Skip to main content

Waarom zou een riskmanager kennis moeten nemen van Lean?

  • 07 oktober 2021
  • Door: Herman Derks

Verschillen tussen Risicomanagement en Lean

‘Risicomanagement = het proces om risico’s zodanig te beheersen  dat meer zekerheid bestaat dat de organisatie haar doelstelling(en) zal realiseren.’

Daar waar Risicomanagement zich focust op het wegnemen en elimineren van onzekerheden heeft Lean de focus om organisaties continu te verbeteren. Met behulp van de Lean tools en technieken kunnen problemen in processen worden opgelost. 

Raakvlakken van Lean en Risicomanagement

Lean heeft een grote aversie tegen welke vorm van verspilling dan ook. Zo heeft Lean de focus om de verspilling in transportverwerking opslag te verminderen. Maar wat ook heel kenmerkend is, is dat de Lean filosofie een broertje dood heeft aan het niet benutten van het talent van medewerkers. Dit is misschien wel veruit de grootste verspilling in veel organisaties. Lean zijn betekent mensen in het proces betrekken en ze de middelen geven dat ze hun processen en de manier waarop ze werken kunnen uitdagen en verbeteren en de medewerkers het gevoel geven dat ze het kunnen. 
Risicomanagement heeft in veel organisaties een plek bij een verantwoordelijke voor het risicomanagement of de eigenaar van de organisatie. Maar veel organisaties worden niet beter van uitvoerige rapportages, inspecties en keuringen, maar worden beter van het creëren van draagvlak en cultuurverandering bij medewerkers.

Wanneer kies je voor Lean en wanneer voor Risicomanagement?

Beide wetenschappen hebben wel het beste met mensen en de organisatie voor en hebben als gemeenschappelijk doel het in de organisatie beter te maken dan de beginsituatie. Hoe comfortabel zou het zijn als je als riskmanagementprofessional niet alleen verstand hebt van het integrale vakgebied risicomanagement, maar daarnaast ook kan putten uit de kennis van de Lean filosofie? Er zijn in de Lean filosofie gewoon een aantal handige toolkits die het werk van de riskmanagementprofessional kunnen vergemakkelijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het 5S-model. 
De 5S-methode van Lean reflecteert aan 5 Japanse woorden die de schoonmaak en het opruimen beschrijven. Het traject gaat om het Japanse principe van orde en netheid. In het Nederlands vertaald komen de 5S met: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren, standhouden. Dit is bijvoorbeeld één methodiek die riskmanagementprofessional snel kan implementeren. Ook de begrippen muda: verspilling in het proces, mura: geen flow in het proces en muri: zwaar werk in het proces, kunnen een bijdrage leveren in de risicomanagement problematiek. 

Samenvattend

Samenvattend kunnen we concluderen dat zowel Lean als Risicomanagement het creatief potentieel van mensen nooit zou willen verspillen. Zowel de Lean als Riskmanagement theorieën zijn tegen zwaar werk en overbelasting van de medewerker. Veel theorieën van Lean zijn toe te passen in de risicomanagementtheorie. Een goede rapportage kan met Lean worden verrijkt. 

 

Wil je meer informatie over Lean? Bekijk dan eens onze opleidingspagina van de PE's, of neem contact op met Herman Derks via hderks@avansplus.nl of via 076-5258872.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.