Skip to main content

Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur
 • studiekosten 1.450,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 03-09-2024 Breda
Download brochure
Download brochure
Opleiding - Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige
Iets voor jou?
 • Wil je je als transferverpleegkundige verdiepen in persoonlijk- en professioneel leiderschap?
 • Wil je meer expertise in complexe zorgvragen in transferzorg?
 • Wil je meer expertise met betrekking tot morele vraagstukken in transferzorg?
   

Opleiding Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige

Deze opleiding richt zich op persoonlijk en professioneel leiderschap. Aanleiding daarvoor zijn de huidige ontwikkelingen in de zorg en het vakgebied. Aan bod komt het nut en de noodzaak van positieve gezondheid en de vertaling daarvan naar de dagelijkse beroepspraktijk. 
Van transferverpleegkundigen wordt gevraagd bij te dragen aan een integraal en passend zorgaanbod voor mensen met een broze of kwetsbare gezondheid. Dit vereist niet alleen expertise in relatie tot  complexe zorgvragen, het vereist ook lef om proactief en in het belang van zorgvragers partijen bij elkaar te brengen, oplossingen te zoeken, samenwerking tot stand te brengen.  

Transferverpleegkundigen opereren in een setting, waarin grote veranderingen in de zorg plaatsvinden en waarvoor (nog) weinig standaard procedures beschikbaar zijn. Zij zijn onderdeel van die veranderingen. Het vraagt creativiteit en leiderschap om aan dit proces bij te dragen. 
Het soort leiderschap dat hiervoor nodig is, betreft in de eerste plaats persoonlijke- en professionele effectiviteit. Het gaat over jezelf op de kaart durven zetten, staan voor je vak en dit proactief uitdragen, in alle geledingen. Hiervoor is visie nodig op je rol en positie als transferverpleegkundige in het grote geheel van de zorg, weten en kunnen uitdragen waar de professionele meerwaarde ligt.
Het vraagt ook om positie-onafhankelijk je invloed kunnen gebruiken, zien waar die invloed ligt en kunnen netwerken om optimaal effect te bewerkstelligen. 
 

Ook het kunnen omgaan met morele vraagstukken draagt bij aan professioneel leiderschap. Je leert  morele dilemma’s te signaleren en daar de morele vraag uit te selecteren. Op basis daarvan weeg je verschillende scenario’s tegen elkaar af en kies je dié handelingsmogelijkheden, die de belangen van kwetsbare zorgvragers uit je beroepspraktijk het beste behartigen. Leiderschap is staan voor de belangen van de zorgvrager, ook als dit indruist tegen andere opvattingen. 

Bij deze professionele rolontwikkeling horen gespreksvaardigheden, waarmee je jezelf positioneert en profileert in alle werk-gerelateerde situaties, proactief netwerkt, invloed uitoefent en conflicten kunt hanteren die in de samenwerking kunnen voorkomen.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige of je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als transferverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 10 weken. De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden plaats van 10.00-17.00 uur met een pauze van 13.00-14.00 uur. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor deze opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.450,-.
  • Arrangementkosten € 150,-.
  • Boeken circa € 75,-. Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het postbachelor certificaat Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Vervolgopleiding

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van deze opleiding heb je een proactieve houding, weet je als transferverpleegkundige te positioneren in de organisatie, toont effectief leiderschap en bent in staat tot kennisdeling. Je kunt omgaan met complexe morele vraagstukken in transferzorg.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk 

  Deze module bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons via 088-9098000.

  Programma

  De module Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor transmurale zorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:
   
  1. Professionele identiteit 

  •  Beroepsbewustzijn: vakinhoudelijk en positionering in relatie tot organisatie en regionale netwerkpartners
  •  Omgevingsbewustzijn: ontwikkelingen in de samenleving, de zorg, de organisatie en het vakgebied

  2. Persoonlijke- en professionele effectiviteit 

  • Cognitieve kenmerken: analyseren, vertalen van kennis naar de praktijk, onafhankelijk van protocollering
  • Gedragskenmerken: positieve assertiviteit, pro-activiteit, flexibiliteit, positie-onafhankelijke invloed uitoefenen
  • Ontwikkelkracht: zelfregie m.b.t. professionele doorontwikkeling, wendbaarheid en weerbaarheid in veranderende omstandigheden

   

  3. Verpleegkundig leiderschap 

  • Leiderschapskenmerken, -stijlen en –theorieën
  • Innoveren en implementeren ontwikkelingen in de transferzorg
  • Ambassadeursrol met betrekking tot positionering en profilering
  • Professionele- en kritische reflectie

  4. Onderzoekend vermogen

  • Kritisch denken
  • Onderzoekvaardigheden ontwikkelen

  Deze module kan los gevolgd worden en is ook onderdeel van de module Transferverpleegkundige

  Verpleegkundig leiderschap transferverpleegkundige
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven