19 februari 2015 Nieuws

Aantal psychische en sociale hulpvragen in de huisartsenpraktijk nemen toe

Huisartsen zien meer mensen komen met psychische klachten na invoering van de basis GGZ. Veel van deze patiënten worden in de huisartsenpraktijk geholpen door praktijkondersteuners GGZ.

18 februari 2015 Nieuws

Wij dragen ons steentje bij aan de zorg van 2020!

Op 13 februari 2015, vlak voor de start van het carnavalsweekend, heeft Avans+ in samenwerking met de Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool, een contract getekend met het ETZ. Een gericht op maat gesneden opleidingsprogramma staat op de agenda.

12 februari 2015 Nieuws

Voorlichtingsavond ‘Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg’

Veel mensen nemen de zorg op zich voor een partner, ouder, familielid of kennis. Soms worden de verzorgende taken te zwaar. Verwaarlozing, geestelijke of lichamelijke mishandeling kunnen hiervan het gevolg zijn. Soms is er ook sprake van financiële schade. In veel gevallen gebeurt dit onbedoeld, uit onmacht, onkunde of onwetendheid. Avans+ organiseert voor gespecialiseerde fysiotherapeuten en verpleegkundigen twee voorlichtingsavond(en) over het thema ‘ouderenmishandeling en ontspoorde zorg’. 

09 februari 2015 Nieuws

Voorlichtingsavonden Magistrum opleidingen

Woensdag 8 april 2015 - van 19.30 - 20.30 uur
Locatie Van der Valk Hotel, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes

Dinsdag 14 april 2015 - van 19.30 - 20.30 uur
Locatie Avans+, Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda

 

 

09 februari 2015 Nieuws

PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

De lerarenbeurs wordt daarvoor opengesteld. Daarnaast gaat NOC*NSF samenwerking stimuleren tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen. Dat moet ervoor zorgen dat het huidige tekort aan gymzalen niet langer een belemmering vormt voor het geven van bewegingsonderwijs.