Skip to main content

Teacher leader

teacher-leader-vakinhoudelijke-specialisaties
iets voor u?
 • U staat al enkele jaren voor de klas en heeft of ambieert een (algemene) coördinerende taak
 • U wilt naast uw groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee u de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie
 • U zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 224 SBU
 • studiekosten 3.475,-
 • startdata
  • 01-10-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
teacher leader avansplus breda

Teacher leader

In het kader van gespreid leiderschap, doet zich steeds vaker de situatie voor waarin een beroep wordt gedaan op de autonomie van de leerkracht. De leerkracht heeft als taak om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan het primaire proces. De leerkracht is hiermee functioneel verantwoordelijk in een rol als Teacher Leader.

Naast uw werk als leerkracht zal u (regelmatig of voortdurend) een rol vervullen als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geeft u (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee u een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. U zet in op vernieuwing binnen het onderwijs die aansluit op de visie van de school. U inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd. Hiermee zal een blijvende bijdrage geleverd worden aan de leerprestaties van de leerlingen.

In de opleiding Teacher Leader is er aandacht voor leidinggeven, omgaan met veranderingen en het begeleiden van collega’s.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De deelnemer heeft een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs en minimaal 3 jaar ervaring als groepsleerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast vervult u een (tijdelijke) coördinerende rol of voortrekkersrol binnen het team.

  Het is van belang dat de keuze voor deze opleiding wordt ondersteund door de directie. Daarbij is het belangrijk dat u gefaciliteerd wordt om de opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren ter ondersteuning, verbetering en/of vernieuwing van het onderwijs en de organisatie.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Voorafgaand aan de opleiding maakt u een aantal digitale testen en vindt een intakegesprek plaats.

  Tijdens de opleidingen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er is veel aandacht voor de casuïstiek uit de eigen praktijk. U bestudeert (zelfstandig) de theorie, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten waarin u uw inzichten deelt met de andere deelnemers en de docent. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de onderlinge interactie over uw vakgebied.

  De opleiding wordt verzorgd door docenten die deskundig zijn binnen hun vakgebied en die de onderwijspraktijk kennen.

  Naast de meer traditionele leervormen zal een deel van het leren plaatsvinden via een digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw: u neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw leren en u leert waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding duurt 1 jaar. De gemiddelde studiebelasting bedraagt 224 uur. Dit staat gelijk aan 8 EC’s. Hiervan is 54 uur contacttijd in de vorm van klassikale bijeenkomsten, het werken in leerteams en social learning. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoeken (werkplekleren) en het maken van een beroepsproduct als eindwerkstuk.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Teacher leader zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.475,-
  • Arrangementskosten: € 77,50.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Deze opleiding kan ook als maatwerk of incompany traject worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@avansplus.nl of via 0900 - 110 10 10 (lokaal tarief).

  Diploma

  Diploma

  Naast een actieve deelname en minimale aanwezigheidsverplichting van 80% bestaat de toetsing van de opleiding bestaat uit:

  • Een plan m.b.t. een verander- / innovatietraject binnen uw organisatie (inclusief een presentatie aan het team)
  • Een reflectieverslag m.b.t. uw persoonlijke ontwikkeling

  Indien u de opleiding met succes heeft doorlopen ontvangt u het postbachelordiploma Teacher Leader.

  Resultaat

  Resultaat

  Een Teacher Leader is iemand die leiding kan geven aan een projectteam of werkgroep vanuit een functionele verantwoordelijkheid. Hij of zij zet een inhoudelijk verandertraject in dat aansluit bij de strategie, missie en visie van de school, waarbij hij/zij de verbinder is tussen de schoolleiding en het werk in de klas.

  De Teacher Leader zorgt er voor dat de verandering duurzaam doorgevoerd kan worden. Daarnaast is de Teacher Leader in staat collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling ervan naar de klas.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Teacher leader

  De opleiding bestaat uit 3 modules: leidinggeven aan een werkgroep of projectteam, omgaan met veranderingen en begeleiden van collega’s. Daarnaast is er aandacht voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en voor methoden en technieken in onderzoek.

  Leidinggeven:

  • Persoonlijk leiderschap;
  • Leiderschapsrollen en –stijlen;
  • Formeel leiderschap versus gespreid leiderschap (professionele autonomie);
  • Effectief leidinggeven aan collega’s;
  • Hoe effectief ben ik in mijn rol als teacher leader?

  Omgaan met veranderingen:

  • Visie op onderwijsvernieuwing (missie, visie en doelen van de school);
  • Ontwikkelen en ontwerpen van onderwijsvernieuwing (planmatig werken, ontwikkelen en duurzaam borgen);
  • Omgaan met veranderingen;
  • Leidinggeven aan onderwijsvernieuwing (PDCA);
  • Onderzoeksmatig werken.

  Begeleiden van collega leerkrachten

  • Coachen en begeleiden vanuit het GROW-model;
  • 4 niveaus van interactie (het ijsbergmodel);
  • Transactionele analyse;
  • De dramadriehoek;
  • Waarderend feedback geven;
  • De derde positie (metapositie).

  Programma Teacher leader
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven