Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Nieuwe master psychosomatiek: biedt cliënten weer perspectief bij chronische pijn

  • 28 juli 2020
  • Door: Wouter Bonke

Psychosomatiek gaat over de relatie tussen de geest of ziel (de psyche) en het lichaam (somatiek). Het is inmiddels binnen de maatschappij duidelijk dat deze 2 elkaar sterk beïnvloeden, maar regelmatig wordt deze relatie nog niet erkend of gebagatelliseerd. In de nieuwe master psychosomatiek ga je als fysiotherapeut aan de slag met deze complexe relatie en richt je je op de behandeling van cliënten met chronische pijn.

Een relatie tussen psyche en het lichaam

De bagatellisering van de relatie tussen lichaam en geest komt vaak voort uit de stigma’s of gedachten die er zijn wanneer de psyche wordt betrokken. Termen als ‘zweverig’ of ‘het zit tussen de oren’ zijn daarbij aan de orde van de dag. Het is ook lastig te accepteren dat de psyche (ook vaak aangeduid als het brein) de hoofdrol speelt als er toch echt iets in het lijf wordt gevoeld. Toch kent iedereen ook wel voorbeelden waarbij dit duidelijk naar voren komt. Denk aan buikpijn bij spanning, vlinders in de buik bij verliefdheid of fantoompijn.

De nieuwe master psychosomatische fysiotherapie valt in het domein van de psychosomatiek. Vaak wordt er, door zowel cliënten als zorgprofessionals, nog een direct verband gezocht tussen de aanwezige pijn en schade aan het lichaam.

Bij chronische pijn is de pijn echter vaak niet voortkomend uit schade aan het lichaam, maar spelen er andere factoren een rol. Door zorgprofessionals op te leiden in de mechanismen van chronische pijn kan dit eerder herkend worden. Zo kan het juiste onderzoek worden gedaan, de juiste behandeling worden ingezet én kunnen cliënten hier betere uitleg over krijgen. Overconsumptie van zorg wordt hiermee voorkomen, cliënten begrijpen beter waar hun pijn vandaan komt en wat ze eraan kunnen doen en kunnen daardoor sneller en effectiever de regie over hun leven terugkrijgen.

De belangrijke rol van de fysiotherapeut bij pijnproblemen

Veel mensen kampen met chronische pijnklachten. Uit onderzoek blijkt dat dit zelfs 1 op de 5 mensen is. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder zal toenemen met alle gevolgen van dien. In de eerste plaats voor de cliënten en hun omgeving, maar daarnaast ook als het gaat om bijvoorbeeld kosten voor de gezondheidszorg. Regelmatig worden er te veel onderzoeken of behandelingen ingezet die niet effectief blijken, waardoor de kosten oplopen en de cliënt niet alleen de grip verliest maar ook de hoop op een goede afloop.

Fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen in zowel het herkennen van een beginnend pijnprobleem als de uiteindelijke behandeling hiervan. Dat is de reden dat Avans+ ervoor heeft gekozen de master psychosomatische fysiotherapie te ontwikkelen. Vanuit de ervaring die Avans+ heeft in het opleiden van master fysiotherapeuten kan er een nieuwe masteropleiding van hoge kwaliteit worden aangeboden, waardoor er een bijdrage geleverd kan worden aan het verder verbeteren van het niveau van de fysiotherapie op het gebied van chronische pijn.

Efficiënte en interactieve vorm

Door gebruik te maken van de nieuwste onderwijskundige principes (blended learning) kan er zo efficiënt mogelijk worden geleerd. Dat betekent geen kennistoetsen of hoorcolleges, maar interactief aan de slag vanuit casuïstiek. Ons online leerplatform Connect+ leent zich uitstekend om dit op een professionele manier vorm te geven. Gecombineerd met de klassikale bijeenkomsten en het werkleren maakt dit dat er een maximaal leereffect kan worden bereikt én het een stuk leuker is om ermee bezig te zijn.

Beter perspectief door de juiste begeleiding

De master psychosomatische fysiotherapie is van meerwaarde voor fysiotherapeuten in alle werksettings, chronische pijn komt immers veel voor. In de eerste lijn zal het hierbij gemakkelijker zijn om een beginnend chronisch pijnprobleem in de kiem te smoren en in een revalidatiesetting heeft de fysiotherapeut meer tools om in te zetten in de behandeling van cliënten met chronische pijn.

Zeker als het pijnprobleem langer aanwezig is worden cliënten steeds radelozer en verliezen ze de grip op hun leven. Adequate begeleiding vanuit de fysiotherapie kan cliënten weer het perspectief bieden om optimistischer hun leven vorm te geven en daarmee hun kwaliteit van leven wezenlijk te vergroten. Om de laatste te zijn in een hele reeks behandelaren die niet het gewenste resultaat hebben bereikt en wel de cirkel te kunnen doorbreken, geeft een enorme dankbaarheid vanuit de cliënt en voldoening voor jezelf.

Kennis en vaardigheden naar een hoger plan

Fysiotherapeuten zijn kortgezegd de doelgroep voor deze nieuwe masteropleiding. Het kan zijn dat er algemeen fysiotherapeuten zijn die beter willen worden in het herkennen en behandelen van cliënten met chronische pijn of nadenken over het starten van een master psychosomatische fysiotherapie

Voor fysiotherapeuten die al gespecialiseerd zijn in de psychosomatiek kan deze master gebruikt worden om hun kennis en vaardigheden naar een hoger plan te tillen of meer verdieping te krijgen in de behandeling van deze cliëntenpopulatie.

Het kan ook zijn dat er gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn die cliënten met chronische pijn tegenkomen in hun werk en die zich dit eigen willen maken. Oncologie- en geriatriefysiotherapeuten krijgen hier veel mee te maken maar ook andere specialisaties binnen de fysiotherapie zullen hiermee zeker niet onbekend zijn.

Verbeterd cliëntcontact en persoonlijke groei

Behandelingen binnen het domein van de psychosomatiek vragen meer van een fysiotherapeut dan alleen kennis van zaken. De menselijke relatie tussen cliënt en behandelaar is in veel gevallen al belangrijk, hier is dit essentieel. Waar het investeren in de relatie met de cliënt een uitdaging kan vormen in de tijdsdruk van de agenda, levert dit aan de andere kant naast verbeterd cliëntcontact ook persoonlijke groei op. Er is daarbij ook een zekere durf nodig om in dit proces je eigen handelen, vooroordelen en persoonlijkheid tegen het licht te houden.

Ben je bereid dit aan te gaan en wil je weten hoe je een chronisch pijnprobleem herkent? Hoe je een effectieve (evidence based) behandeling kan inzetten bij deze complexe cliënten? Wil je bovendien echt verdieping creëren in een fysiotherapie masteropleiding die direct toepasbaar is in de praktijk? Kies dan voor de master psychosomatische fysiotherapie bij Avans+!