Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 23 oktober 2023

Mijn motivatie
De aanleiding voor mij om een bedrijfskundige opleiding te volgen, heeft te maken met mijn ontwikkeling binnen het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ik ben van een inhoudelijke functie doorgegroeid naar een managementfunctie. Vanuit mijn technische achtergrond, ik heb milieukunde gestudeerd, zocht ik meer verdieping op bedrijfskundig gebied. Bij Avans+ kon ik dicht bij huis klassikaal les volgen. Het fijne bij Avans+ is dat je de theorie direct toepast in een praktijkopdracht en je geen tentamens maakt.

 

Het effect
De opgedane kennis heb ik direct kunnen toepassen binnen ons team. De businessprojects die ik voor de opleiding vanuit mijn eigen organisatie moest inbrengen, hebben inzicht verschaft in wat er goed gaat binnen het team en wat er verbeterd kan worden. Als positief effect van de opleiding is binnen ons team een aantal veranderingen doorgevoerd in aansturing en processen. Dit heeft geleid tot meer bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers, wat het bedrijfsresultaat zeker ten goede komt.  

Als ik twee specifieke vakken uit de opleiding uitlicht dan heb ik met name profijt gehad van het vak Strategisch management en HR-management. Bij Strategisch management heb ik meer inzicht gekregen in het overall functioneren van het bedrijf en waarom bepaalde strategische keuzes worden gemaakt. Het vak HR-management past goed bij onze organisatie, wij zijn een dienstverlenend adviesbureau en dan is het belangrijk dat het personeel optimaal kan functioneren. Dat is ons kapitaal. Ik heb meer inzicht gekregen in de drijfveren van mensen en hoe je hier als manager in kunt sturen. 

Lees meer