Skip to main content

Hbo-v en CZO-opleiding in één

  • 01 juni 2023
  • Door: Bea van Asselt en Carole van de Logt

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zitten te springen om goed opgeleide verpleegkundigen. Vanwege de toenemende complexiteit van de zorg zijn vooral verpleegkundigen met een hbo-diploma gewild. Voor een deel wordt die vraag opgevuld door verpleegkundigen met een mbo-diploma die verder willen leren. Daarnaast is er veel vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen. ‘Door hier slimme trajecten voor in te richten, kunnen we sneller aan de vraag naar hbo-verpleegkundigen met een specialisatie voldoen’, vertelt Carole van de Logt, opleidingsmanager verpleegkunde bij Avans+. Zij is projectleider en maakt deel uit van een werk- en stuurgroep die zich daarin verdiept, samen met onder meer Bea van Asselt, adviseur leren en innovatie bij het UMC Maastricht.

Hbo-v en CZO gecombineerd 

‘Binnen de werkgroep hebben we gekeken hoe we mbo-verpleegkundigen slimmer kunnen opleiden, zodat ze in kortere tijd op hbo-niveau komen en een specialisatie kunnen halen. Tot nu toe volgden zij eerst een gespecialiseerde opleiding (CZO), bijvoorbeeld voor acute zorg, langdurige zorg of moeder-kindzorg. Daarna volgde de opleiding hbo-verpleegkunde. Of andersom. Dat leidde tot lange opleidingstrajecten. Voor mbo-verpleegkundigen met een specialisatie heeft Avans+ al een verkort traject ontwikkeld. Die verkorting is mogelijk doordat deze gespecialiseerde verpleegkundigen al veel relevante kennis in huis hebben – en wat je al weet hoef je niet opnieuw te leren. In plaats een verbrokkeld traject door alle mogelijke vrijstellingen volgen zij één gestroomlijnde opleiding.’

CZO en hbo-v gecombineerd

‘Inmiddels gaan we als UMC-zorgopleiders en Avans+ nog een stap verder: we combineren de gespecialiseerde opleiding en de hbo-v tot één traject. Daarmee sluiten we aan bij de behoefte van de ziekenhuizen, de wens vanuit de deelnemers en de moderne manier van opleiden. Mbo-verpleegkundigen die een CZO-opleiding volgen op een specialistische afdeling in een erkende instelling – meestal een ziekenhuis – volgen tegelijkertijd de opleiding hbo Verpleegkunde  bij Avans+ met modules als Evidence Based Practice, Kwaliteitszorg en Gezondheidsbevordering.’ 

Breder inzetbaar

‘Deze combinatie van de hbo-v en een CZO-erkende specialisatie levert voor de deelnemers en de praktijk een belangrijk voordeel op. Zij kunnen de nieuwe kennis uit beide delen van de opleiding tegelijkertijd in de praktijk brengen via passende opdrachten binnen hun eigen afdeling. De modules, opdrachten en EPA’s nemen gaandeweg toe in complexiteit, waardoor deelnemers steeds zelfstandiger leren werken. Dat gaan ze ook merken in de praktijk: zij zijn inzetbaar voor een breder takenpakket en hun leidinggevende durft hun meer verantwoordelijkheid en patiëntenzorg overstijgende taken te geven.’

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

‘Een ander voordeel is de aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De deelnemers ontwikkelen hun zelfinzicht en reflectief vermogen, wat hun verpleegkundig leiderschap bevordert. Dat helpt hen om ook in de toekomst te blijven leren en stappen te blijven zetten (leven lang leren). Na afloop van dit gecombineerde traject krijgen de deelnemers 2 diploma’s: van de hbo-v én van hun specialisatie. Dat maakt het makkelijker om vooruit te komen in meerdere richtingen. Verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld doorstromen naar een ander specialisme. Ze hoeven dan alleen die EPA’s te volgen die ze nog missen om de overstap te maken naar een andere specialistische afdeling. Daarnaast wordt het mogelijk om door te leren voor bijvoorbeeld verpleegkundig specialist. Steeds vaker is een hbo-diploma een vereiste om verder te kunnen leren, bijvoorbeeld bij een masteropleiding.’

Flexibiliteit 

‘Natuurlijk is de gecombineerde,  hbo-v / CZO een intensief traject om te volgen; het is te vergelijken met een honours-traject. Daarom hebben we vooraf scherp gekeken naar de haalbaarheid. Net als bij de andere opleidingen binnen de UMC’s en bij Avans+ is ook hier het toverwoord flexibiliteit, qua tijdsduur én inhoud. We kijken vooraf samen met de deelnemer wat zijn of haar meest passende route is. En komt er onderweg iets op zijn of haar pad – een huwelijk, een kind, een langere reis – dan spelen we daar flexibel op in. Bijvoorbeeld door modules of EPA’s uit te stellen of juist te versnellen, zodat iemand op het juiste moment kan starten of afronden.’

Veel belangstelling voor de opleiding Hbo-v en CZO gecombineerd

‘De combinatie van de  hbo-v en een CZO-erkende specialisatie is grotendeels uitgewerkt. Daarmee is het de eerste vervolgopleiding van dit type in Nederland en daar is al veel belangstelling voor. De komende maanden kunnen mensen zich aanmelden via de bekende contactpersonen bij de opleidingsinstellingen (UMC-zorgopleiders en Avans+). Deze opleiding is een mooie manier om snel stappen te zetten in je loopbaan als verpleegkundige en je werk boeiend en uitdagend te houden.’

Wil je meer informatie over dit gecombineerde opleidingstraject? Download hier de brochure of neem contact op met Carole van de Logt, opleidingsmanager Verpleegkunde & Welzijn, via cvandelogt@avansplus.nl of 076-525 83 43.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.