Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 16 mei 2024

Ik was op zoek naar (meer) theoretische onderbouwing voor (mijn werkzaamheden) in de praktijk, binnen de organisatie waarin ik werkzaam ben. Daarnaast voelde ik de behoefte tot het aangaan van persoonlijke uitdagingen in het kader van kennisontwikkeling.

Ik heb de opleiding 'Bedrijfskundig Zorgmanagement' als erg leerzaam ervaren. Gedurende de diverse modules ben ik uitgedaagd de theorie in de praktijk te brengen of te koppelen. De moduledocenten vanuit Avans+ hebben eraan bijgedragen buiten eigen kaders te denken en modelmatige theorie toe te passen op - en binnen de betreffende organisatie en in het kader van persoonlijk leiderschap.

Lees meer