Skip to main content

Dementiezorg in de eerste lijn

Dementiezorg in de eerste lijn
iets voor u?
 • Je wilt jezelf bekwamen in de zorg aan mensen met dementie en hun naaste(n).
 • Je wilt de primaire zorg voor mensen met dementie indiceren en EBP organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van proactieve zorgplanning.
 • Je wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 5 maanden
 • studiebelasting 11 uur per week
 • studiekosten 2.095,-
 • startdata
  • 09-03-2020 Apeldoorn
  • 09-03-2020 Utrecht
  • 17-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Dementiezorg in de eerste lijn

Dementiezorg in de eerste lijn

De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo en ook het aantal mensen met dementie neemt fors toe. Verwacht wordt dat 1 op de 5 mensen dementie ontwikkelt, waarvan 1 op de 3 vrouwen.

Van de mensen met dementie woont ruim 70% thuis. De zorg voor thuiswonende mensen met dementie is goedkoper dan zorg vanuit zorginstellingen. Voor de naaste(n) zijn de consequenties echter groot. De belangrijkste reden voor opname in een zorginstelling is, dat de mantelzorg het niet meer aan kan. Om mensen met dementie zo lang als mogelijk is thuis te laten wonen, met behoud van eigen regie en kwaliteit van leven, is van groot belang dat veranderingen in de zorgvraag snel worden gesignaleerd, evenals signalen voor overbelasting van mantelzorgers.

Dementiezorg is complex en moeilijk te protocolleren, doordat combinaties van aandoeningen en beperkingen wisselen en leiden tot een toenemend zelfzorgtekort bij de cliënt, evenals een toenemende co-morbiditeit en complexe hulpvragen. Om mensen met dementie zo lang als mogelijk is thuis te laten wonen, met behoud van eigen regie en kwaliteit van leven, is van groot belang dat veranderingen in de zorgvraag snel worden gesignaleerd en dat integraal, interdisciplinair en intersectoraal wordt samengewerkt. Dementiezorg komt op basis van gezamenlijke besluitvorming tot stand, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) leidend zijn. Met proactieve zorgplanning wordt vooruitgelopen op toekomstige zorgvragen en –behoeften en wordt afgestemd wat daarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) zijn en hoe deze geïntegreerd kunnen worden in het zorgaanbod. Het vraagt om een vooruitziende blik en vaardigheden om de cliënt en diens naaste(n) te ondersteunen in het nemen van eigen regie en hen (tijdelijk) te ontlasten wanneer de zorg teveel wordt.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die verpleegkundigen op hbo-niveau inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling of een huisartsenpraktijk.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Dementiezorg in de eerste lijn duurt 5 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op jouw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Dementiezorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.095,-
  • Materiaalkosten: € 200,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Dementiezorg in de eerste lijn. Met dit certificaat van Avans+ kun je jezelf registreren in het kwaliteitsregister van de algemene beroepsvereniging V&VN, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen als dementieverpleegkundige, waarbij je integrale zorg realiseert en het intersectorale zorgtraject regisseert en waarbij je vanuit diepgaande kennis en kunde centrale zorgverlener bent voor de cliënt en diens naaste(n), hun belangen behartigt en professionals adviseert en ondersteunt in het zorgaanbod.

  Ook kun je jezelf verdiepen in andere gebieden van intensieve zorg in de eerste lijn, zoals (Kwetsbare) Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg in de eerste lijn.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties. Neem vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Dementiezorg in de eerste lijn gaat in op actuele ontwikkelingen in dementiezorg in Nederland en is gebaseerd op actuele kwaliteit- en zorgstandaarden en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Verschillende vormen van dementie;
  • Diagnostische- en behandelmethoden;
  • Symptoommanagement;
  • Indiceren en organiseren van zorg op basis van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming;
  • Effectief netwerken en samenwerken;
  • Zelfredzaamheid en zelfregie;
  • Informele- en mantelzorg;
  • Ethiek en communicatie

  De CanMEDS-rollen die je hierbij versterkt zijn de rollen Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP-professional en Organisator.

   

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven