Skip to main content

Maintenance management industrie

Maintenance management industrie
iets voor u?
 • U heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot maintenance manager.
 • Meedenken over prestaties van assets, meerjarenonderhoud en investeringsbeslissingen bij klanten vindt u een uitdaging.
 • U wilt graag een bijdrage leveren aan het efficiënt en effectief uitvoeren van onderhoud.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 8 maanden
 • studiebelasting 10-15 uur per week
 • studiekosten 8.695,-
 • startdata
  • 09-10-2019 Breda
  • 09-10-2019 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties
maintenance management industrie-avansplus-breda

Maintenance management industrie

Beheer en onderhoud staat in een heel ander daglicht dan een decennia terug. Duurzaamheid en circulaire economie zijn een voorbeeld waar onderhoud steeds meer mee te maken krijgt. Het stilvallen van een productieproces als gevolg van verkeerd onderhoud kan enorme consequenties hebben. En daarom is goede maintenance engineering van groot belang.

Waarom een opleiding tot maintenance manager?

Een onderhoudsmanager of maintenance manager baseert zijn beslissingen op meetbare factoren en beseft dat hij voortdurend moet kiezen uit alternatieven. De opleiding gaat in op de dynamische wereld van het onderhoud waarbij vanuit een integrale visie de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS) centraal staan tegen wel overwogen risico's en beschikbare middelen. Als maintenance manager wordt u opgeleid om complexe maintenance management vraagstukken vanuit een integrale visie en werkwijze te benaderen waarbij u vanuit risicobeheersing continue bedrijfszekerheid nastreeft.

Meerwaarde opleiding maintenance management

Als Maintenance manager bevindt u zich vaak in een spanningsveld; met beperkte onderhoudsbudgetten of onderhoudscontracten het onderhoud zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren. Daarbij mag de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de te onderhouden assets niet teruglopen. De trend van prestatiegericht onderhoud wordt in de toekomst alleen maar actueler; contracten worden steeds gedetailleerder vormgegeven waardoor er meer aandacht besteed moet worden aan het managen van risico’s en aansprakelijkheid. Ook worden klanten steeds kritischer en verwachten ontzorgd te worden. Binnen de Maintenance opleiding leert u omgaan met deze complexe en dynamische wereld en bent in staat om vanuit verschillende perspectieven uw manager, klant en andere partijen daarover te adviseren. Kortom: onderhoud is geen kostenpost maar een investering.

Samenwerking met de branche

Vertegenwoordigers van gerenommeerde bedrijven hebben actief met ons meegedacht om het programma optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften in de branche. Het resultaat is een compleet, praktijkgericht en innovatief programma dat deelnemers in staat stelt de volgende stap in hun carrière te zetten.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U beschikt over een mbo- of hbo-diploma richting techniek en u heeft tussen de 3 en 10 jaar werkervaring op bachelorniveau. U werkt in een industriële productieomgeving of bent in brede zin betrokken bij het beheer van kapitaalintensieve goederen en maintenance management. Een middenmanagementfunctie op het gebied van onderhoud ligt voor u in het verschiet. U zoekt een opleiding waarin u uw kennis over maintenance management kunt verdiepen en u zich kunt ontwikkelen tot een succesvolle maintenance manager.

  Werkvorm

  Werkvorm

  U bestudeert zelfstandig de nodige theorie en onder leiding van onze ervaren praktijkdocenten gaat u aan de slag met vraagstukken en/of analyses uit de praktijk. Tijdens de opleiding Maintenance management wisselen theorie en praktijk continu af. De praktijkcases, waaraan u individueel of in kleine teams werkt, zijn gerelateerd aan uw eigen werkomgeving. U heeft een persoonlijke begeleider en gedurende de opleiding werkt u aan een afstudeeropdracht over een onderhoudsaspect uit uw werkomgeving. We sluiten elke module af met een tentamen.

  Kwaliteit opleiding maintenance management

  Experts begeleiden u in het leerproces en een adviescommissie bewaakt de kwaliteit. We sluiten optimaal aan bij de beroepspraktijk van onze deelnemers. Action Based Learning, zoals we dit noemen, is dé specialiteit van Avans+.

  U ontvangt bij de start van de opleiding een lidmaatschap bij de NVDO. Daardoor kunt u tijdens de opleiding gebruikmaken van de diensten van de NVDO. Zo kunt u onder andere seminars bijwonen, workshops volgen of deelnemen aan excursies.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Maintenance management duurt ongeveer 8 maanden. De 28 bijeenkomsten vinden wekelijks plaats in de middag- en avonduren. Naast de bijeenkomsten dient u rekening te houden met circa 10-15 uur per week zelfstudie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Maintenance management zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 8.695,-.
  • Boeken: circa € 400,-. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 1.195,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 6 maandelijkse termijnen van € 1.470,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Subsidie NexTech

  Wanneer uw bedrijf gevestigd is in de regio Zuid-Holland-Zuid, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van NexTecH. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de studiekosten. NexTecH wil, door het stimuleren van kennisontwikkeling van technisch hoger opgeleiden, een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol doorlopen van de opleiding Maintenance management industrie, ontvangt u het postbachelordiploma Maintenance management industrie.

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de opleiding Maintenance management industrie heeft u een gedegen visie op integraal onderhoud ontwikkeld. U kunt integraal adviseren op onderhoudsgebied.

  Na het volgen van de opleiding:

  • Heeft u kennis van onderhoudsconcepten en kunt u deze op de juiste manier inzetten zowel intern, als bij klanten.
  • Kunt u prestatie-indicatoren formuleren en hierop sturen.
  • Ben u in staat verbetervoorstellen te doen t.a.v. continuïteit, betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en veiligheid.
  • Borgt en bewaakt u prestaties zodat de levensduur geoptimaliseerd kan worden (zuiniger, duurzamer en/of efficiënter), mede anticiperend op ontwikkelingen in de energiemarkt.
  • Kunt u onderbouwd en overtuigend adviseren in het kader van meerjarenonderhoud, rekening houdend met actuele ontwikkelingen op het gebied van  veiligheid, wetgeving, certificeringen en gezondheid (milieu & energie).

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Bedrijfskundig management en organisatiekunde

  In deze eerste module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Organisatietheorie en -cultuur
  • Organisatiestrategie, -analyse en -verandering
  • Financieel economisch management

  programma Maintenance management industrie module 1
  Onderhoudsengineering en -technologie

  U leert over de diverse onderhoudsmethoden, -concepten en – strategieën om te komen tot een onderhoudsoptimalisatie en  onderhoud  te zien als een investering en geen kostenpost:

  • Prestatie- en procesindicatoren, storingskarakteristieken en analyses
  • Verbetermethodes (o.a. RCM, TPM, Lean, Kaizen en Six Sigma)
  • RAM (Reliability, availability en Maintainability) en FMECA
  • CAM (computer aided maintenance) en VDM (value driven maintenance)
  • Risicomanagement
  • Prestatiecontracten

  programma Maintenance management industrie module 2
  Onderhoudslogistiek, veiligheid en gezondheid

  In deze module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Logistiek management
  • Voorraadbeheer en inkoop
  • Beslissingsmodel
  • Health, Safety and Environment (HSE)

   

  programma Maintenance management industrie module 3
  Doorlopend thema

  Persoonlijk leiderschap staat in de gehele opleiding centraal. Tijdens alle modules wordt gewerkt aan uw persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot de volgende competenties:

  • Leidinggeven en coaching, multidisciplinair teamwork;
  • Presentatietechnieken en adviesvaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden, onderhandelen en conflictmanagement

  programma Maintenance management industrie doorlopend thema
  • Deze mannen sleutelen niet, maar denken, kijken, analyseren, geven verbeteringen aan. Deze opleiding legt daarvoor de basis. Nog steeds wordt jaarlijks het programma geactualiseerd.

   testimonial-techniek-stefteirlinck
   Stef Teirlinck
   Opdrachtgever Philips
  • Het contact met Avans+ is altijd erg prettig en degelijk. Mijn ervaring is: Een opleiding van Avans+ is een garantie voor persoonlijk succes!

   testimonial-techniek-markbakker
   Mark Bakker
   Docent Avans+
  • Het netwerk wat ik heb opgebouwd tijdens mijn studie gebruik ik nog dagelijks en zorgt ervoor dat ik mezelf continue kan verbeteren.

   testimonial-techniek-jeroenverschuren
   Jeroen Verschuren
   Maintenance Engineer
  Bekijk alle referenties
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven