Skip to main content

Intensieve ouderenzorg

 • niveau Bachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur zelfstudie + 6 uur bijeenkomsten + 24 uur werkplekleren
 • studiekosten 1.500,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 18-11-2024 Breda
Download brochure
Download brochure
Ouderenzorgopleidingen Avans+
Iets voor jou?
 • Je leert vanuit jouw diagnose een proactieve zorgplanning maken. 
 • Je leert een kritische blik te ontwikkelen, waardoor je kwetsbare ouderen gaat herkennen. 
 • Je leert verbanden leggen die gericht zijn op (kwetsbare) ouderenzorg, dementiezorg en palliatieve zorg. 
   

Opleiding Intensieve ouderenzorg

Intensieve zorg bij ouderen zal de komende jaren fors toe blijven nemen. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen, mensen met dementie en oudere mensen in de palliatieve fase. Bij kwetsbare ouderen nemen gezondheidsrisico’s en -aandoeningen toe, zoals geriatrische syndromen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Er kunnen van het een op het andere moment acute of complexe gezondheidsproblemen ontstaan. 

In de module Intensieve ouderenzorg leer je hoe de zorg van kwetsbare ouderen wordt vormgegeven. Kenmerkend voor intensieve ouderenzorg is dat het verpleegkundig proces gericht is op functiebehoud vanuit levensloopperspectief. Het levensloopperspectief van ouderen is van beperkte duur. Om ouderen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen is functiebehoud dan ook van cruciaal belang. Als verpleegkundige heb je een belangrijke rol om kwetsbare ouderen te ondersteunen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en regie over hun eigen gezondheid en gedrag. Door deze module leer je zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning. Je hebt vaak ook intens contact met een zorgvrager. Vanuit persoonsgerichte zorg leer je hem te betrekken bij de zorgplanning. 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De module Intensieve ouderenzorg is bedoeld voor BIG-geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben (van minimaal 24 uur per week) in een eerste- of tweedelijns zorgorganisatie of instelling waar je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. We noemen dit werkplekleren. 

  Voorwaarde voor het volgen van deze module is dat je het klinisch redeneren beheerst.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De module Intensieve ouderenzorg is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je daar levert. Je gaat aan de slag met een casus met geriatrische problematiek, co- en multimorbiditeit, polyfarmacie en verschillende risico-indicatoren. Vanuit een brede analyse ga je zorgdoelen formuleren die wenselijk en haalbaar zijn en aansluiten bij hetgeen de zorgvrager verstaat onder kwaliteit van leven. Dit vormt de basis van jouw integrale zorgplan. Door te werken aan deze casus ontwikkel je direct jouw eigen visie op de zorgverlening in de intensieve ouderenzorg. Daarbij is het uitgangspunt jouw professionele inbreng, kennis en ervaring.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Intensieve ouderenzorg duurt 10 weken. Je hebt iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert.

  De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur (6 uur onderwijs, 10 uur zelfstudie, 24 uur werkplekleren (leren op je werkplek)  

  Deze opleiding bestaat uit wekelijkse onderwijsbijeenkomsten van 09.00-12.00 uur en 12.30-15.30 uur.  

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Intensieve ouderenzorg zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-.
  • Arrangementskosten: € 110,-. 
  • Boeken: circa € 200,-. Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.
  Arrangementskosten worden niet in rekening gebracht als het om een incompany traject gaat.
   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het certificaat Intensieve ouderenzorg.

  Verdiepen of verbreden bij Avans+

  In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over ouderenzorg verder ontwikkeld. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere verpleegkundige modules.
   

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze module heb je een duidelijke visie op hoe intensieve ouderenzorg zich ontwikkelt. Je legt verbanden die gericht zijn op (kwetsbare) ouderenzorg, dementiezorg en palliatieve zorg. Daarbij houd je rekening met demografische ontwikkelingen, de prevalentie van ouderdomsziektes en -aandoeningen en de verschuivingen in het zorgsysteem. Je hebt een kritische blik ontwikkeld, waardoor je kwetsbare ouderen gaat herkennen. Mensen met (beginnende) dementie, delier en depressie. Je past in deze complexe zorgsituaties het etiologisch, prognostisch en diagnostisch redeneerproces toe. Daarbij heb je specifiek aandacht voor de zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, zelfregie en kwaliteit van leven van de ouderen. Vanuit jouw diagnose kun je een proactieve zorgplanning maken. Je kan bepalen welke interventies nodig zijn voor de zorgvrager, rekening houden met de inzet vanuit zijn eigen (sociale) netwerk. Als verpleegkundige bekijk je ook in hoeverre de doelen en interventies integraal moeten worden afgestemd met aansluitende zorg- en welzijn disciplines binnen en buiten jouw organisatie. 

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  • Je leert passende en adequate zorg toe te passen, op basis van klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen, met kennis van geriatrische syndromen. multi- en co morbiditeit en van polyfarmacie.
  • Je leert rekening te houden met het perspectief van het levenseinde bij de zorgvrager en diens naaste(n) en de wensen en behoeften van hen centraal te stellen.
  • Je leert de zorg in te richten vanuit proactieve zorgplanning in een continu en dynamisch proces van gesprekken over levenseinde, kwaliteit van leven en keuzes en welke zorg daar bij past. 

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Opleiding Intensieve ouderenzorg
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven