Skip to main content

Opvallende aspecten van innovatie

  • 10 juli 2019
  • Door: Johan de Haas

De organisatie BPUG brengt mensen bij elkaar die ervaringen willen uitwisselen over projectmanagement. Het jaarlijkse BPUG seminar stond helemaal in het teken van innovatie: EmPowered by Innovation. Om de mensen die niet bij dit seminar aanwezig konden zijn toch ‘iets mee te geven’, vroegen we vakexpert en docent Johan de Haas zijn ogen en oren goed de kost te geven. Volgens De Haas blijkt uit één van de presentaties dat innoveren niet altijd draait om het groter maken van iets, soms moet je juist iets kleiner maken en dan is precies dàt het innovatieve.

De sociale kant van innovatie

Tijdens het seminar waren er diverse key-notes, een centraal plein bood ruimte aan netwerkers en er waren stands waar organisaties zich presenteerden. Een opvallend onderwerp werd aangesneden door key-note speaker Daniëlle Hellebrand: het sociale brein. “Ze betoogde dat het van belang is dat mensen zich veilig voelen, psychologisch veilig, als innovatie wordt nagestreefd. Ze haalde onderzoeken aan uit de breinwetenschap. Het blijkt dat je sociale brein elke zoveel seconden checkt of het zich veilig voelt. Dit kunnen mensen niet zelf beïnvloeden, het gebeurt gewoon - maar het is wel heel belangrijk. Als je het over projectmanagement hebt, gaat het altijd over innoveren en veranderen. Hellebrand gaf het inzicht dat het sociale aspect heel belangrijk is als je succesvol wil innoveren”, merkt Johan de Haas op.

Nieuwe methodiek voor kleinere organisaties

Iets anders wat opviel was de presentatie van Jaap van der Deijl die vertelde over kleine, niet complexe projecten die je op een innovatieve wijze kunt uitvoeren. De Haas: “Er zijn veel kleine of MKB-organisaties die niet complexe projecten doen. Bestaande systematieken en standaarden als PMI, IPMA en Prince zijn veelal te zwaar en te veelomvattend. Niet praktisch voor dergelijke projecten. Je kunt projecten ook simpel doen door ze klein te houden en te focussen op de essentie van het project. Nu is er een methodiek ontwikkeld waarbij een soort template is ontwikkeld speciaal voor die kleinere, minder complexe projecten: WISP. Inmiddels zijn er al verschillende projecten gedraaid en het is veelbelovend. Belangrijk hierbij is om zaken niet groter, maar kleiner te maken.”

Samenwerking op basis van competentie

Wat volgens Johan de Haas evenmin onvermeld mag blijven is de presentatie van Microsoft over de agile transformation journey. “Van oudsher zijn organisaties georganiseerd in afdelingen. Maar de wereld verandert heel snel en je moet direct in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom zal het steeds vaker voorkomen dat mensen op competentie bij elkaar worden gezet en op basis daarvan samenwerken. Die ontwikkeling is al een aantal jaren gaande. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk de fysieke ruimte van een kantoor aan te pakken, maar ook software speelt een belangrijke rol. Software moet meer modulair en toegankelijker worden opgezet. Dat is aan Microsoft natuurlijk wel toevertrouwd. De agile transformation journey is een verzameling grote woorden, maar waar het in mijn ogen op neer komt, is dat je terug naar de basis moet en dat je je moet afvragen waar het eigenlijk om gaat. Het gaat om goed werkende oplossingen, samenwerking met klanten en snel en goed inspelen op veranderingen. Met goed projectmanagement heb je de tools om de veranderingen te begeleiden.”


Johan de Haas is zelfstandig trainer/coach en docent projectmanagement en persoonlijk leiderschap bij Avans+.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.