Skip to main content

Beheerder terug in de schoolbanken: Waardevol en direct toepasbaar

  • 29 mei 2020
  • Door: Frank Maurits

In oktober 2019 begon de eerste groep aan de post-hbo Assetmanagement. Daarmee werd de droom van CROW en de stuurgroep van iAMPro werkelijkheid: assetmanagement naar een hoger niveau brengen. De opleiding bestaat uit 6 modules. Dat deze interessant zijn voor een brede doelgroep blijkt uit de diversiteit van de deelnemers. Zowel uit het bedrijfsleven als overheden zijn mensen aangeschoven om een betere professional te worden.

Frank Maurits, assetmanager bij gemeente Alphen aan den Rijn is één van de deelnemers aan de opleiding. Hij ziet meerwaarde in de opleiding, voor zijn eigen werk, maar ook voor zijn ambassadeurschap van iAMPro. “Als ik een nog betere ambassadeur wil zijn en ook beter wil worden in het werk wat ik doe voor de gemeente, dan helpt het om meer bagage te hebben. Vanaf het moment dat ik hoorde over de opleiding, wilde ik daarbij zijn.”

Assetmanagement voor Alphen aan den Rijn

Frank zag binnen de gemeente ook de mogelijkheid om assetmanagement naar een hoger niveau te tillen. “De laatste maanden hebben we dan ook goede stappen gezet op dit gebied”, vertelt Frank hierover, “We zijn met het team Beheer Vastgoed en Openbare Ruimte aan de slag gegaan om te kijken hoe wij plannen. Daarbij hebben we vooral gekeken hoe wij dat doen in het kader van risicomanagement.”

De volgende stap was om bij alle beheerdisciplines te kijken hoe de essentie van het beheerplan zo goed mogelijk was te presenteren bij de gemeenteraad. “Dit hebben we uiteindelijk gedaan door middel van infographics per beheerdiscipline. Daarmee laten we op één A3 zien wat een beheerdiscipline inhoudt en welke ontwikkelingen en kosten daarmee gemoeid zijn.” Deze stappen moeten leiden tot een betere samenwerking over de gehele line of sight te verbeteren: “van bestuurlijke besluitvorming tot de operatie”.

Leren in theorie en (van) de praktijk

Voor het maken van de infographics heeft Frank onder meer gekeken naar praktische voorbeelden bij de gemeente Rotterdam, een van de koplopers in assetmanagement. “Daar laten wij graag door inspireren. Want ook wij willen dat op deze manier het gesprek op gang komt over de essentie van beheer. Wat kost het, en wat levert het op.”

Maar een grotere bijdragen komt al uit de eerste maanden van de opleiding. “Deze bijdrage is best wel flink”, zo zegt Frank. “We begonnen met een assetmanagement overview. Dan ga je als een soort consultent binnen je eigen organisatie aan de slag. Daarbij kijken wij naar de vraag ‘waarom zou je in deze organisatie assetmanagement’ moeten invoeren.”

Dit bracht Frank Maurits weer terug naar de basis van assetmanagement, de “nut en noodzaak”, zoals hij het zelf noemt.
“Omdat ik al veel langer met de materie bezig ben, merkte ik dat ik ver voor de troepen vooruit liep. Hierdoor miste ik de aansluiting met het grote publiek. Door de overview werd ik geconfronteerd met wat we nu doen.”

Tijdens de overview had Frank verschillende interviews met zijn eigen collega’s. “Ik vroeg onder meer naar wat zij doen met relatie tot de assetmanagement systematiek. Hieruit kwamen verschillende verbeterpunten naar voren, maar ook wat de meerwaarde van assetmanagement kan zijn.”

“En dit was pas de eerste module”, vertelt Frank. De tweede module, levensduuroptimalisatie, gaf meer inzicht in de effecten van maatregelen (of het niet uitvoeren van maatregelen) op de kapitaalgoederen. “Het eindproduct was een poster waarop de meerwaarde van die levensduuroptimalisatie gepresenteerd werd”, vertelt Frank, “een leuke opdracht, omdat je dan ook bezig bent met een goede en aantrekkelijke implementatie van deze ideeën binnen de organisatie.”

Anders doen

Tijdens de opleiding is ook aandacht voor de assetmanager zelf. De ontwikkeling van de persoon. “Je gaat met jezelf aan de slag. Je persoonlijke positie, leiderschap, ontwikkeling. Het is een module die heel waardevol is in de ontwikkeling als professional.”

Frank Maurits noemt deze ontwikkelingen, samen met de al opgedane kennis, nu al waardevol. Het helpt om de organisatie op een andere manier in beweging te krijgen. “Het meest typerend zijn die infographics. Ik heb nu echt gekeken hoe we het idee van assetmanagement duidelijk kunnen maken aan mensen die niet thuis zijn in de materie.” 

Binnen Alphen aan den Rijn is Frank tot nu toe de enige die de opleiding volgt; maar hij hoop dat meerdere zullen volgen. Zo hoopt hij ook dat strategisch assetmanagement meer voet aan de grond krijgt binnen de gemeente. “Hoe meer mensen thuis zijn in de materie, hoe beter je het ook kan organiseren binnen de gemeente. Nu zijn mensen vaak bezig met hele operationele zaken. Zij worden gestuurd door ad hoc beslissingen en incidenten. Onze budgetten en begrotingen zijn ook hierop gebaseerd. Er is dus weinig ruimte voor wat meer integrale en strategische blik op assetmanagement.”

“Ik merk, nu ik vanuit de opleiding wel strategisch naar het vak kijk, het veel meerwaarde heeft.” Frank noemt het ‘even uit de dagelijkse hectiek’ te stappen om bewust te kijken wat er gebeurt. “Met name het procesdenken en waar je kan ingrijpen is heel waardevol en komt terug in de lessen. Zo kan je meer volwassen assetmanagement toepassen in de praktijk.”

Samen

Niet alleen bij Frank zijn deze ontwikkelingen zichtbaar, ook bij zijn mede deelnemers. “Andere studenten? Deelnemers? Nou ja, we leren heel veel van elkaar. Je hoort van anderen waar zij mee bezig zijn en hoe zij bepaalde zaken afstemmen.” “Kennis delen is kennis vermenigvuldigen”, gaat Frank verder, “Zo laten we de producten die voortkomen uit de modules aan elkaar zien. Hierdoor word je echt geïnspireerd, ook voor je eigen werk.”

Aan het einde van de opleiding (die in verband met de corona crisis wat vertraging oploopt) wil Frank zich verder ontwikkeld hebben op alle facetten van assetmanagement. Hij denkt het ook concreet te kunnen gebruiken. “Tot nu toe is alle kennis heel praktisch en direct toepasbaar. Door de opdrachten word je geprikkeld om op een andere manier ernaar te kijken. En mijn ervaring tot nu toe is dat het ook nog eens effectiever is.” “Ik raad iedereen dan ook aan om ook eens naar de opleiding te kijken,” zo besluit Frank Maurits.

De opleiding assetmanagement is een samenwerking tussen CROW en Avans+. Meer weten over deze Post HBO opleiding? Bekijk de opleidingspagina van de opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte.
 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.