Skip to main content

Postbachelor Assetmanagement: een betere professional

  • 23 augustus 2019
  • Door: Chrétien Bergmans

In oktober start de postbachelor opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte. Tijdens deze leerweg wordt over een periode van 40 weken, door middel van 5 modules, ingezoomd op alle aspecten van assetmanagement. De opleiding is een samenwerking tussen CROW en Avans+.

Het idee voor de opleiding is ontstaan bij de stuurgroep van iAMPro.” vertelt CROW’er Patrick Gooren. Deze stuurgroep, bestaande uit leden van provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, maar ook van ingenieursbureaus, zagen dat assetmanagement nog niet helemaal landt in Nederland.

 “Je ziet dat de aanwas vanuit opleidingen als civiele techniek of infrastructuur teruglopen. Binnen gemeenten zie je wel veel zij instromers. Zij hebben geen achtergrond in een van deze opleidingen, maar komen wel in een rol van assetmanager. Dit terwijl zij niet goed weten wat dit is.”

Avans+

Hier komt de ervaring van opleider Avans+ van pas. “Wij hebben al meer dan tien jaar opleidingen voor assetmanagers”, vertelt Chrétien Bergmans van Avans+, “Eerst ging dit om assetmanagement in de industrie en installatietechniek. Dit veld wordt nu echter breder. We zien nu bij veel andere bedrijven en organisaties een verschuiving. Waar vroeger de assets gewoon up-to-date gehouden hoefden te worden, moet het tegenwoordig met het minste geld de beste prestaties leveren. Daarbij moeten dus constant afwegingen gemaakt worden.”

Bergmans ziet in deze trend de vraag voor goed assetmanagement in de openbare ruimte ook stijgen. “Het gaat hier om kapitaalintensieve goederen. Het vervangen van spullen is heel erg duur. Het loont dus snel om er een wetenschap van te maken hoe snel je moet vervangen en met welke kwaliteit je inkoopt.”

Integraal nadenken

Dit stukje ‘wetenschap’ is volgens Gooren dan ook precies wat een nieuwe generatie assetmanagers nodig heeft. “De groepen zoals zij-instromers weten niet goed wat assetmanagement is, of hoe dat vorm zou moeten krijgen binnen een organisatie.”

Bezig zijn met assetmanagement is immers een stap verder dan alleen het beheer van de openbare ruimte. “Assetmanagement is integraal nadenken. Transparant keuzes maken.”

Als voorbeeld noemt Gooren het werk aan een straat: “Wanneer een straat aangepakt wordt, kan met alle partijen gekeken worden wat er gedaan moet worden. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld eerst de mensen die in het groen werken de straat afsluiten om bomen te plaatsen; een tijd later de weg wordt vervangen en dat dan blijkt dat nutsbedrijven een jaar later in de grond bezig moeten. Door transparant te zijn en integraal te denken kunnen al deze zaken tegelijk uitgevoerd worden.”

Tijdens de opleiding wordt geleerd om deze transparante keuzes te maken en om als generalist over alle aspecten heen te kijken. “Met natuurlijk het oog op prestaties, risico’s en kosten.”

Een betere professional

“Een betere professional ontwikkelen”, zo noemt Bergmans dit proces. “En dat is precies waar deze opleiding voor is.” Om dit te onderstrepen is de opzet van de opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte geheel op de praktijk gericht. Deelnemers gaan tijdens vijf modules, waarin alle aspecten van assetmanagement aan bod komen, aan de slag met eigen casussen.“ Een module wordt niet afgesloten met een ouderwets tentamen, maar met een beroepsproduct. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een quickscan of een risicoanalyse in elkaar gezet wordt voor bestaande assets van de kandidaat.”

Volgens Bergmans is het voordeel hiervan dat wat geleerd wordt, ook meteen in de praktijk toegepast wordt. “Bij een cursus doe je kennis op”, zo maakt Bergmans de vergelijking, “bij ons word je een betere professional. Door het maken van die proefproducten en de feedback daarop, ga je op dat hogere niveau acteren.”

Voor wie

De opleiding is voor zowel managers, strategische beleidsmedewerkers of beheerders die integraal willen denken. “Het loont voor een organisatie om medewerkers te hebben die uit een specialisme kunnen stappen, en generalistisch kunnen kijken,” vertelt Gooren, “Assetmanagement is daarin een bedrijfskundig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je integraal kan denken, afwegingen kan maken en dat de beheerder in het goede plek van het proces opereert.”

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.