Skip to main content

Keten- en netwerkzorg

 • niveau Bachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur zelfstudie + 6 uur bijeenkomsten + 24 uur werkplekleren
 • studiekosten 1.500,-
Download brochure
Losse hbo-v modules Avans+
Iets voor jou?
 • Je wilt efficiënt en effectief multidisciplinair en intersectoraal samenwerken met professionals binnen de organisatie, in zorgketens en zorgnetwerken.
 • Je wilt bijdragen aan integrale zorgverlening vanuit jouw eigen expertise.
 • Je wilt leren om zorg persoonsgericht te organiseren.

Opleiding Keten- en netwerkzorg

Zorg voor mensen in kwetsbare situaties of met complexe zorgvragen vraagt om een integrale aanpak en multidisciplinaire- en/of intersectorale samenwerking. In de module Keten- en netwerkzorg leer je hoe de zorg voor mensen in kwetsbare situaties moet worden gerealiseerd.

In diverse beleidsdocumenten en kwaliteitsstandaarden over deze groep zorgvragers wordt de zorgvrager centraal gesteld. Vanuit dat principe wordt samengewerkt in zogenaamde netwerkzorg, waarbij professionals van verschillende instellingen zorg bieden dat in één zorgplan is vastgelegd. Het integrale zorgaanbod wordt vanuit een doorlopende zorglijn over instellingsgrenzen georganiseerd.

Diverse transmurale zorgbruggen en zorgpaden geven hier al concrete invulling aan. Omdat betrokken professionals opereren vanuit hun eigen professionele autonomie is er feitelijk geen hoofdbehandelaar. Dit geeft het belang weer van één centrale zorgverlener, die zowel aanspreekpunt als belangenbehartiger is voor de zorgvrager.

Je wilt deze rol als centrale zorgverlener goed kunnen vervullen. Met deze module ontwikkel je de competenties die nodig zijn om in Keten en netwerkzorg de zorgvrager centraal te zetten en in professioneel samenwerken.

Lees meer
Programma
  Doelgroep

  Doelgroep

  De module Keten- en netwerkzorg is bedoeld voor BIG-geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012.Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben waar je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen, in een eerste- of tweedelijns zorgorganisatie of instelling van ten minste 24 uur.Je kunt het geleerde dan toepassen in je werk, we noemen dit werkplekleren. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  De module Keten- en netwerkzorg is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je daar levert. In deze module ga je voor een patiënten-doelgroep een keten- of netwerkanalyse maken. Op basis van jouw analyse stel je verbeteringen voor die in het zorgtraject, de zorgketen of het -netwerk worden toegepast. Zo verbind jij jouw nieuwe inzichten, kennis en theorie met jouw verpleegkundige visie en ervaring.

  Bij de module Keten- en Netwerkzorg werken we met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen binnen jullie zorginstellingen.

  Door deze samenwerking leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je meer in jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Keten- en netwerkzorg duurt 10 weken. Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert.

  De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur (6 uur onderwijs, 10 uur zelfstudie, 24 uur werkplekleren (leren op je werkplek)  

  Deze opleiding bestaat uit wekelijkse onderwijsbijeenkomsten van 09.00-12.00 uur en 12.30-15.30 uur.  

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor Keten- en netwerkzorg zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-.
  • Arrangementskosten: € 110,-.
  • Boeken: circa € 200,-. Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Arrangementskosten worden niet in rekening gebracht als het om een incompany traject gaat. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  
   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het certificaat Keten- en netwerkzorg.

  Vervolgopleidingen

  In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkeld. Je kunt efficiënt en effectief multidisciplinair en intersectoraal samenwerken met professionals binnen de organisatie, in zorgketens en zorgnetwerken. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere verpleegkundige modules.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze module kun je efficiënt en effectief multidisciplinair en intersectoraal samenwerken met professionals binnen de organisatie, in zorgketens en zorgnetwerken. De samenwerking is gericht op specifieke patiënten-doelgroepen.
  Je draagt bij aan integrale zorgverlening vanuit jouw eigen expertise. Je hebt een proactieve houding om de kwaliteit- en continuïteit van de zorg aan zorgvragers te waarborgen. Hiervoor initieer je samenwerkingen, waar professionals van andere disciplines en/of andere instellingen bij betrokken zijn. Je maakt je in de samenwerking sterk voor de wensen en behoefte van de zorgvragen en één integraal zorgplan.

  Je zorgt daarbij dat gegevens worden vastgelegd ter ondersteuning van de communicatie met andere zorgverleners en zorgorganisaties. Je bereikt meer in de samenwerking tussen disciplines en organisaties, doordat jouw coördinatievaardigheden verder zijn ontwikkeld.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  • Je leert de zorg persoonsgericht te organiseren, waarbij de zorgvrager centraal staat en draagt bij aan netwerk- en ketenzorg.
  • Je leert een integraal zorgaanbod te hanteren, op basis van één integraal zorgplan. Je werkt hiervoor samen met andere betrokken professionals (netwerkzorg) en leert bij te dragen aan een doorlopende zorglijn, over instellings-grenzen heen.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Programma - Keten- en netwerkzorg
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven