• 23 april 2020

Leraarondersteuners, klassenassistenten en onderwijsassistenten zijn onmisbaar binnen het onderwijs. Daarom zorgt Avans+ ervoor dat zij zich verder kunnen professionaliseren. De afgelopen jaren boden we daarvoor al de opleiding Leraarondersteuner aan. Dit jaar hebben we ons aanbod verder uitgebreid met een landelijke dag van de leraarondersteuner en korte cursussen. Op die manier kan ook deze doelgroep zich in een dag, in een aantal weken of in een jaar professionaliseren. Iets wat leraren al jaren kunnen en waar leraarondersteuners net zo goed behoefte aan hebben.

Landelijke dag van de leraarondersteuner
Op 12 februari 2020 vond in Nijkerk een landelijk scholingsevent plaats voor leraarondersteuners. Deze middag vol informatie en workshops was een groot succes. Dat blijkt wel uit de reacties van enkele deelnemers:

‘Ik voelde mij weer gesterkt in mijn functie. Ik doe ertoe.’
‘Direct bruikbare informatie om morgen mee aan de slag te gaan.’
‘Veel nieuwe inspiratie opgedaan.’
‘Weer veel kennis gekregen en aangescherpt.’
‘Hopelijk komen er meer van dit soort dagen.’

Over die laatste wens kunnen we meteen duidelijk zijn: ja, we hebben besloten om er een jaarlijkse dag van te maken. We verlengen bovendien de tijdsduur van de workshops en zorgen ervoor dat mensen meerdere workshops op één middag kunnen volgen.
  

Nieuw: korte cursussen
Vanaf dit najaar biedt Avans+ ook een thematisch cursusaanbod voor leraarondersteuners, onderwijsassistenten en klassenassistenten. Er komen 2 cursussen: ‘Executieve functies’ en ‘Omgaan met gedrag’. Uit gesprekken met deelnemers en het werkveld bleek dat er veel behoefte is aan kortdurende professionalisering op dit gebied. Deelnemers zochten daarbij vooral een cursus, waarbij in een beperkt aantal bijeenkomsten een onderwerp helemaal wordt uitgediept. Daar spelen we graag op in.

Avans+ kiest hierbij voor een flexibele insteek. Deelnemers kunnen deze cursussen naar keuze vóór of ná de opleiding Leraarondersteuner volgen – of zelfs helemaal los daarvan. Op die manier willen we het voor deze onderwijsprofessionals zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk maken om zichzelf verder te verbreden en te verdiepen.