanager geeft deskundige adviezen en helpt de opdrachtgever bovendien om tijdig de juiste besluiten te nemen.”

Werken onder een vergrootglas

“Bouwprojecten vinden steeds vaker plaats op ambitieuze locaties, zoals aan de rand van natuurgebieden of midden in de binnenstad. Daardoor hebben we te maken met de belangen van omwonenden en politici, en met media-aandacht. Bepaalde bouwactiviteiten leiden zelfs tot de oprichting van actiegroepen. Dat vraagt van projectmanagers dat zij continu om zich heen kijken. Zij moeten zien wat er in de omgeving van hun project gebeurt en inschatten wat het effect daarvan is. Bouw¬projecten liggen steeds vaker onder een vergrootglas. Daarom leren we onze deelnemers om hier goed mee om te gaan.”

Goede persoonlijke vaardigheden

“Dat betekent dat we ook nadrukkelijk aandacht besteden aan de zachte aspecten van projectmanagement. Deelnemers ontwikkelen naast inhoudelijke kennis vaardigheden als leiderschap en het motiveren en inspireren van mensen. De waarde hiervan merk ik in mijn dagelijkse praktijk: goede persoonlijke vaardigheden zorgen voor een soepel verloop en een succesvolle afronding van projecten. Als projectmanager houd je rekening met de belangen van alle partijen. Waar nodig schakel je de juiste mensen in om het bouwproces vlotter te laten verlopen.”

Harde tools

“Dat betekent overigens niet dat je geen kennis hoeft te hebben van de inhoud, tools en regelgeving. Je moet weten waarover je praat in gesprekken met alle betrokken partijen. Daarom besteden we ook aandacht aan contracten en contracteringsstrategieën, businesscases, aanbestedingen en het vermarkten van projecten. Die kennis maakt van een projectmanager een betere gesprekspartner voor alle partijen.”

Leren van elkaar

“Tijdens de opleiding werken we met concrete voorbeelden uit de praktijk. Een ander groot voordeel is dat de deelnemers onderling kennis uitwisselen. Zij komen vanuit heel verschillende hoeken en werken voor opdrachtgevers, ontwerpende partijen (architecten) én uitvoerende partijen (aannemers). Doordat zij zich samen in vraagstukken verdiepen, ontwikkelen ze inzicht en begrip voor elkaars standpunten, iets wat zeer waardevol is in hun verdere carrière.”

Meerdere wegen

“Hoger bouwprojectmanagement is geen opleiding die overal het goede antwoord op geeft. Daarvoor is de dagelijkse praktijk simpelweg té complex. We leren onze deelnemers vooral goed redeneren. Hoe maak je een onderbouwde keuze in je project? Er zijn immers altijd meerdere wegen die tot een oplossing leiden. Wij zorgen ervoor dat de deelnemers al die wegen zien én een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarnaast reiken we verschillende praktische tools aan voor projectmanagement, zoals het beheersen van GROTIK (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit), waarmee zij deze belangrijke aspecten van hun projecten kunnen managen.”

Goed voorbereid

“Deelnemers kunnen na deze opleiding aan de slag als projectmanager bij adviesbureaus, aannemers, de Rijksoverheid, decentrale overheden en woningbouwverenigingen. Daar kunnen zij hun tanden zetten in de complexe bouwopgaven waar deze organisaties de komende jaren voor staan. Dankzij de opleiding Hoger bouwprojectmanagement brengen zij zelfs de meest ingewikkelde bouwprojecten tot een goed einde.”

Erik Jan Rouwenhorst is manager van de adviesgroep Huisvesting, Vastgoed en Facility Management van organisatieadvies¬bureau Twynstra Gudde. Zijn praktijkkennis deelt hij graag als kerndocent bij de opleiding Hoger bouwprojectmanagement van Avans+.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.