De Learning Agility GO is onderdeel van HFMtalentindex. Dit gebruiksvriendelijke online assessment systeem maakt niet alleen inzichtelijk waar iemand nú staat met betrekking tot leervermogen, maar biedt ook inzicht ten aanzien van het groeipotentieel. Hierdoor kunnen deelnemers zelf (gericht) aan de slag om hun Learning Agility dimensies te vergroten om zich zo beter voor te bereiden op de toekomst.

Per Learning Agility dimensie (Change Agility, Mental Agility, People Agility, Results Agility en Self-awareness) worden concrete persoonlijke tips gegeven om actief mee aan de slag te gaan. Het assessment is mede daardoor overzichtelijk en concreet geformuleerd. Het voordeel is dat de meeste deelnemers zich herkennen in de scores en geprikkeld worden om kritisch na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk werkt dit als stimulans zodat deelnemers actief gaan werken aan het vergroten van hun wendbaarheid.

In de rol van ontwikkelcoach voer ik met grote regelmaat gesprekken met deelnemers welke gaan starten aan de opleiding tot Bachelor of Nursing. Alvorens zij met deze opleiding starten wordt het scoreprofiel met bijbehorende Learning Agility dimensies besproken. Als coach is het waardevol om een deelnemer inzicht te kunnen bieden in wat het scoreprofiel biedt en op welke manier(en) zij actief kunnen gaan werken aan hun eigen ontwikkeling. Dit levert mooie gesprekken op waarbij deelnemers een inkijkje geven in wie zij zijn, hoe zij leren en hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling willen (gaan) benutten. Als coach hecht ik er waarde aan om deelnemers te wijzen op hun kwaliteiten én mogelijkheden. Op die manier worden zij in hun kracht gezet wat een mooie bijdrage kan leveren in het nemen én voeren van eigen regie in persoonlijke ontwikkeling.