• 24 augustus 2021

Na een positieve visitatie van de NVFB ontvingen wij onderstaand bericht met de mededeling dat onze Masteropleiding Bekkenfysiotherapie is erkend. Deze erkenning is de bevestiging van wat we zelf al langer weten: Dat we een bijzonder goede Masteropleiding Bekkenfysiotherapie aanbieden, die praktijkgericht en verdiepend is.

'Op 14 juli jl. heeft de visitatiecommissie van de NVFB de masteropleiding Bekkenfysiotherapie van Avans+ gevisiteerd.
Na een warm welkom volgde een rondleiding door het nieuwe opleidingsgebouw, waarna de visitatiecommissie in gesprek ging met docenten, studenten, stagebegeleiders en coördinatoren. De visitatie verliep in een goede sfeer en de commissie kwam uiteindelijk tot een voldoende oordeel over de nieuwe opleiding.

Het NVFB bestuur is verheugd dat het bestuur van het KNGF het besluit tot erkenning van de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie van Avans+ heeft overgenomen. Hiermee is de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie van Avans+ de tweede erkende opleiding die toegang geeft tot het deelregister Bekkenfysiotherapie van KRF-NL. De afgestudeerde bekkenfysiotherapeuten van deze opleiding kunnen zich vanaf nu inschrijven in ons deelregister.

Het bestuur van de NVFB feliciteert de (oud)studenten, het docententeam en de coördinatoren van harte met de erkenning van de opleiding en verheugt zich op de samenwerking.'