• 27 oktober 2023

EenVandaag zendt deze week een drietal reportages uit over het opleidingstraject met Indonesische verpleegkundigen bij Avans+. Dit traject is een samenwerking tussen Avans+ en het bedrijf Yomema. De twee doelen zijn om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de Indonesische gezondheidszorg en om een oplossing te bieden voor de aanhoudende vraag naar zorgmedewerkers in Nederland. De opleiding leek een van de vele kansrijke initiatieven die hieraan had kunnen bijdragen.

Betreuren
We betreuren dat sommige studenten nadelige gevolgen ondervinden. We hebben dan ook oprecht begrip voor de emotie en ervaringen van de studente die aan het woord komt in de uitzendingen en andere studenten die dit zo hebben ervaren. Ze hadden andere verwachtingen bij hun opleiding en verblijf in Nederland en dat trekken we onszelf aan. 

Hbo-opleiding
Anders dan in de uitzending wordt gesuggereerd, gaat het daadwerkelijk om een officieel geaccrediteerde hbo-opleiding die noodzakelijk is voor het werken als hbo verpleegkundige in de Nederlandse zorg. We hebben gedurende het eerste jaar van de opleiding gemerkt dat sommige zaken voor verbetering vatbaar waren, en dat hebben we opgepakt. Bijvoorbeeld het terugschroeven van het aantal lesuren dat als te intensief werd ervaren en intensievere studiebegeleiding. 

In de praktijk zien we ondanks deze aanpassingen nog steeds dat veel studenten moeite hebben met het volgen van het niveau. En net zoals bij elke andere vergelijkbare opleiding blijkt ook bij deze opleiding dat niet alle studenten in het eerste jaar in staat zijn aan de opleidingseisen te voldoen. Zij moeten dan helaas hun opleiding beëindigen. Dat heeft voor deze groep veel impact, omdat dit betekent dat zij vroegtijdig terug moeten keren naar Indonesië. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze studenten met gemengde gevoelens terugkijken op hun tijd in Nederland. Dat is zeer spijtig. 

Anders gelopen
We hebben ervaren dat de opzet van het traject extra uitdagend was vanwege de onduidelijkheid die er is waar het gaat over wet- en regelgeving. Dat merkten we in onze contacten met officiële instanties als de IND en de Belastingdienst, die we vanaf de aanvang hebben betrokken en om advies hebben gevraagd. In de uitzending wordt gesproken over het ontbreken van afdoende kaders bij officiële instanties. Wij herkennen deze constatering en de complexiteit van wet en regelgeving heeft zeker bijgedragen aan een moeizaam verloop van het traject.

Afstand nemen van
Verder zijn we geschrokken van een aantal zaken dat in de uitzending worden benoemd en die pas later bij ons bekend zijn geworden en zelfs tot op heden bij ons onbekend waren. Zoals het app-verkeer tussen de oud-bestuursvoorzitter van de genoemde zorginstelling en enkele studenten. Daar nemen we duidelijk afstand van. Dat geldt ook voor de advocaat in kwestie die zonder ons medeweten een andere partij benaderde met een aanbod voor deelname in de opleiding. En de boeteclausule die bij de start van het traject werd gehanteerd. 

Kwaliteit opleiding
Tegelijkertijd herkennen we ons niet in alle uitspraken die in de uitzending gedaan worden. We zijn de opleiding oprecht gestart met de eerder beschreven doelen voor ogen. Maar we merken dat we de uiteenlopende verwachtingen van alle betrokkenen niet op een lijn krijgen. De kwaliteitseisen van de opleiding sluiten in sommige gevallen niet goed aan bij de verwachtingen en de vooropleiding van de studenten. We beraden ons dan ook op de toekomstbestendigheid van de opleiding, omdat we willen voorkomen dat meer studenten zich benadeeld zullen voelen.

Wat Avans+ onderscheidt van Avans Hogeschool is het soort onderwijs dat wordt geboden. Avans+ biedt met marktpartijen maatwerkoplossingen voor arbeidsvraagstukken. Dit type onderwijs wordt niet door het rijk bekostigd. Avans+ richt zich op opleidingen op bachelor en masterniveau waar de arbeidsmarkt om vraagt vaak in tekortsectoren . Denk aan de zorg, techniek en het onderwijs.