Skip to main content

Corona update: alle lessen volledig online t/m 11 februari 2022.

Lees meer

Masterclass Omgaan met risico en verzuim. Wat doe je als leider?

Inschrijven
Masterclass Omgaan met risico en verzuim. Wat doe je als leider?
Iets voor jou?
 • Je wilt succesvol bijdragen aan veranderprocessen in jouw eigen organisatie.
 • Je wilt bewust kiezen en combineren van veranderstrategieën.
 • Je wilt speels acteren en mensen motiveren voor verandering.

Veel organisaties zijn in verandering en op zoek naar innovaties in een wereld die onvoorspelbaar en dynamisch is. Veranderen als samenspel past in een situatie waarin mensen leren omgaan met onzekerheid en samen een nieuwe werkelijkheid creëren. Deze invalshoek op veranderen vergt moed om een onzekere situatie te betreden en spanningen onder ogen te zien. Dan wordt diepgaande verandering en vernieuwing mogelijk door samenspel. Dit leidt tot een fundamentele keuze: de weg van zekerheid en planmatige verandering gericht op stabiliteit en controle, of de weg van spanning en onzekerheid die bijdraagt aan diepgaande vernieuwing in onze organisaties en de wereld om ons heen.
Deze masterclass maakt zichtbaar met welke dynamiek spelers in organisaties te maken hebben en hoe zij veranderingen kunnen vormgeven zonder in die dynamiek ten onder te gaan. Deelnemers worden uitgenodigd om in samenspel met anderen een veranderaanpak voor hun eigen organisatie uit te werken en af te wegen welke rol zij daarin willen en kunnen spelen. 

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je werkt als verzuim- of risicomanagement professional, manager of adviseur in een organisatie en je wilt een rol spelen in de veranderingen die gaande zijn. Je zet jezelf op het speelveld en neemt initiatief om samen met anderen een verandering te realiseren om zo je organisatie te kwalificeren voor de toekomst. Je bent niet bang om je nek uit te steken en wilt voortdurend reflecteren op je eigen rol en in de verandering die je voor je ziet.

  Werkvorm

  Werkvorm

  In deze masterclass word je uitgedaagd om je eigen rol in veranderprocessen te onderzoeken en na te gaan hoe je een rol kunt spelen in veranderingen om je organisatie te kwalificeren voor de toekomst. Korte inleidingen worden afgewisseld met reflectie, collegiale uitwisseling en vertaling naar de eigen werkpraktijk.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze Masterclass bestaat uit 1 studiebijeenkomst van 2 dagdelen. Deelnemers worden gevraagd om vooraf 2 vragenlijsten in te vullen over de cultuur van de eigen organisatie en de persoonlijke verandervoorkeuren. 

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor deze bijeenkomst zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 395,-.
  • Leermiddelen: € 50,-.
  • Arrangementskosten: € 25,-.

  Inclusief het boek: ‘Veranderen als samenspel’ van prof. dr. Jaap J. Boonstra. Dit boek geeft toegang tot een website met videocolleges, presentaties, testjes, videoclips, filmsuggesties, studievragen aan aanvullende artikelen. Het boek en de website helpen bij het verder vormgeven van veranderingen in de eigen organisatie.

  Sta je in één van onze registers, dan ontvang je 10% korting op de opleidingskosten.

  Je ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw. 
   

  Diploma

  Diploma

  Als je de PE Omgaan met risico en verzuim. Wat doe je als leider? hebt afgerond ontvang je een bewijs van deelname. Indien van toepassing worden jouw PE-uren bijgewerkt in het register.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de bijeenkomst:

  • Heb je ervaren hoe het spelmodel voor verandering je kan helpen in je eigen werk;
  • Heb je een beeld hoe je het speelveld van je eigen organisatie kunt duiden;
  • Heb je zicht op de spelambitie en de missie, visie en strategie van je eigen organisatie;
  • Heb je een indruk van cultuurpatronen in je eigen organisatie en de betekenis daarvan;
  • Kun je een bewuste keuze maken voor een combinatie van veranderstrategieën;
  • Weet je welke spelers je wilt betrekken om van de verandering een succes te maken;
  • Heb je een idee over concrete acties die de verandering kunnen ondersteunen;
  • Heb je een visie op je eigen rol in verandering en de bijdragen die je kunt leveren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  In deze masterclass laat Jaap Boonstra zien hoe je veranderingen kunt vormgeven in jouw eigen organisatie. Er komen 8 invalshoeken aan bod aan de hand van een spelmodel voor veranderen. Je wordt uitgenodigd om daarover met collega’s in gesprek te gaan.

  • In de ochtend gaat het over ‘context maken’. Bij het maken van context is het de bedoeling dat je als speler genoeg begrijpt van de speelruimte, de spelambitie, de spelers en de onderliggende spelpatronen. Vanuit begrip van de situatie is het de kunst tot een weloverwogen spelidee te komen voor de verandering. De kern is dat je samen met anderen een veranderaanpak beredeneert en een context schept om concreet aan de slag te gaan.
  • De middag gaat over ‘impact hebben’ en ‘speler zijn’ Het creëren van impact is gericht op het verder concretiseren van het spelidee. De verandering krijgt betekenis door veranderstrategieën te kiezen met passende spelvormen en door de spelverdeling in te richten. In de spelbeleving worden weerbarstigheden en resultaten zichtbaar die kunnen worden aangewend om voortgang te boeken. De kern is dat betrokken spelers een verandering tot leven brengen door bewust veranderstrategieën en spelvormen te kiezen om tot resultaat te komen. Het spelmodel geeft handvatten om een eigen rol te vervullen als speler in verandering.

  Aan het eind van de masterclass heb je een helder beeld hoe je in je eigen organisatie veranderingen kunt realiseren in samenspel met collega’s.

  Omgaan met risico en verzuim. Wat doe je als leider?
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven