• 25 mei 2024

In de media zijn recentelijk berichten verschenen over de master Psychosomatische fysiotherapie die wij sinds 2021 aanbieden. We betreuren dat een deel van de studenten zich niet bekwaam voelt na het volgen van deze opleiding en dat ontevredenheid over de kwaliteit niet tijdig door ons is opgepikt.

Ons gezamenlijke doel is om Masterstudenten op te leiden, die met voldoende bagage en vertrouwen in hun kennis en kunde in het werkveld aan de slag kunnen gaan als psychosomatisch fysiotherapeut. We vinden het jammer dat de studenten wel de media opzoeken en een juridische procedure zijn gestart, maar niet direct met ons in gesprek willen. Het afgelopen jaar hebben we richting de studenten die een juridische procedure zijn gestart verschillende voorstellen gedaan voor een open gesprek, extra kosteloze opleidingsdagen en financiële tegemoetkoming. Helaas zijn onze herhaalde verzoeken tot mediation door zowel de studenten als hun advocaat afgewezen.

De feedback van de studenten over onvoldoende begeleiding en aandacht voor hun professionele ontwikkeling tijdens de opleiding hebben wij ter harte genomen. We hebben na de eerste visitatie van de opleiding in samenspraak met de accrediterende instantie NFP een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Vrijdag 31 mei 2024 vindt de her-visitatie plaats van de opleiding door de NFP, wij zien deze met vertrouwen tegemoet.

De studenten waren voor de start van de opleiding op de hoogte van het feit dat de nieuwe opleiding nog een accreditatie van de beroepsvereniging moest verkrijgen en dat inschrijving in het register daardoor nog niet mogelijk was. Toen de opleiding in eerste instantie niet erkend werd, kwam dat zowel voor ons als voor hen als een verrassing. Voor deze gediplomeerde studenten is een regeling getroffen, zodat zij na het behalen van het diploma zich voorwaardelijk kunnen inschrijven in het beroepsregister van NFP om als erkend Psychosomatisch fysiotherapeut te werken. Voorwaarde voor definitieve opname in het register was dat de studenten een extra opdracht maken. 

Het wekt onze verbazing dat een deel van de studenten vrijwillig van deze regeling gebruik heeft gemaakt, zich daarmee als psychosomatisch fysiotherapeut kwalificeren en tegelijk zeggen zich niet bekwaam te voelen. Daarbij geven zij aan de bijhorende extra opdracht niet te willen maken. Recent heeft ook de voorziening rechter, in een door de studenten aangespannen procedure, geoordeeld dat deze vrijwillig te gebruiken regeling door de NFP en Avans+ juist in het voordeel van de studenten is gemaakt en op correcte wijze is aangeboden en uitgevoerd. Daarmee is inschrijven in het beroepsregister van NFP geborgd.

Zoals al eerder aangegeven blijven wij openstaan voor een gesprek en mediation, om met de studenten tot een passende oplossing te komen.