Opleiding: Masterclass Medische oncologie en fysiotherapie
Organisatie: Revalidatie Friesland

De organisatie Revalidatie Friesland is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben. De organisatie is in 2014 gestart met de implementatie van landelijke richtlijnen oncologische revalidatie. Door dit programma kan de patiënt maximaal participeren in de maatschappij. Uiteraard dienen de behandelaren (zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten) extra geschoold te worden om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarom is aan Avans+ gevraagd of zij op masterniveau scholing kunnen verzorgen. Het doel hiervan is om het multi/interdisciplinaire netwerk in de regio zelf verder op te zetten en te verstevigen. Het programma wordt gegeven door docenten met een afgeronde masteropleiding Oncologiefysiotherapie en zijn zelf werkzaam met de doelgroep.

Over Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van een ziektadve, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Meer info over de organisatie kunt u vinden op: www.revalidatie-friesland.nl.

Waarom een ontwikkeltraject?

In 2014 is Revalidatie Friesland gestart met de implementatie van de landelijke richtlijnen oncologische revalidatie. Het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) heeft deze nieuwe richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met de beroepsvereniging. Vanuit deze richtlijnen is een behandelprogramma oncologische revalidatie gecreëerd en deze is geschikt gemaakt voor Revalidatie Friesland. Er is een zorgketen gerealiseerd op de ziekenhuislocaties in Friesland en Meppel, waar het behandelprogramma oncologische revalidatie wordt aangeboden. De (ex) kankerpatiënten voelen zich fysiek en mentaal sterker wat betekent dat zij door dit programma maximaal kunnen participeren in de maatschappij. De behandelaren (zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten) dienen extra geschoold te worden om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen van dit relatief nieuwe vakgebied voor de revalidatiesector.

Beoogde doelstelling

Revalidatie Friesland wil een impuls geven aan de kwaliteit van de oncologierevalidatie in Friesland. Zij hebben Avans+ benaderd met de vraag of zij op masterniveau scholing kunnen verzorgen voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten van de eigen organisatie en voor collega’s uit de eerste lijn. In samenwerking met Avans+ hebben zij een beroep gedaan op medische specialisten uit de regio om de Masterclass Medische oncologie vorm te geven in de regio Friesland. Het doel hiervan is om het multi/interdisciplinaire netwerk in de regio zelf verder op te zetten en te verstevigen.

Wat is het resultaat?

Na het volgen van de masterclass hebben de behandelaren een goede basis om de (ex) kankerpatiënt met eenduidige problematiek te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject. Er zijn contacten gelegd tussen behandelaren in de eerste en tweede lijn dus het netwerk in Friesland is verstevigd. De medisch specialisten die de scholing verzorgen zijn bekend geraakt met het nieuwe behandelprogramma en hebben kennis gemaakt met de behandelaren van Revalidatie Friesland. Het behandelprogramma is bijgesteld dankzij de nieuwe inzichten die opgedaan zijn tijdens de masterclass. De (ex)kankerpatiënt kan verwezen worden naar de collega’s in de eerste lijn die dezelfde opleiding hebben gevolgd en daardoor de juiste kwaliteiten in huis hebben. Het netwerk is verstevigd!

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het is uiteraard mogelijk dat een aantal behandelaren zich nog verder willen specialiseren na het volgen van de Masterclass Medische oncologie en fysiotherapie en ook meer complexe problematiek wil kunnen bedienen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld de gehele masteropleiding te volgen. Dit zal Revalidatie Friesland zeker stimuleren.

Conclusie over de samenwerking

Avans+ verzorgt al jaren masteronderwijs op o.a. het terrein van oncologiefysiotherapie, maar deze masterclass is ook geschikt voor ergotherapeuten.  De scholing die Avans+ biedt vormt een goede basis om patiënten met diverse oncologieproblematiek te begeleiden gedurende hun revalidatietraject. Het programma wordt gegeven door docenten die werkzaam zijn in het vak. Denk aan radiotherapeuten (RIF), epidemiologen, voedingsdeskundigen, medisch specialisten of mensen met een afgeronde masteropleiding Oncologiefysiotherapie. Dit heeft als voordeel dat zij zelf werkzaam zijn met de doelgroep.De masterclass vormt een onderdeel van een fysiotherapie masteropleiding en alles wat de deelnemers leren tijdens de masterclass, kunnen zij direct in de praktijk toepassen. De fysiotherapeuten en ergotherapeuten worden uitgedaagd om hun kennis te verbreden en te verdiepen omtrent de (ex)kankerpatiënt waardoor uiteraard het denk- en werkniveau naar een hoger niveau wordt gebracht.

Meer informatie?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor jouw organisatie kan betekenen met bijvoorbeeld maatwerk opleidingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij jou langs om de mogelijkheden te bespreken.